Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

30. 9. 2015

Vážení občané,

společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení plynu, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, a to současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

 

Ve Strakonicích v měsících  září a říjnu probíhá rekonstrukce středotlakého plynovodu, v ulici Raisova. Jde o investiční akci v hodnotě 3,6 mil. Kč.

Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich služeb. Výstavby umožní spolehlivou, kvalitní a bezpečnou dodávku plynu a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve městě.

Vzhledem k tomu, že s těmito akcemi může být spojeno i přerušení dodávky plynu na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné. O případném plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým.

 

Pro další informace kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti

800 77 33 22 nebo poruchovou linku 1239.

 

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem E.ON Česká republika, s.r.o.

obrázek
16. 9. 2015

Knižní novinka v městském informačním centru

Kniha Muži na správné straně I. díl od Dušana Vávry popisuje životní osudy občanů Strakonicka, kteří bojovali v zahraniční armádě na bojištích II. světové války. 

Kniha byla slavnostně pokřtěna v sobotu 12. září v Rytířském sále strakonického hradu. Zakoupit si ji můžete v městském infocentru. Cena publikace je 300 Kč.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
04. 9. 2015

Diamantová svatba - poděkování

Městskému úřadu Strakonice se dostalo milého ocenění ze strany spokojených občanů. Na jejich osobní žádost zveřejňujeme poděkování a dovolujeme si reagovat. Velmi si vážíme vašeho uznání, které je vizitkou dobře odvedené práce jmenovaných.

Zároveň se připojujeme k přání všeho dobrého a stálého zdraví do dalších společných dnů manželům Lukešovým.

Markéta Bučoková, PR

Dobrý den,

Dne 8. 8. 2015 si Miroslav a Antonie Lukešovi ze Strakonic připomněli společných 60 let manželství (diamantová svatba).

Děkujeme pracovnicím MěÚ Strakonice Martině Šambazové a Anežce Lukešové za ochotu a pomoc při zajištění tohoto výjimečného obřadu. Dík patří také zastupiteli Radku Chvostovi za kultivovaný a civilně přednesený projev, který podtrhl jedinečnost celé události.

Za rodinu M. Lukeš ml.

obrázek
18. 8. 2015

Technické služby Strakonice, s.r.o. oznamují,

odstranění poruchy na vodovodním řadu. Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které technické služby spravují, je nezbytné uskutečnit dne 18. 8. 2015 práce v chodníku v ul. Mikoláše Alše před č.p. 1070 za účelem odstranění havárie vodovodního řadu DN110.

Odstávka vody bude v čase od 13.30. - 20.00 hodin.

Provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na zamezení úniku vody vč. podmáčení, zatápění vodou a obnovení dodávky vody.

Cisterna s náhradním zdrojem vody je v tuto chvíli již připravena v dotčené lokalitě.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
12. 8. 2015

Taneční kurzy 2015

Městské kulturní středisko Strakonice je nově pořadatelem podzimních lekcí kurzu tance a společenské výchovy, které se odehrají pod taktovkou tanečnice VII. série Stardance 2015. Stručně o scénáři pohovořil ředitel František Christelbauer.

Letošní kurzy jsou pod odborným vedením strakonické rodačky Romany Motlové, která je mimo jiné tanečnicí připravované VII. série Stardance 2015.

Jednotlivé taneční lekce proběhnou každý pátek počínaje 4. zářím. Celkově účastnici kurzu absolvují jedenáct lekcí, které budou standardně obsahovat výuku tance. Naprostou novinkou spuštěnou vedením Domu kultury Strakonice je kurz společenské výchovy a stolování, jenž proběhne v lekci dne 30. října. Společenská výchova v sobě zahrnuje degustaci slavnostního menu připraveného provozovatelem restaurace v domě kultury společně se studenty Euroškoly Strakonice.

Dvě prodloužené jsou samozřejmostí a závěrečný věneček, tedy poslední lekci hudebně doprovodí Metroklub Big Band České Budějovice v pátek 13. listopadu od 20.00 hodin.

Dům kultury Strakonice oznamuje, že počínaje 17. srpnem letošního roku jsou v předprodeji vstupenky pro návštěvníky jednotlivých lekcí.

Vstupné činí 50 Kč na běžné výukové lekce, 100 Kč na prodloužené lekce. Cena vstupného závěrečného věnečku je 150 Kč.

Jako bonus pro  návštěvníky uvádí ředitel MěKS František Christelbauer: „Prostory domu kultury jsou nekuřácké a obsluha restaurace bude ve zvýšené míře dbát na dodržování zákona o prodeji alkoholických nápojů mladistvým“. 

Markéta Bučoková, PR

obrázek
12. 8. 2015

Porucha vodohospodářského zařízení

 

Technické služby Strakonice, s.r.o., oznamují opravné práce v ulici Dr. Jiřího Fifky, před č.p. 641 dne 12.8.2015.

S ohledem na zjištění poruchy na vodohospodářském zařízení je nezbytné z důvodů zamezení úniku vody, podmáčení a obnovení dodávky vody provést opravu vodovodního řadu ET DN 125.

Dodávka vody bude zajištěna náhradním zdrojem, v ulici bude přistavena cisterna.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
11. 8. 2015

Jízdní tarify MHD Strakonice a jejich systém

Dobrou zprávou pro cestující využívající MHD ve Strakonicích je fakt, že mohou využívat za jednotné jízdné hned dvě autobusové linky. Za jakých podmínek a proč upřesní následující zpráva.

Jestliže si zakoupíte jízdenku v lince, která po dojetí do cílové stanice změní svoji identitu na linku jiného označení a cestující tento spoj fakticky neopustí, tzn. nevystoupí z autobusu, ale bude pokračovat v jízdě na nové trase, pak si již nemusí zakoupit novou jízdenku, ale plynule  pokračuje na zvolené trase za původní jízdné.

Pro upřesnění uvádíme příklad.

Při zakoupení jízdného na lince č. 1 jedoucí ze Starého Dražejova na nádraží, kde linka končí, a následně se  přejmenuje se na linku č. 2, jedoucí z nádraží do Modlešovic, zůstává zachováno jedno tarifní pásmo, v tomto případě výše tarifního pásma platící pro linku č. 1 a to v případě, že cestující linku neopustí (myšleno nevystoupí z autobusu) a pokračuje na trase do Modlešovic.  Při dodržení tohoto postupu cestující není povinen zakoupit si novou jízdenku.

Toto opatření je zavedeno v rámci zpřístupnění městské hromadné dopravy občanům města, které bylo deklarováno ve volebním programu Strakonické Veřejnosti.

Markéta Bučoková, PR

10. 8. 2015

Technické služby Strakonice, oznamují neodkladné práce na komunikaci v ulici Slunečná - Nový Dražejov

Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravují Technické služby Strakonice, bude nutné dne 10.8.2015 v čase od 8.00 - 12.00 hodin přistoupit k odstranění zjištěné poruchy na vodovodním řadu PE DN80 v lokalitě ulice Slunečná - Nový Dražejov před objektem č.p. 178.  

Cisterna s  náhradním zdrojem vody bude připravena přímo v ulici Slunečná.

 

Provedení opravy uvedeného zařízení je neodkladné s ohledem na zamezení úniku vody vč. podmáčení, zatápění vodou a obnovení dodávky vody.

Oprava povrchu je objednána u odborné firmy.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
28. 7. 2015

Přírodní duhová zahrada v Mateřské škole Holečkova je bez hranic

Díky nasazení a dlouholeté vášni pro přírodu a rostliny paní ředitelky Jany Kovandové mohla vzniknout v mateřské škole přírodní zahrada.

Jedná se o projekt českých a rakouských organizací, jenž je realizován v rámci programu Evropské územní spolupráce.

Na začátku byla myšlenka od které při dobré vůli a pracovitosti byl už jen krůček k realizaci. Paní ředitelka získala pro projekt nadšené rodiče, kteří ochotně v době svého volna chodili nejen vypomáhat a budovat, ale neváhali poskytnout i drobné dary pro zahradu.

Postupně tedy od roku 2013 začala vznikat dnes již rozsáhlá přírodní zahrada, která za podpory dotačního titulu ze SFŽP ve výši 1 700 000 Kč mohla být v červnu letošního roku uvedena do provozu.

Co vlastně přírodní zahrada je?

Je místem odpočinku, místem pro dětské hry, prostorem, kde děti naprosto všemi smysly vnímají jak se příroda vyvíjí, co nabízí. Je místem, kde se děti učí práci, která vede ke zpříjemnění prostředí ve kterém tráví svůj volný čas.

 

Jak naznačila paní ředitelka, práce nejsou u konce. Má v úmyslu zahradu dále rozšiřovat a samozřejmě udržovat.

Máte-li chuť se podívat na kus dobře odvedené práce, zajděte na návštěvu do MŠ Holečkova, rádi vás kouskem ráje na zemi provedou.

Markéta Bučoková, PR