Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

My v tom Jihočechy nenecháme
03. 10. 2022

My v tom Jihočechy nenecháme

Dnes v pondělí 3. 10. 2022 byl zahájen příjem žádostí v rámci dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme“.
Žádat o finanční dar od města Strakonice je možné v dotačním programu:

č. 1 Podpora dětí a v dotačním programu
č. 2 Podpora poživatelů důchodu.

Žádosti a potřebné formuláře naleznete na webových stránkách města Strakonice: https://www.strakonice.eu/formulare...

Podání žádostí je možné učinit:
- datovou schránkou: ID datové schránky: 4gpbfnq
- poštou na adresu: Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
- osobně: na podatelnu MěÚ Strakonice v úředních dnech

Sběr žádostí bude ukončen 30.12.2022.

 

Veškeré potřebné informace pro žadatele jsou podrobně uvedeny v příloze.

Strakonice, ty prostě musíte prožít
27. 9. 2022

Nové propagační video představuje na téměř pětatřiceti kilometrech čtverečních se rozprostírající Strakonice jako město, které zosobňuje barevné místo pulzující v dynamickém rytmu stvořené pro rodinný, společenský, ale i pracovní život. Místo, které proto, abyste ho pochopili, prostě musíte prožít. Přijďte to zkusit.  

O jeho vznik se postaraly pracovnice oddělení podpory kultury a sportu. Mrkněte, jak se jim to povedlo. 

Připomínky k jízdním řádům MHD
27. 9. 2022

Připomínky k MHD

V tuto chvíli se začínají sestavovat nové jízdní řády městské hromadné dopravy. Pokud byste chtěli přispět svou zkušeností ke změně konkrétních spojů, prosíme o připomínky nejpozději do 20. října 2022 na e-mailovou adresu garbiela.turkova@mu-st.cz.

Děkujeme.

Upozornění na vstup do volebních místností č. 6 a 7
23. 9. 2022

Oznámení pro občany - v souvislosti s rekonstrukcí ulice Zvolenská je ztížený přístup do volebních místností č. 6 a 7

Do volební místnosti č. 6 v ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad bude ve dnech voleb problematický přístup z důvodu opravy ulice Zvolenská. Místnost zůstává stejná, ale přístup do ní nebude z ulice Zvolenská, nýbrž z ulice Krále Jiřího z Poděbrad. Vcházet se bude v místě přerušeného plotu u sochy krále Jiřího z Poděbrad, projde se po vyštěrkované cestě směrem ke školní jídelně.

Ztížený bude i přístup k volební místnosti č. 7 ve Sportovní hale a to z důvodu uzavření spojovací uličky mezi komunikacemi Zahradní a Máchova. Nejsnazší cesta vede po pěšině mezi panelovými domy a areálem gymnázia.

Omezení težby písku v pískovně v Holi
22. 9. 2022

Oznámení o omezení těžby písku v pískovně v Holi

 

Od 1. října 2022 bude těžba a prodej písku probíhat vždy v sudý týden v úterý od 7:00 do 13:00 hodin.
 
Další informace k provozu pískovny získáte na telefonních číslech 380 420 435 nebo 702 011 844 (pí. Hollarová).
 
Na stejných telefonních číslech lze také sjednat ve výjmečných případech individuální těžbu a prodej písku mimo provozní dobu pískovny.
 
Aktuální cena kopaného písku: 202 Kč/tunu (včetně DPH).

Městský úřad získal zlaté ocěnění
22. 9. 2022

„Veřejná služba je služba vám, občanům. Naší vizí bylo a je, přiblížit a otevřít úřad občanům, proto podporujeme vzdělávání úředníků“, sdělil starosta Břetislav Hrdlička.

Všem kolegyním a kolegům, kteří se do projektu vzdělávání ESO zapojili a ještě stále zapojují, za aktivní přístup a ochotu a snahu zdokonalovat své znalosti a dovednosti, poděkovala i tajemnice úřadu Martina Kotrchová.

Tajemnice úřadu převzala ocenění v prostorách Valdštejnského paláce z rukou výkonné ředitelky SMO ČR Radky Vladykové.

Od roku 2018 realizuje Svaz měst a obcí vzdělávací projekt „Efektivní správa obcí“ s cílem zvyšovat kvalitu výkonu veřejné správy formou bezplatných vzdělávacích prezenčních i distančních kurzů. Projekt je financován Evropským sociálním fondem.

Milostivé léto 2
06. 9. 2022

Akce Milostivé léto je časově omezená. Probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2022.
Uhrazením jistiny a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

Oznámení o uzavření sběrného dvoru dne 25. 9. 2022
05. 9. 2022

Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 25. 9. 2022 bude z důvodů konání Václavské poutě uzavřen sběrný dvůr.
Děkujeme za pochopení.

Strakonice chystají finanční pomoc seniorům a rodinám s dětmi
31. 8. 2022

Tisková zpráva č. 47, ze dne 25. 8. 2022

Rada města ve středu 24. srpna rozhodla a doporučila zastupitelstvu schválit podporu města Strakonice strakonickým seniorů a rodinám s dětmi do tří let a dětí s hendikepem v souvislosti
s enormním nárůstem cen energií.
Strakonice tak finančně podpoří jmenované skupiny částkou převyšující 7 000 000 korun.
Předpokládá se, že zářijové zastupitelstvo program podpory schválí.
Veškerou administrativu a výplatu finanční pomoci zajistí pro občany Strakonic pracovníci Městského úřadu Strakonice. S oficiálním příjmem žádostí se započne 3. 10. 2022.

Výše finanční pomoci činí v případě podpory dětí s trvalým pobytem ve Strakonicích do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírajících příspěvek na péči 4 000 Kč. V případě seniorů, opět žijících trvale ve Strakonicích, je to pro samostatně žijící poživatele důchodu 4 000 Kč, pro seniory ve společné domácnosti pak 3 000 Kč.
Předpokládá se, že bude nezbytné zpracovat přes 2000 žádostí strakonických občanů.
V současné době pracovníci městského úřadu připravují nezbytné formuláře, které bude potřeba ze strany žadatelů vyplnit. Vše se organizačně připravuje tak, aby v polovině září po jednání zastupitelstva proběhla informační kampaň, kdo všechno bude moci žádat o tuto finanční pomoc a jaké doklady spolu se žádostí bude muset předložit. Žádosti o finanční pomoc bude možné podávat na městský úřad od pondělí 3. 10. 2022.
Vyplácení pomoci pak bude následovat po zpracování žádosti a ověření všech údajů v žádosti uvedených.
Postupně budeme strakonické obyvatele seznamovat s jednotlivými kroky podpory. Doporučujeme sledovat městský Zpravodaj, městské webové stránky nebo radniční Facebook, tam všude budou postupně zveřejňovány potřebné informace.

Město Strakonice chce pomoci svým obyvatelům, zejména pak seniorům a rodinám s malými dětmi, překonat současnou tíživou situaci a připojuje se tak k programu Jihočeského kraje na pomoc našim občanům.

 

Ing. Markéta Bučoková, PR

 

http://www.strakonice.eu

https://www.facebook.com/strakonice.eu/