Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
25. 10. 2021

UPOZORNĚNÍ!

Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767 v ulici V Ráji, které potrvají až do 30. 11. 2021.

Žádáme obyvatele, aby se nezdržovali poblíž místa demolice.

Ulice V Ráji bude po dobu demolice v místě obytných domů čp. 767 a 768 (poblíž městské vodárny) uzavřena. Zvolte jinou trasu.

V pondělí 1. 11. 2021 bude místo samotné demolice zabezpečeno oplocením. Prosíme, respektuje uzavření prostoru a nevstupujte do areálu staveniště!

Dále žádáme obyvatele přilehlých nemovitostí, aby se během demolice zdržovali co nejdál od oploceného areálu, v ideálním případě nevycházeli z domu - hrozí možnost zranění odlétnutou sutí.

V době demolice je nutné počítat se zvýšenou prašností v okolí stavby.

Místo stavby bude opatřeno těmito výstražnými cedulemi.

Děkujeme za respektování upozornění a pochopení.

21. 10. 2021

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu, které musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., § 46, ods. 9 (energetický zákon).

Do dvou týdnů vyhledají vlastníky pozemků zástupci firmy pověřené společností ČEPS, a.s., aby projednali rozsah a postup odstranění a okleštění porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy.

Veškeré podrobnosti naleznete v příloze.

Informace podá: Eva Hadová tel.: 777 367 156, Kateřina Kučerová tel.: 773 740 197, Jaroslav Hackerschmied tel.: 733 539 340.

obrázek
19. 10. 2021

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů

Máte dluhy a chcete je řešit? Slyšeli jste o legislativních změnách, ale ztrácíte se v paragrafech? Nevíte, jestli můžete požádat o odpuštění úroků a nákladů exekuce? Říká Vám něco „milostivé léto“? Přijďte se poradit k nám do krizového centra THEIA. O co se jedná?

Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato jedinečná a neopakovatelná příležitost, umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti. Čas na řešení je ale velmi omezený. Běží od 28.10.2021 do 28.1.2022.  Lidem, kteří spadli kvůli dluhům u státních institucí do exekuce, budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. Na dlužníkovi tak bude pouze zaplatit jistinu a 750 Kč + DPH exekutorovi za uzavření exekuce. Milostivé léto tak představuje šanci pro velké množství lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu důstojný život.

Dluhy, které lze odpustit, musí být vymáhány exekutory a původním dlužníkem byla veřejnoprávní instituce. Pomůžeme klientům tyto skutečnosti zjistit a ověřit, zda jejich situace do tzv. Milostivého léta spadá a mají na tuto „úlevu“ nárok. Veřejnoprávním věřitelem jsou například obecní a městské nájmy, nemocnice, technické služby obcí a měst, dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, apod. Podmínkou je k vyčíslenému dluhu (jistině) připočítat 750 Kč + DPH (náklady na zastavení exekuce). Při dodržení celého postupu exekutor ukončí exekuci.

Na co si dát pozor?

Jste již v oddlužení (insolvenci)? Byl vám uložen peněžitý trest (uložený v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, na pohledávky z důvodu majetkové či zdravotní újmy) nebo dlužné výživné? Na takové situace se bohužel Milostivé léto nevztahuje.

Jednejte rychle. Nabízíme možnost konzultace vaší situace a pomoc v celé záležitosti a podání žádosti. Naše služby poskytujeme bezplatně, v rámci sociálních služeb.

 

Kontakty na naše pracoviště:

THEIA – krizové centrum o.p.s.

Adresa: Smetanova 533, 386 01 Strakonice

Kontakty: Mgr. Libuše Kozelková, DiS. (725 418 090 / kozelkova@theia.cz)

Na konzultace se doporučujeme objednávat. Více informací na www.theia.cz

 

 

obrázek
15. 10. 2021

Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném prostranství

Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravujeme, jsme byli nuceni uskutečnit 15. 10. 2021 práce v místní komunikaci za účelem odstranění této poruchy.

V místě Strakonice – Hallova 361, KAM 150, chodník – bet. dlažba 5 m².

Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na:

- bezproblémový odvod odpadních vod z RD do kanalizačního řadu.

obrázek
14. 10. 2021

Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici).

Na akci zve ředitel školy Radek Čejka: "Program je koncipován v pátek pro mladší ročníky a žáky naší školy, v sobotu pro starší a dříve narozené, ale také pro nás všechny mladé duchem."

Nenechte si tuto narozeninovou párty ujít.

obrázek
12. 10. 2021

BURZA ŠKOL

Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod.

Kulturní dům Strakonice - vstup zdarma.

Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem.

obrázek
05. 10. 2021

Využíváte městskou hromadnou dopravu?

Je-li vaše odpověď kladná a máte-li k jejímu provozu připomínky, prosíme o jejich zaslání na adresu: vaclav.bycek@mu-st.cz nejpozději do 25.10.2021 do 8:00 hodin, popřípadě vložení připomínky do schránky u vchodu do městského úřadu na Velkém náměstí.

obrázek
05. 10. 2021

Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště

Maminky, tátové, babičky, dědečkové, zkrátka vy, kteří doprovázíte děti hrát si na veřejná městská hřiště. Právě díky vám a vašemu upozornění, že něco není v pořádku, jsme schopni závady na dětských hřištích odstranit v co možná nejkratším termínu. Snad jen zahraniční náhradní díly, na které jsme nuceni čekat, mohou zpozdit opravu herního prvku.

Technické služby Strakonice, které mají správu hřišť ve své gesci zřidily na webových stránkách společnosti odkaz na komplexní seznam dětských hřišť v rámci města s formulářem k připomínkování stavu daného hřiště - https://www.tsst.cz/hriste/. Po jeho odeslání se automaticky vložená závada objeví odpovědné osobě, která ji začne bezodkladně řešit.

Pokud chcete na adresu provozovatele zaslat obsáhlejší zprávu i s fotodokumentací, pak můžete tak učinit na elektronickou adresu: detskahriste@tsst.cz.

Společně to dáme dohromady.

obrázek
05. 10. 2021

Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových občánků našeho města. Rádi bychom věřili, že se nejen tato milá akce, ale celý svět vrací k normálu a podobné kotrmelce nás již nečekají.

Ve čtvrtek 30. září starosta města Břetislav Hrdlička přivítal na radnici v obřadní síni dvacet čtyři nových Strakoňáčků.

K rodičům směřovalo přání radosti z dětí, ale zároveň pevných nervů, protože naše dětičky nám někdy pěkně umí zamotat hlavy. A dětem především šťastný život, fungující rodinu, stálé zdraví a radostné dětství.

Pro občánky, kteří byli již finančně obdarováni a kvůli pandemii nemohli absolvovat slavnostní vítání, připravuje město Strakonice náhradní obřad. Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky na čísle: 383 700 220, nebo na

e-mailové adrese: hana.sellnerova@mu-st.cz, v termínu do 15.10.2021.