Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

16. 7. 2015

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí dále upozorňuje  občany Strakonic, že  úklidové práce a kontroly stromů v postižených lokalitách města stále pokračují a zasažené lokality nejsou ještě bezpečné a stabilizované.

 

V souvislosti s meteorologickou předpovědí a hrozbou intenzivních  bouřek na sobotu 18.7., vydává odbor ŽP výstrahu na extrémní stupeň nebezpečí a možný vznik dalších polomů a vývratů, a to zejména v již zasažených lokalitách - Podskalí, Mlýnský náhon, park Rennerovy sady, park u soudu, sídliště Máj, a dal. Odbor ŽP proto vyzývá občany, aby sledovali aktuální předpověď počasí a aby se v době hrozících intenzivních bouřek  nezdržovali v těchto lokalitách ani v dalších místech se vzrostlými dřevinami.

16. 7. 2015

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí  upozorňuje vlastníky  veřejně přístupných i soukromých pozemků na nutnost provést v souvislosti s bouří z minulého týdne  kontrolu možného poškození vrostlých stromů, které se na jejich pozemcích nacházejí.

 

V případě poškození dřevin a hrozícího nebezpečí ohrožení okolí musí vlastníci pozemků zamezit přístup pod takto poškozené stromy a co nejdříve je odborně ošetřit a stabilizovat. Odbor životního prostředí důrazně doporučuje, aby vlastníci pozemků tyto zákroky předem konzultovali na zdejším odboru. Při neodborném ošetření či při neuváženém kácení dřevin se vystavují nebezpečí spáchání přestupku na úseku zákona o ochraně přírody a krajiny. Kontaktní osobou z odboru ŽP je Ing. Ondřej Feit.

obrázek
15. 7. 2015

Mini.knihovna na Podskalí

V pátek 10. července Šmidingerova knihovna uvedla v život další čtenářsky zajímavý projekt „mini.knihovnu“ na Podskalí, konkrétně v areálu restaurace Zavadilka.

Ve světě je tento projekt známý jako “little free library” a u nás se dostává do povědomí právě pod názvem mini.knihovna. Podobné knihovničky či knihobudky jsou umístěny už na několika místech naší republiky.

 

Jedná se o jeden z projektů, který by měl přispět ke zkulturnění a zpříjemnění veřejného prostoru (podobně jako např. projekt Piána na ulici). Mini.knihovnu má  pod patronátem právě Šmidingerova knihovna a knížky, které jsou zde umístěné jsou částečně z vyřazeného fondu knihovny pro svoji duplicitu či nadbytečnost, nebo se jedná o dary od občanů, které knihovna sama neupotřebí. Tyto knihy tak dostanou šanci a dozajista naleznou své čtenáře.

Za knihy se nebude nic platit, lidé si je půjčí a mohou či nemusí je vrátit, případně mohou do mini.knihovny přinést i knížky svoje ...

 

„Na stejném principu funguje knihovnička na vlakovém nádraží, která byla instalována zhruba před 14 dny. Ohlas je tam dobrý, lidé si knihy půjčují“, potvrdila ředitelka Šmidingerovy knihovny paní Andrea Karlovcová.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
15. 7. 2015

Bohužel tentokrát jsme posly špatných zpráv. Za poslední velmi krátkou dobu se v safari přihodilo hned několik velmi nepříjemných událostí.

Na konci letošního června volně pobíhající pes neukázněného majitele přes plot pokousal jednu z malých holandských zakrslých koz a způsobil jí poranění  v oblasti horních nozder. Kozička sice napadení přežila, ale do konce života se bude vyrovnávat s defektem, který ji znesnadní dýchání a přijímání potravy.

Další případ se stal v pondělí 13. července. Opět, volně pobíhající černý labrador (identita majitele je známá) přeskočil do areálu výběhu zvířat. Tentokrát díky včasnému zásahu ošetřovatele pana Františka Lebedy vše dopadlo dobře, ale nebýt na místě, kdoví jak by celá situace dopadla.

Zvířata v hradním safari jsou tady pro všechny návštěvníky. Buďme rádi, že se jimi můžeme chlubit a že díky nim městské děti mojí možnost poznat jak funguje příroda a jak vůbec živé zvíře vypadá.

Proč tedy svým neuváženým chování pejskaři ničí to, co jiní uvádějí v život?

Zkuste si položit otázku vážená paní, vážený pane, jaké by to bylo, kdyby vám někdo napadl vašeho miláčka a jemu zůstaly ošklivé rány. Co by asi následovalo? Soud? Chtěli byste vymoci pro své bezbranné zvíře náhradu?

Naprosto stejně se cítí člověk, který svůj čas zasvěcuje péči o zvířata v hradním safari. Je  až dojemné s jakou něžností dokáže o svých svěřencích vyprávět a jak ho trápí a bolí, způsobuje-li jim lidská bezohlednost utrpení.

Vedení hradního safari velmi důrazně žádá o dodržování obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 upravující pravidla pohybu psů na veřejném prostranství  jednotlivých lokalit města.

Pro oživení připomínám, že v okolí hradu, viz mapa níže, je zakázán volný pohyb psů.

Celá lokalita tedy bude nově opatřena informačními tabulemi, tak, aby každý kdo navštíví se svým čtyřnohým přítelem hradní safari měl neustále na očích, jak že se má chovat.

V případě nedodržení zákazu hrozí takovému majiteli, bude-li přivolána hlídka městské policie, pokuta.

Všímejte si i vy ostatní, kteří vyhledáváte tato místa plná klidu a pohody, zda se všichni chovají tak jak mají a pokud ne, pak ihned volejte linku 156. Prokážete tím službu nám všem. Zkrátka zákon se musí ctít, tady žádné ale a omluvy neplatí!

 

Markéta Bučoková, PR

13. 7. 2015

Přerušení dodávky pitné vody

 

Technické služby města Strakonice, s.r.o. oznamují přerušení dodávky pitné vody  ve středu 15.7.2015 v době od 8.00 – 12.00 hodin. 

Přerušení dodávky pitné vody se týká pravé části ulice Otavská ve směru od Strakonic k č.p. 175, části ulice Na Hrázi, ul. Nová a ul. U Větrolamu. 

K přerušení dodávky pitné vody dochází z důvodů havárie na vodovodním řadu v Novém Dražejově v ulici Nová, kde došlo k defektu na litinovém potrubí.

Dle vyjádření vedoucího vodohospodářského střediska  pana Jindřicha Vondřičky je nyní situace stabilizovaná. Průsak vody je monitorován, nikoho neohrožuje a dodávka vody není přerušena. 

Příčinu poruchy není možné v tuto chvíli přesně definovat, jednou z mnoha možných příčin jsou drobné posuvy půdy, které způsobí trhliny na potrubí.

 

Děkujeme všem dotčeným občanům za pochopení a trpělivost.

 

Podrobnější informace poskytne:

Jindřich Vondřička, 724 974 001, jindrich.vondricka@tsst.cz

Markéta Bučoková, PR

obrázek
10. 7. 2015

Následky vichřice

 

Již třetí den probíhají neúnavně práce na odstraňování následků ničivé středeční vichřice.

S obrovským potěšením je třeba vyzdvihnout dobrovolnou a především rychlou pomoc, která přišla od romské komunity. Na třicet dobrovolníků včetně dětí a mládeže se přihlásilo vedoucímu technických služeb  Ing. Ludvíku Němejcovi a zcela nezištně pracovali na úklidu jak v Rennerových sadech tak na Podskalí.

Dle slov předáka pana Vasila Grundzy ani nebylo možné zachovat se jinak: „bylo nám velmi líto stromů a přírody, která byla tolik poničená.“ Na otázku co je vedlo k nezištné pomoci odpověděl  velmi skromně: „to je přece normální pomoci a nečekat až někdo přijde o pomoc požádat, v této situaci jsme se ocitli všichni, tak na co čekat“, dodal pan Vasil Grundza.

Za celé vedení města Strakonice si dovolím touto cestou poděkovat nadšencům z řad romské komunity za rychlou a nezištnou pomoc.

„Jejich pomoc přišla opravdu ve správnou a pravou chvíli, kdy každá ruka ochotná pracovat, zoufale chybí:, podotkl vedoucí technických služeb Ing. Ludvík Němejc.

"Díků není nikdy dost, proto další směřují ke každému z vás, kdo neváhal a chopil se úklidu, stejně jako všem pracovníkům technických služeb, hasičů, městské policii", vzkazuje starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička. 

 

Přes veškeré nasazení se bohužel nedaří některé z následků větrného poryvu včas likvidovat.

Lokality Podskalí a nyní i Mlýnského náhonu jsou viditelně označeny úřední uzávěrou městské policie a do těchto míst je zákaz vstupu.

Mohou se zde vyskytovat zejména defekty na zasažených stromech, které nejsou zcela jasně viditelné a hrozí pád ať již nalomených větví či celých stromů.

Prosíme tedy občany, aby do výše zmiňovaných míst nevstupovali a tento zákaz respektovali!

 

Markéta Bučoková, PR

obrázek
10. 7. 2015

Terénní práce v Máchově ulici povedou k rozšíření parkovacích míst ve městě

 

V pátek 17.7.2015 budou zahájeny na pozemku č. 554/III k.ú. Strakonice terénní úpravy, které povedou ke vzniku nových parkovacích míst v lokalitě Máchovy ulice.  Samotnou rekonstrukci si z části vynutila potřeba vzniklá v důsledku rekonstrukce sportovní haly a dílem se jedná o celkový nedostatek parkovacích míst ve městě.

Rekonstrukce v hodnotě 383 000 Kč je plně hrazena z nákladů města.

Práce by měly prvotně začít odstraněním ornice, následně by terén měl být dosypán a zpevněn kamenivem a na samotný závěr by povrch vyplnil asfaltový recyklát.

Poté bude v druhé etapě následovat zadláždění, rozšíření stávající komunikace a vybudování chodníku. To je ovšem předmětem budoucnosti.

Vzniknout by měla zpevněná plocha s kapacitou 35 parkovacích míst.

 

Celá rekonstrukce potrvá zhruba dva týdny v nichž bychom chtěli požádat občany projíždějící tímto místem o maximální bezpečnost a dodržování předpisů s ohledem na skutečnost, že účastníci silničního provozu budou projíždět stavbou.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
09. 7. 2015

Strakonické infocentrum opět připravilo dvě milé novinky

Již v tuto chvíli je na pultě infocentra k dispozici stolní kalendář pro rok 2016. Na jeho stránkách zpříjemní dny celého roku staré historické fotografie vesniček Strakonicka. Kalendář pochází z dílny pana Stanislava Olta.

Druhou, neméně zajímavou publikací je Pošumavský bylinář z Chluman. Autor Ondřej Fibich vybral nejzajímavější bylinky u kterých podrobně popsal jejich využití pro zdraví, krásu a dobrou náladu.

Přeji vám příjemné čtení třeba na letní dny.

Markéta Bučoková, PR

   

obrázek
09. 7. 2015

Muzeum historie ČZ a.s. Strakonice

Jako jeden ze sezónních turistických cílů je ve Strakonicích možné navštívit Muzeum historie ČZ a.s., společnosti, jejíž výrobky jsou známy po celém světě.

Firma vznikla v roce 1919 pod názvem Jihočeská zbrojovka a zpočátku produkovala především střelné zbraně. Po roce 1929  se zde začala vyrábět první cyklistická kola, od nichž už to nebylo daleko k motokolům a motocyklům. V krátké době se firma stala největším producentem motocyklů v tehdejším Československu. Rozvoj zbrzdila až válka, kdy došlo k zesílení zbrojní výroby. Po válce byl podnik znárodněn a zbrojní výroba ukončena. Montáž jednostopých vozidel pro sportovní a cestovní účely pokračovala a rozvíjela se dále. Byla vybudována slévárna pro vlastní hliníkové a litinové odlitky. V současné době se firma zcela zaměřuje na výrobu komponentů pro automobilový průmysl.

I v zimním období lze navštívit expozice historie a současnosti firmy. Prohlídku pro skupinu alespoň pěti osob lze objednat na tel. číslech +420 383 342 237, +420 383 342 711 nebo +420 725 973 642. Otevřeno je pravidelně každé úterý (po domluvě lze i v jiné pracovní dny).