Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
14. 9. 2023

V neděli 1.10.2023 bude sběrný dvůr U Blatenského mostu pro veřejnost uzavřen.

Prohlídka městem při úplňku
14. 9. 2023

Pozvánka na prohlídku městem při úplňku 29. září ve 20 hodin u altánu v Rennerových sadech.

Teplárna Strakonice, a. s.
08. 9. 2023

Město Strakonice, IČO 00251810, se sídlem Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí 2, PSČ 38601 (dále jen „Hlavní akcionář“), které je akcionářem společnosti Teplárna Strakonice, a.s., IČO 608 26 843, se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice (dále jen „Společnost“) a na základě jehož žádosti byla svolána a dne 29.06.2023 se konala valná hromada Společnosti, v jejímž průběhu bylo v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), přijato rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu všech akcií představujících majetkovou účast na Společnosti na Hlavního akcionáře jako nabyvatele za znaleckým posudkem stanovenou cenu, tímto oznamuje, že dne 28.08.2023 bylo Hlavnímu akcionáři doručeno uplatnění práva na dorovnání poskytnutého protiplnění vytěsněným akcionářem ve smyslu § 390 ZOK.

Řádným zveřejněním tohoto oznámení počíná běžet promlčecí lhůta pro uplatnění práva na dorovnání protiplnění před soudem ve smyslu citovaného ustanovení ZOK.

 

Ve Strakonicích 31. srpna 2023

Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta

Soutěž Šumavou 2023
06. 9. 2023

Soutěž je určena pro historické soutěžní a trialové motocykly do roku výroby 1975 ( Motocyklová mezinárodní Soutěž Šumavou se původně konala v letech 1961-1968 ). Soutěž se jede za běžného silničního provozu na silnicích II. třídy, a po polních a lesních cestách mezi obcemi, z větší části po původní trati z let 1961-68. Je rozdělena na dvě etapy, celková délka cca 135 km. Start první etapy a cíl druhé etapy je na 2. hradním nádvoří ve Strakonicích, cíl první etapy a start do druhé je pak v obci Zdíkov.

Tajemství a smysl života
31. 8. 2023

V devátém čísle Zpravodaje vychází rozhovor se strakonickým rodákem, režisérem a tvůrcem nevšedního snímku, Petrem Vachlerem.

Součástí zajímavého povídání je pozvánka na besedu a promítání neméně zajímavého filmu o hledání smyslu života. V kině Oko je premiéra naplánována na 22. a 23. září. 

Více se dozvíte na stránkách Zpravodaje.

Sportovní hry seniorů
30. 8. 2023

VII. Sportovní hry seniorů - 12. 9. 2023, od 13:00 hodin

V prostorách Panské zahrady již posedmé změří síly senioři.

Přijďte je podpořit a pobavit se.

Pozvánka na koncert
25. 8. 2023

KONCERT PRO JASMÍNKU

K někomu je osud štědrý, jiný se musí o místo na slunci od samého začátku doslova prát. Když je ale vůle, dokáží se dít zázraky.

S maminkou Jasmínky Binnhackové jsme si povídali v souvislosti s dobročinným koncertem, který proběhne na Ostrově na Podskalí

8. září od 18 hodin.

Přerušení dodávky pitné vody
21. 8. 2023

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu opravy vodovodního řadu v ul. Na Hrázi dojde k přerušení dodávky pitné vody v ul. Otavská pravá strana až k č.p. 101 ve směru od Strakonic, ul. Nová, Na Rozhledech, U Větrolamu a Na Hrázi k č.p. 223 v úterý 22.8.2023 od 7:00 hodin a předpokládané zprovoznění vodovodu bude do 12 hodin

Při opětovném napouštění může dojít ke kolísání tlaku a zakalení vody.

Více informací obdržíte na tel. č. 724 974 001.

Děkujeme za pochopení,

Technické služby Strakonice, s.r.o.

Třiďte kovové obaly
24. 7. 2023

Kovové obaly patří do šedých, případně společně s plasty do žlutých kontejnerů. Ve Strakonicích jich máme 305.

V tabulce najdete jejich počty napříč jednotlivými turistickými oblastmi, které možná během prázdnin navštívíte.