Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
18. 4. 2016

Zahájení turistické sezóny

strakonický hrad, 23. 4. 2016

 

Kulturní program započne ve 13.00 hod. koncertem Jaroslava Uhlíře, který zahraje jeho nejznámější hity (Ta naše hospoda, Skřítkové tesaři, Vadí nevadí či Statistika nuda je). Následuje taneční vystoupení DDM Strakonice a poté pohádka O milostném psaníčku od Divadélka KOS. Jelikož se tento ročník nese v duchu Olympijských her v Rio de Janeiru, ukázku tradičního brazilského tance capoeira předvede taneční uskupení Tribo Unida pod vedením prefesora Mansa. Taneční okénko pak doplní opět taneční vystoupení DDM Strakonice. Aby dospělí nebyli ochuzeni o koncert, zahraje jim od 17.15 hod. rocková skupina Hamr.
Pro nejmenší děti a jejich doprovod jsou připraveny (12-17 hod.) soutěže a tvořivé dílny, veselé skákání na velkých bungee trampolínách a chybět nebude ani malování na obličej.
Nesmíme ovšem vynechat náš cyklistický a turistický výlet. Cyklisté se mohou ráno mezi 9.00 a 10.00 hodinou zaregistrovat na trasy dlouhé 20, 40 a 53 km směrem na Helfenburk. Pro pěší je připraven zábavný výlet na Střelu a Habeš s paní lektorkou Štěpánkou Halamovou.
V 15.00 hod a v 17.00 hod. proběhnou losování o ceny, avšak na 17. hodinu je pro všechny účastníky připraveno ještě jedno losování - a to o hlavní ceny - koloběžky.
V sobotu můžete navštívit i několik velmi zajímavých výstav, které souběžně probíhají na strakonickém hradě. Je to např. výstava Olympionici a sportovní příležitosti města Strakonice ve Šmidingerově knihovně, Řeka Otava vypráví v Muzeu středního Pootaví a Orbis Pictus: Europa v bývalém panském pivovaru. A abychom nezapomněli, v tento den mají děti do 15 let vstup do Muzea středního Pootaví zdarma!

 

12:45 zahájení odpoledního programu

13:00 Jaroslav Uhlíř s kapelou - koncert

14:30 taneční vystoupení DDM

15:30 Divadélko KOS – O milostném psaníčku

16:30 taneční vystoupení Capoeira

taneční vystoupení DDM

17:00 slosování o ceny -  dětské soutěže

17:15  HAMR - koncert

 

9:00  registrace – CYKLISTICKÝ A TURISTICKÝ VÝLET

(trasy: cyklo směr Hoštice u Volyně, Helfenburk – 20, 40 a 53 km; nordic walking směr Střela - Habeš)

10:00 START

15:00 slosování o ceny (nordic walking a cyklo 20 km)

17:00 slosování o ceny (cyklo 40 km a 53 km)

 

Doprovodný program (od 12.00 hod.)

TRAMPOLÍNY– euro bungee,TVOŘIVÉ DÍLNY

SOUTĚŽE– Pochod kapra Jakuba

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ(od 14.00 hod.)

 

Výstavy

Šmidingerova knihovna

Olympionici a sportovní příležitosti města Strakonice

Muzeum středního Pootaví

Řeka Otava vypráví (výstavní prostory muzea)

Impresionismus – Karolína Borecká – obrazy (Zámecká galerie)

Bývalý panský pivovar

ORBIS PICTUS: EUROPA, Největší obraz světa – nekonečné plátno (Maltézský sál, sál U Kata)

 

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

MIC STRAKONICE, tel. 383 700 700, www.strakonice.eu

Vstupné se nevybírá.

obrázek
22. 4. 2016

ZMĚNA TERMÍNU PREVENTIVNÍ "AKCE JEHLA" - 21.5.2016

Vzhledem ke špatnému počasí byla akce přesunuta ze soboty 14.5.2016 na sobotu 21.5.2016.

Ve Strakonicích proběhne preventivní akce zaměřená na kontrolu dětských hřišť a pískovišť s názvem „Akce jehla“

 

Neznámý objekt

Tak jako každý rok i letos je Městskou policií Strakonice naplánována preventivní akce zaměřená na kontrolu dětských hřišť a pískovišť s názvem „Akce jehla“.

Jedná se o podrobné prohledání dětských pískovišť za účelem odstranění nebezpečných kovových věcí z míst, kde si hrají děti.

 

Akce se uskuteční v sobotu 14. května 2016 od 8.30 hodin. Přítomen bude vždy jeden strážník, jeden  asistent prevence kriminality a hledač kovů.

Prosíme tedy občany, aby v případě, že se v dotčených lokalitách setkají s touto preventivní akcí, umožnili pracovní skupině vykonat kontrolu hřiště. 

 

Markéta Bučoková, PR

obrázek
20. 4. 2016

Oslavy konce II. světové války
Vedení města Strakonice a MěKS Strakonice jako pořadatel akce si vás dovolují pozvat na oslavu 71. výročí ukončení II. světové války. Oslavy proběhnou v neděli 8.5.2016 ve Strakonicích u památníku Na Dubovci.

Program oslav se nese ve zcela novém složení:

14:30 – 15:00 Hudební produkce Ježkovy stopy + Ježkovy sestry

15:00 – 15:25 Slavnostní zahájení, hymna ČR, hymna USA, projevy účastníků, kladení věnců, hudební doprovod Nektarka

15:30 – 15:55 První republika - dobová módní přehlídka s komentářem.

16:00 – 17:00 Hudební produkce Ježkovy stopy + Ježkovy sestry (hudba první poloviny 20. století)

Po celou dobu konání výstava historických motocyklů ČZ a JAWA do r. v. 1945
                                                                                                                                                   Markéta Bučoková, PR

20. 4. 2016

Informace Energetického regulačního úřadu
Energetický regulační úřad (ERÚ) na základě své působnosti vymezené energetickým zákonem chrání oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích a zároveň oprávněné zájmy držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. V oblasti energetiky jsme v posledních letech svědky rozsáhlých změn (např. rozvoj decentrální výroby), které lze přirovnat k energetické revoluci.
Považuji proto za velmi důležité informovat občany o rozsahu a dopadech těchto změn i očekávaném vývoji v oblasti energetiky, a to nejen v souvislosti s "Novou tarifní strukturou", kterou Energetický regulační úřad připravuje na základě vládou schválených strategických materiálů. Diskuze s občany k "Nové tarifní struktuře" je součástí největšího konzultačního procesu, který byl kdy v České republice uspořádán (viz http://www.eru.cz/cs/-/nova-tarifni-struktura) a probíhá do června 2016.
Odborníci z Energetického regulačního úřadu jsou zároveň připraveni občany informovat o ochraně práv spotřebitelů v oblasti energetiky a o nekalých praktikách některých obchodníků při změně dodavatele energií.
Z těchto důvodů Ing. Alena Vitásková oslovila primátory a hejtmany s žádostí o součinnost spočívající v organizaci besedy s občany, které jsou zástupci Energetického regulačního úřadu připraveni se aktivně zúčastnit a na které by občané měli možnost se blíže s uvedenou problematikou seznámit a prodiskutovat ji.
Program akce:
1. informace o činnosti Energetického regulačního úřadu
2. návrh Nové tarifní struktury (technické změny distribučních sítí)
3. ochrana spotřebitelů v energetice (nekalé praktiky obchodníků)
4. diskuze s občany
Tímto informujeme a zveme občany na již potvrzenou besedu ERÚ, jež se koná:
27.4.2016 středa, České Budějovice 17:00 - 19:30 hod., Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, 2. patro, zasedací místnosti zastupitelstva
1.6.2016 středa Tábor bude upřesněno.
Aktuální seznam dalších setkání ERÚ s občany naleznete na webových stránkách úřadu http://www.eru.cz/cs/-/setkani-eru-s-obcany. V případě potřeby bližších informací se prosím obraťte na tiskového mluvčího úřadu Mgr. Vladimíra Černého, e-mail: vladimir.cerny@eru.cz. tel.: 255 715 552.

Markéta Bučoková, PR

18. 4. 2016

Vážení občané,
společnost EKIS si dovoluje informovat, že i pro letošní rok je ve městě Strakonice ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu zřízeno poradentské centrum EKIS - ENERGETICKÉ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
EKIS poskytuje BEZPLATNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY občanům, podnikům, drobným podnikatelům i zástupcům státní správy a to osobně na pobočkách, e-mailem nebo telefonicky.
Přímý odkaz pro položení dotazu: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-prostredisko? ekis=a9e7a10326ab26bc58fc391ba2480c12
Oblasti podporovaného poradenství EKIS STRAKONICE: zateplování budov, ceny energií, účtování tepla, dotace a financování projektů, elektřina, větrání a rekuperace, energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov, nízkoenergetické a pasivní domy, měření a regulace, osvětlení, plyn, příprava teplé vody, tepelná čerpadla, vytápění, využití odpadního tepla, energie biomasy, energie slunce (výroba elektřiny, výroba tepla), energie vody, větru, kogenerace, trigenerace, metoda EPC, energetická legislativa a další.

Email: ekis-strakonice@atelier-dek.cz
Tel.: +420 733 168 881

http://atelier-dek.cz/ekis

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
Úřední hodiny:
Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa:  13:00 - 17:00 (Případně v jiném termínu po telefonické dohodě)

 

Energetické Konzultační a Informační Středisko
EKIS STRAKONICE
Písecká 506
386 01 Strakonice

Markéta Bučoková, PR

obrázek
13. 4. 2016

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ Dukelská Strakonice

V příštím školním roce bude Základní škola Dukelská Strakonice opět otevírat třídu s rozšířenou výuky matematiky a přírodovědných předmětů pro nadané žáky.

Jedná se o třídu, v níž jsou nadaní žáci připravováni na další studium na střední škole. Učivo většiny předmětů je v této třídě probíráno hlouběji a žáci získávají mnohem více vědomostí než v ostatních třídách základní školy. Žáci těchto tříd se naučí „učit se“, neboť učitelé  jsou na ně mnohem náročnější a pěstují v nich od začátku pocit zodpovědnosti za vlastní dobrou práci. To je velmi podstatné, zvláště po příchodu na střední školu, kde mnozí žáci klasických tříd mají často problémy s přizpůsobením a jejich prospěch výrazně poklesne. Jelikož nás zajímají výsledky našich žáků na středních školách, pravidelně se informujeme o jejich prospěchu, a tudíž víme, že žáci matematické třídy mívají stejný prospěch jako u nás.

Střední školy se o žáky z matematické třídy ucházejí a ještě se nestalo, aby se někdo z této třídy nedostal na vybranou střední školu. Samozřejmostí je připravenost na přijímací řízení. Žáci matematických tříd se účastní soutěží a olympiád a většinou vítězí v soutěžích z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, programování a informatiky i v krajských kolech. Máme dokonce vítěze celorepublikových kol a v programování i v mezinárodních kolech.

Proč by tedy nadaní žáci měli volit matematickou třídu základní školy a ne rovnou osmileté gymnázium? Prvním důvodem je fakt, že dítě zůstává na základní škole, kde se s ním jako s dítětem jeho věku pracuje. Dalším důvodem je, že tito žáci mají možnost po ukončení povinné školní docházky vybrat si kteroukoliv střední školu. Výhoda je i v tom, že pokud dítěti v tomto věku náročnější studium nevyhovuje, může se bez problémů vrátit do své původní kmenové třídy nebo zůstat v jiné třídě naší školy.

Předpokladem přijetí do matematické třídy je dobrý prospěch, bezproblémové chování a úspěšné  přijímací řízení. Přijímací řízení do matematické třídy je dvoukolové a skládá se z matematických testů a psychotestů. V letošním roce proběhne ve středu 20.4.2016. Žáci ZŠ Dukelská se mohou přihlásit u svých třídních učitelů, ostatní u vedení školy. Na všechny nadané žáky se velmi těšíme.

Mgr. Petra Buriánová, RNDr. Hana Aldorfová, ZŠ Dukelská Strakonice

obrázek
13. 4. 2016

Muzeum středního Pootaví, které sídlí v prostorách národní kulturní památky strakonického hradu, otevírá svou sezonu výstavou Řeka Otava vypráví (2. 4.-29. 5.). Poznáte proměnu vodního toku, zavzpomínáte na povodně nebo oprášíte znalosti z oboru mlynářství a ledování.

Stálé expozice nabízí zajímavosti z období pravěku, středověku, nechybí největší sbírka dud, ale také více o výrobě fezů nebo motorek ve Strakonicích. Vybrat si můžete ze třech prohlídkových okruhů:

 1. hradní palác, vyhlídková věž Rumpál, kapitulní síň

 2. hradí areál (včetně kapitulní síně a černé kuchyně) s průvodcem

 3. kapitulní síň, ambit

V zámecké galerii se do 26. května zastavíte s impresionistickými výtvarnými díly Karolíny Borecké v čase a ocitnete se v krásném světě romantické křehkosti a jemnosti.

Výstavní sály bývalého panského pivovaru hostí výstavu Orbis pictus: Europa, největší obraz světa a navazovat bude výstava fotografií Kamily Berndorffové.

Ve Šmidingerově knihovně právě probíhá výstava Olympionici a sportovní příležitosti města.

Z nejbližších připravovaných akcí se v areálu hradu uskuteční zahájení turistické sezony Strakonické vítání 23. 4. nebo Den otevřených dveří muzea 18. května. Kompletní nabídku všech programů naleznete na www.hradstrakonice.cz.

Zvířátka v hradním safari můžete pozorovat celoročně a nyní zvláště s jejich jarními rozmary jak dovádí a pasou se na prvních výhoncích trávy, jejíž zelený koberec pokrývá rozlehlý příkop.

 

MIC, Eva Janochová

obrázek
01. 4. 2016

Tělesná výchova ve škole, sportovní kroužky nebo jen zábava pro volný čas – to vše může být SPORT. Kdo se však dokáže dostat na pomyslný vrchol? Odpověď na otázku, kteří Strakoňáci se probojovali až na olympijské hry, získáte na výstavě Olympionici a sportovní příležitosti města Strakonice.

 

Všichni se procházeli nebo prochází denně ulicemi našeho města jako i my. Jsou skromní, obětaví a jejich láska ke sportu je stála neskutečné úsilí a odříkání. Hledali jsme osobnosti z oblasti plavání, atletiky, moderního pětiboje, lyžování, hokeje i basketbalu. Poznáte osm příběhů, sedm mužů, jednu ženu.

 

Navíc si v letošním roce připomínáme 120 let od konání prvních novodobých olympijských her a turistické zaměření na letní sezonu je Jižní Čechy olympijské.

 

Výstava je k vidění ve vstupní hale Šmidingerovy knihovny do 2. května 2016 a připravilo ji město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu.

 

Eva Janochová

obrázek
05. 4. 2016

STRAKONICE KVETOU 2016

Soutěž vyhlásilo město Strakonice 1. 4. 2016.

 

Jedním z důvodů proč byla soutěž vyhlášena je přání, aby byly procházky městem příjemnější, voňavější a romantičtější. Potěšit by měla zejména naše občany. Sezonní návštěvníci by pak měli postřehnout, že projíždí nebo prochází městem, kde lidé o své okolí pečují. Květiny a zeleň do městského prostoru přirozeně patří. Proč nepokračovat v nastaveném novodobém trendu Strakonic jako barevného kvetoucího města, ale tentokráte nejen za péče pracovníků věnujících se městské zeleni, ale také za přispění vás, občanů.

V letošním roce nás čeká další ročník mezinárodního dudáckého festivalu, přijedou opět stovky zahraničních i domácích turistů, kteří budou vnímat atmosféru města a odvezou si společně se zážitkem trvalou vzpomínku na dudáckou hudbu, dobré pivo, místní pohostinnost a majestátnost našeho hradu. Tak proč by v jejich albech měla chybět i selfies v pozadí s barvitou kvetoucí tváří našeho města nad řekou Otavou. Soutěž je určena všem, kteří milují květenu a s láskou o ni pečují.

 

Podmínky a pravidla

 1. Soutěž je zaměřena na květinovou výzdobu oken, výloh, balkonů a předzahrádek města Strakonice.
 2. Přihlásit se můžete elektronickým zasláním fotografií s květinovou výzdobou včetně kontaktních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail) na adresu: seniori@mu-st.cz v termínu od 1. 6. – 10. 8. 2016. Zasílejte celkem dvě fotografie, první bude celkový pohled pro určení lokality (pro hodnoticí komisi, nebude zveřejněno) druhá fotografie s detailním záběrem (ke zveřejnění). Soutěžní výzdoba musí být viditelná z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa.
 3. Hodnocení květinové výzdoby bude probíhat ve dvou kolech. První kolo v podobě internetového hlasování bude od 15. srpna do 16. září 2016. Ve druhém kole vybere hodnoticí komise společně s místostarostou města pět nejhezčích květinových výzdob.
 4. Fotogalerie všech přihlášených fotografií pro internetové hlasování bude umístěna na www.souteze.strakonice.eu. Každé fotografii bude přiděleno pořadové číslo, které použijete k identifikaci fotografie na anketním lístku. Hodnocení bude probíhat tak, že hlasující vyplní do elektronického anketního lístku čísla deseti fotografií s nejhezčí květinovou výzdobou. Následně doplní své jméno, příjmení a e-mail. S vyšším počtem čísel nežli deset a bez jména a příjmení bude hlasovací lístek neplatný.
 5. Nejlepších prvních pět soutěžících bude finančně odměněno (první místo 8 000 Kč, druhé místo 6 000 Kč, třetí místo 4 000 Kč, čtvrté místo 2 000 Kč, páté místo 1 000 Kč). Každý přihlášený obdrží dárek z městského zahradnictví jako poděkování za účast v soutěži, kterou bude možno si vyzvednout v městském informačním centru
  na Velkém náměstí.
 6. Odesláním soutěžních fotografií a kontaktních informací účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu soutěže a rovněž souhlasí s podmínkami a pravidly soutěže.
 7. S výsledky soutěže se občané budou moci seznámit na stránkách www.strakonice.eu, www. souteze.strakonice.eu a ve Zpravodaji města. Výherci budou o výhře vyrozuměni.
 8. Partnerem soutěže jsou Technické služby Strakonice, s. r. o.

Více informací poskytne:        Odbor školství a cestovního ruchu

                                            Infocentrum pro seniory

                                            Mgr. Marie Žiláková

                                            U Sv. Markéty čp. 58

                                            386 01 Strakonice

                                            tel. 383 700 777, mobil 720 043 670

                                            e-mail: seniori@mu-st.cz

 

https://www.facebook.com/strakonice.eu/


Přejeme vám mnoho krásných  kvetoucích nápadů.