Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
12. 2. 2016

Tiskopisy - přihlášky na Václavskou pouť 2016

Formuláře přihlášek na Václavskou pouť konanou ve dnech 24. - 25.9.2016 jsou již nyní k dispozici a to jak na webových stránkách města - formuláře finančního odboru, tak si o ně mohou zájemci požádat písemně na e-mailové adrese: petra.smolikova@mu-st.cz, telefonicky na lince 383 700 520 nebo vyzvednout osobně na Finančním odboru MěÚ Strakonice.

Přihlášky se přijímají na předtištěných  řádně vyplněných tiskopisech s kopií živnostenského oprávnění. Termín pro podání přihlášky je  31.5.2016.

Markéta Bučoková, PR

09. 2. 2016

Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2016, které je navazující na předchozí ročníky šetření.

Smyslem je získávání a zjišťování dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky, v Jihočeském kraji v 706 domácnostech. Část domácností se šetření zúčastnilo již v předchozích letech, část domácností je zařazena nově na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne od 6.2. - 5.6.2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Tito pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele, průkazem zaměstnance ČSÚ a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2016. Pověření bude vydáno Krajskou správou ČSÚ v Českých Budějovicích.

Ve všech fázích zpracování je zaručena naprostá anonymita zjištěných údajů a data jsou důsledně chráněna podle ustanovení zákona č. 89/1995 Sb. o ochraně osobních údajů.

V případě dotazů je možné se obracet na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích:

Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: veira.zikova@czso.cz

Markéta Bučoková, PR

obrázek
04. 2. 2016
Upozornění na nové dopravní značení
Nové dopravní značení je instalováno na cyklostezce vedoucí ze sídliště Mír. Prosím, věnujte mu pozornost.
Před koncem cyklostezky vedoucí ze sídliště Mír v místě před přechodem pro chodce u pivovaru je vyznačen vodorovným dopravním značením „V 14“ „Jízdní pruh pro cyklisty“ směr jízdy cyklistů vpravo. Dále byla osazena svislá dopravní značka „C 10b“ „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“ a zrušeno stávající vodorovné značení „V8a“ „Přejezd pro cyklisty“. Dále je do chodníku osazena svislá dopravní značka „B 8“ „Zákaz vjezdu jízdních kol“ z obou stran.
Náhled značení naleznete v přiloženém situačním nákresu.
Markéta Bučoková, PR
02. 2. 2016

MVE v médiích

Pondělní (1.2.2016) MF Dnes otiskla článek o malé vodní elektrárně, která má vyrůst vedle strakonického hradu.

Pro ty z vás, koho zajímá problematika MVE nabízíme odkaz na zmíněný text.

 

http://zpravy.idnes.cz/vodni-elektrarna-vedle-hradu-strakonice-fd2-/domaci.aspx?c=A160201_123831_domaci_hro

Markéta Bučoková, PR

01. 2. 2016

Podpořte SDH Radomyšl

S prosbou o podporu se na město Strakonice obrátili členové Sboru dobrovolných hasičů Radomyšl. Rádi by se ucházeli o titul "Dobráci roku". Sympatizujete-li s muži, kteří neváhají nasazovat své životy pro záchranu druhých, pak vyjádřete svoji podporu zasláním SMS zprávy na 900 11 04 ve tvaru DOBRACI RADOMYSL - viz příloha zprávy. Hlasovat můžete do pátku 5.2.2016 do 15.00 hodin.

Markéta Bučoková, PR

 

Vážení kolegové hasiči, přiznivci hasičů,

obracím se na Vás s prosbou o podporu našeho sboru v rozhlasové soutěži DOBRÁCI ROKU vysílané na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Představení sboru je možné zhlédnout na internetových stránkách rádia, kde bude medailon sboru uveřejněn. Hlasovat můžete od pátku 29.1.2016 - pátku 5.2.2016 do 15.00 hodin.

Za Vaše hlasy předem velice děkujeme.

Starosta SDH Radomyšl Pavel Kříž

obrázek
01. 2. 2016
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ!!!
 
V ulici Na Křemelce  byla umístěna dopravní značka č. C 2b "Přikázaný směr jízdy zde pravo".
V ulici Ellerova byla umístěna dopravní značku B 24b "Zákaz odbočování vlevo" a vodorovné dopravní značení V 1b "Dvojitá podélná čára souvislá".
Nové dopravní značení je zakresleno v situační příloze.
Prosíme o dodržování nové dopravní situace.
Markéta Bučoková, PR
obrázek
25. 1. 2016

Pozvánka Gymnázia Strakonice

"Den otevřených dveří 10.2.2016 od 14.30 - 18.00 hodin v prostorách školy"

Využijte proto této příležitosti a přijďte se blíže seznámit s nabídkou studia, mimoškolních aktivit i samotnou školou.

K dispozici vám budou pedagogičtí pracovníci školy, aby zodpověděli dotazy vztahující se ke studiu.

Na setkání se těší vedení školy a pedagogický sbor.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
21. 1. 2016

Zimní speciální hry v Horní Malé Úpě konané v rámci Českého hnutí speciálních olympiád 

Sportovci ze Strakonic se zúčastnili těchto překrásných her a během mrazivého týdne urputně soutěžili buď v klasickém lyžování 500m + 1 km, 1 km+3km a štafety nebo  v alpských disciplínách – slalom, obří slalom a super G.

Tyto národní hry ČHSO byly kvalifikační do WSO 2017 v Rakousku. Závodilo se dle oficiálních sportovních pravidel SO, která jsou zpracována na základě pravidel FIS a Special Olympics. Naši sportovci byli ubytováni ve Sportcentru, kde si užívali komfort po všech stránkách.

V první skupině byli lyžaři v klasickém lyžování, ve druhé jeden sjezdař. Běžkaři se na start vypravovali necelé dva km od centra Úpy a sjezdaři závodili na nedaleké sjezdovce dlouhé téměř 2 km. Během her byl zajištěn doprovodný program. Bylo možné shlédnout výstavu k 25 letům ČHSO, která byla umístěna v Informačním centru Obecního úřadu v Horní Malé Úpě, Program ,,Zdravý sportovec“: šetření zdatnosti, FUN Fitness, Fit Feet a Zdravé zuby a školení  Fitness.

Naši závodníci obdrželi celkem 13 medailí a 3 účastnické stužky.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

Klasické lyžování:

Josef Doubek- 5. místo za 1000 m, 2. místo za 3000 m

Josef Hodánek- 1. místo za 500m, 3. místo za 1000m

Tomáš Kunc- 3. místo za 1000m, 2.místo za 3000 m

David Šrámek- 5. místo za 1000m, 4. místo za  500m

Luboš Vokatý  -  2. místo na 1000m, 3. místo za 3000 m

Marcela Štajnerová- 1. místo na 1000m, 2.místo za 500m

Štafeta (4 x 1000 m)ve složení Josef Doubek, Tomáš Kunc, Lubomír Vokatý a dobrovolnice z jiného zařízení – 2. místo

 

Sjezdové lyžování:

Roman Šejna- 1. místo za slalom,  2. místo v obřím slalomu, 3.místo za SUPER G

 

Naši sportovci nezaháleli ani ve volném čase – absolvovali BOWLING a účastnili se i pravidelných diskoték pořádaných organizátory. Zkrátka si tento týden užili naplno.

Po slavnostním vyhlášení vítězů, vyfotografováním se s Krakonošem a celebritou Vlastimilem Harapesem a ostatními členy olympijského výboru následovalo losování závodníků na WSO 2017 v Rakousku. Do slosování byli zařazeni závodníci, kteří se umístili na prvních místech různých kategorií. Kvóty byly pro ČR omezené. Pro běžecké disciplíny 10 míst a pro alpské lyžování 8 míst. Již několik let se Denní stacionář účastnil zimních speciálních her v Horní Malé Úpě, ale za celou historii se nepodařilo získat nominaci na WSO. Letošní rok 2016 byl pro nás šťastlivý. Na dva sportovce se usmálo štěstí a byli nominování na WSO (světové hry) 2017 v Rakousku. Sjezdař Roman Šejna a závodnice v klasickém lyžování Marcela Štajnerová se budou tedy pomalu připravovat na SVĚTOVÉ HRY v Rakousku. Tento obrovský úspěch byl náležitě oceněn z řad všech sportovců a trenérů, kteří se účastnili her.

Celé hry proběhly dobře - s nadšením a sportovním nasazením našich závodníků i přes někdy typicky horské proměnlivé počasí.

Jitka Křišťanová, MěÚSS

 

 

obrázek
20. 1. 2016

Informace o provozu nové webové aplikace „Geoportál Jihočeského kraje“

Odbor rozvoje Městského úřadu Strakonice informuje o existenci webové aplikace Krajského úřadu Jihočeského kraje "Geoportál Jihočeského kraje".

Jedná se o nově vytvořený informační systém pro efektivní sdílení a tvorbu územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace v Jihočeském kraji. Prostřednictvím této aplikace je možné žádat o data potřebná pro územně plánovací činnost, možnost nahlížet do různých mapových služeb. Je zde k dispozici metodická činnost poskytovaná krajem apod. Aplikace Geoportál je dostupná na internetové adrese: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/

Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic – Oddělení územního plánování.