Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Pozvánka na besedu o pěstounství
04. 6. 2024

Projekt je zaměřen na představení profese pěstounů, zvýšení povědomí v

regionu o přínosu, významu a důležitosti vlivu pěstounské péče na zdravý

vývoj dítěte v náhradní rodině. Jedním z cílů projektu je osvěta tématu

NRP prostřednictvím sociálních sítí.

Více informací o projektu naleznete na webu organizace

(www.pestouni-dohnizda.cz) v sekci Pro zájemce, a především pak na

sociálních sítích. Budeme rádi, pokud se do aktivit projektu zapojíte,

zejména prostřednictvím sociálních sítí a pomůžete tak získat pěstouny

pro děti, které vyrůstají v ústavním zařízení.

OZNÁMENÍ - o přerušení nebo omezení dodávky vody
29. 5. 2024

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu odstávky hlavního zásobovacího řadu DN 400 v ul. Volyňská dojde k přerušení dodávky pitné vody ve středu 5. 6. 2024 od 7 hodin v ul. Boubínská a Hraniční. Předpokládané zprovoznění vodovodu bude do 12 hodin.

Při opětovném napouštění může dojít ke kolísání tlaku a zakalení vody.

Více informací obdržíte na tel. č. 724 974 001.

Děkujeme za pochopení

Technické služby Strakonice

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
28. 5. 2024

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu odstávky hlavního zásobovacího

řadu DN 400 v ul. Volyňská dojde k přerušení dodávky pitné vody ve středu 5. 6. 2024 od 7 hodin v ul. Na Muškách, U Studánky, U Zahrádek, Povážská a části ul. Ptákovická, Šumavská, Hraniční.

Předpokládané zprovoznění vodovodu bude do 17 hodin

Při opětovném napouštění může dojít ke kolísání tlaku a zakalení vody.

Více informací obdržíte na tel. č. 724 974 001

Děkujeme za pochopení, Technické služby Strakonice

Hledáme náhradníky - členy volební komise
28. 5. 2024

V současné době jsou obsazeny všechny komise v minimálního počtu členů, tak jak je stanovil starosta města. V případě, že některý z členů nebude moci ve dny voleb zastávat svoji pozici, je starosta města povinen povolat náhradníka.

Hledáme zájemce o tuto pozici.

Odměna člena okrskové volební komise je 1 800 Kč.

V případě zájmu se můžete hlásit na tel. č. 383 700 210, 383 700 221, 725 871 320, 723 479 140.

VHODNÉ PRO STUDENTY ČI SENIORY

Odstávka pitné vody
22. 5. 2024

Z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul. Českých lesů bude přerušena dodávka vody v celé ul. Podsrpenská, Českých lesů a části ulic Bohumila Havlasy, Šumavská, Chmelenského po křižovatku s ul. Václavská. Přerušení dodávky bude ve čtvrtek 23.5.2024 od 8 hodin a předpokládané obnovení do 14 hodin.

Den pěstounství Jihočeského kraje 09.06.2024
21. 5. 2024

Jihočeský kraj pod záštitou náměstkyně hejtmana pro sociální věci pořádá dne 09.06.2024 od 10 do 16 hodin v Safari resortu Hluboká u Borovan "Den pěstounství Jihočeského kraje". Cílem této akce je představit veřejnosti poslání pěstounské péče, ale také poděkovat stávajícím pěstounům za jejich náročnou práci.
 

Květnové slavnosti
03. 5. 2024

Přijďte zavzpomínat k památníku Na Dubovci, kulturní program začíná ve 14:30 hod., kladení věnců pak v 15:00 hod.

Nebude chybět zástupce Velvyslanectví USA.

Voilby do Evropského parlamentu
23. 4. 2024

 

Občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu ve správním obvodu města Strakonice a chce hlasovat ve volbách do EP, které se konají ve dnech 7. a 8. června 2024, musí nejpozději do 28. dubna 2024 do 16:00 hodin podat žádost o zápis do seznamu voličů pro EP. Pokud tak neučiní, nebude moci v těchto volbách hlasovat. Žádost je možno podat písemně anebo osobně v kanceláři 3204 v budově MěÚ Strakonice Velké náměstí 3.

Dotazy můžete směřovat na tel. č. 383 700 210, 383 700 221, nebo email dita.zelena@mu-st.cz, iveta.divisova@mu-st.cz.

Nabídka práce
16. 4. 2024

STARZ Strakonice hledá zaměstnance na pozici strojník/ strojnice, údržbář/ ka - ledař/ ka, rolbař/ ka
Podrobné informace naleznete v příloze.