Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Přerušení dodávky pitné vody
28. 3. 2023

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Novém Dražejově dne 30. 3. 2023 od 8 do 13 hodin.

Technické služby Strakonice, s. r. o.

Výběrové řízení
28. 3. 2023

Rada města Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ ředitelka příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice (STARZ)

Podrobné informace naleznete v příloze. 

Pozvánka Velikonoční setkání seniorů
16. 3. 2023

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Infocentrum pro seniory Strakonice pořádá v úterý 4. dubna od 13 hodin - VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ jehož součástí bude soutěž o nejlepšího velikonočního beránka.

Beránky přineste s sebou před zahájením do 12:30 hodin do domu kultury.

K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka.

Informace obdržíte na tel: 602 340 099, 720 043 670.

Přerušena dodávka pitné vody
14. 3. 2023

Z důvodů havárie vodovodu v ulici Mírová je dnes přerušena dodávka vody v ulici Chelčického a Boženy Němcové. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena v ulici Chelčického u čp. 1158. Druhá cisterna pak bude v křižovatce ulic B. Němcové a Chelčického.

Předpokládané obnovení dodávky pitné vody se plánuje na pozdní odpolední hodiny.

Omlouváme se za způsobené obtíže a děkujeme za pochopení.

Technické služby Strakonice, s.r.o.

Výběrové řízení
07. 3. 2023

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa právník/ právnička a pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pan František Zemen
28. 2. 2023

Takto začínal rozhovor u příležitosti udělení Ceny starosty tomuto vzácnému muži. Dnes jej však uvádíme v minulém čase. To proto, že nás pan František Zemen navždy opustil.

Měli jsme to štěstí být alespoň na chviličku v jeho blízkosti a vnímat jeho moudrá slova.

Pane Františku, za vše děkujeme a s úctou vzpomínáme...

Upřímnou soustrast celé rodině.

Uzavřen průchod ulicí Na Ostrově
28. 2. 2023

Uzavřen průchod ulicí Na Ostrově

Od března do května 2023 bude probíhat v ulici Na Ostrově investiční akce „Odkanalizování lokality Strakonice – Ostrov“. V této době bude průchod ulicí Na Ostrově zcela uzavřen. Pěší mohou využít trasu z parkoviště u sv. Markéty podél náhonu až do ulice Tržní (viz foto).

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
27. 2. 2023

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodů neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - nebude přerušena dodávka elektrické energie dne

1. 3. 2023 od 7:30 do 15:30 hodin ve Strakonicích v ulici Tisová pravá strana od čp. 270 nahoru po čp. 237 včetně.

Nová závora ve sběrném dvoru
21. 2. 2023

Nová závora do sběrného dvora

V listopadu loňského roku byla do sběrného dvora U Blatenského mostu pořízena nová závora se sklopnou podpěrou. Na jejím financování se podílel kolektivní systém Elektrowin, a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4. Po splnění podmínek Motivačního programu městem Strakonice jako spolupracujícím městem zapojeným do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností Elektrowin byla čerpána odměna výši 40 000,- Kč.     

Radka Mrkvičková, odbor ŽP