2011

Společenství vlastníků sídliště Jezárky

Otázka: 

Dobrý den. Máme dotaz ohledně vybavenosti v okolí bytovek na Jezárkách které stavěl p. Polata. Všichni říkáme že nepořádek si děláme sami ale jestliže na Jezárkách je nyní okolo 300 obydlených bytů a není venku okolo chodníků žádný koš na odpadky tak co vlastně chceme po lidech. Další problém na Jezárkách je nedostatek kontejnerů. 3 dny před vyvážením to vypadá jako sídliště Chánov.Nikde není dopravní značení také zde již bylo několit střetů osobních aut.Většina obyvatel jsou rodiny s dětmi. Není nikde ani jedna houpačka či jiné hřiště pro děti takže jediná možnost je vodit děti do domova důchodců kde tyto věci jsou - stějně se tam všichni jednou sejdem. Jediné nákupní středisko je Kaufland ale cesta ke kauflandu pro ženy s kočárkem je jedině okolo VZP k bývalému Penny. Cesta za Kauflandem směrem na Jezárky je díky nedbalosti některých lidí nedodělaná chybí 30 metrů chodniku a těchto 30 metrů v době deštů a sněhu je jen pro odvážné. Je již asi delši dobu po volbách, že jste již zapoměli Vaše slova / vše pro lidi / Děkujeme za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

protože ve Vašem dopise je hned dotazů několik, pokusím se odpovědět postupně na každý z nich.  Podle vyjádření Ing. Klimešové z odboru životního prostředí bude problematická situace s komunálním odpadem u domu č.p. 1397 v Bahenní ulici řešena následovně: bylo dohodnuto s  Technickými službami Strakonice, že kontejnery na komunální odpad budou vyváženy v této lokalitě 2x týdně. Kontejnery s tříděným odpadem (sklo, papír se vyváží 1x týdně, plast se vyváží 2x týdně). Doufáme, že problémy s přeplněnými nádobami na odpad tímto opatřením odpadnou. Současně upozorňujeme obyvatele uvedeného domu, že kontejnery budou přemístěny z chodníku, kde zatím stály provizorně, k zadnímu vchodu. Tam jsou již vybudována kontejnerová stání tak, aby případný zápach neobtěžoval obyvatele.

Ing. Býček z odboru dopravy k Vašemu dotazu uvádí, že nových lokalitách města Strakonice jako jsou Jezárky, Za Stínadly, Na Muškách se projevuje dnešní trend neznačení ulic dopravními značkami a tím pádem se s vyznačením hlavních a vedlejších komunikací nepočítá. Je třeba oživit si znalosti z autoškoly a řídit se předností zprava. 

Je také naprosto pochopitelné, že v místě, kde bydlí většinou rodiny s dětmi chybí hřiště. Podle sdělení městského architekta existuje projekt parkových úprav v této lokalitě a v současnosti se připravuje realizace lanové věže.

Město Strakonice, jak uvádí Ing. Narovcová z majetkového odboru, má také připravený projekt - studii komunikace "Zóny Katovická", který řeší kromě komunikací a inženýrských sítí v této lokalitě i propojení z ulice  Mírová do nákupního střediska Kaufland. Do dnešního dne se bohužel nepodařilo vykoupit pozemky pod plánovanými komunikacemi, a proto tuto stavbu zatím není možné uskutečnit.

V září chystáme další pokračování již zavedených Čajů o páté se starostou. Rádi bychom toto setkání věnovali právě Vám - obyvatelům Jezárek, abyste měli možnost s vedením města své náměty, starosti a problémy osobně prodiskutovat.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 17. Květen 2011

1.

E-on oznamuje, že 19.5. 2011 v době od 7:30 – 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Novém Dražejově v ulici Na hrázi levá (spodní) strana od křižovatky s Novou od čp. 182 po křižovatku s Virtovou, v ulici Sadová čp. 314, 313, 312, prodejna, Motocentrum a dále pak celá ulice Slunečná a Lipová

2.

Ladislav

Otázka: 

Dobrý den. Zajímalo by mne zda již proběhlo umisťování dětí předškolního věku do MŠ ve Strakonicích a podle jakého klíče.Zda jsou zohledňovány matky se zajištěnou prací, místo bydliště,.... Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2011/2012 proběhly ve Strakonicích ve dnech 9. a 10. května 2011.

Do MŠ ve Strakonicích jsou přijímány děti na základě Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání platných od 1. května 2011. Na jejich základě mohou být do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice přijímány děti zpravidla od 3 let věku:

1. Děti s trvalým pobytem ve Strakonicích:

- navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky /předškoláci/.

2. Ostatní děti s trvalým pobytem ve Strakonicích, zpravidla od tří let věku:

- přednost má dítě s dřívějším datem narození

- dítě s celodenní docházkou

- v mateřské škole je umístěn sourozenec dítěte.

3.Děti s trvalým pobytem v obcích, které uzavřely s městem Strakonice Smlouvu o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání a Smlouvu o příspěvku za umístění dětí v MŠ:

- navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky /předškoláci/.

4. Děti s trvalým pobytem v obcích, které uzavřely s městem Strakonice Smlouvu o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání a Smlouvu o příspěvku za umístění dětí v MŠ:

- ostatní děti zpravidla od tří let věku.

Petr

Otázka: 

Dobry den. Nejprve bych chtel podekovat za opravu skluzavky na podskali. Pri te prilezitosti bych ale rad upozornil na fakt,ze pri nateru samotne skluzavky byla asi pouzita nekvalitni barva. Dcera jiz po nekolikate mela spinave teplachy a bundu.

Odpověď: 

Dobrý den,

na nátěr skluzavek se používá dvousložková polyuretanová barva, která patří mezi nejtvrdší a nejodolnější nátěrové hmoty. Obrusem nového nátěru může dojít k zašpinění oblečení - obrusu barvy nelze zabránit - kalhoty od písku fungují jako brusný papír.

Každopádně ještě provedení zkontroluji a ověřím u provádějícího pracovníka.

 

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, v září by se měl schvalovat nový územní plán obce, rád bych se zúčastnil veřejného projednání. Kdy a kde se bude konat? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

veřejné projednání se bude konat v pondělí dne 11.7.2011 od 15.00 hod. v sále Městského domu kultury ve Strakonicích. Dne 25.5.2011 byla vyvěšena veřejná vyhláška s touto informací i na webových stránkách města. Celý návrh územního plánu Strakonic je k nahlédnutí na odboru rozvoje MÚ Strakonice - kancelář úřadu územního plánování (přízemí nádvorní budovy) a rovněž na webových stránkách města. Koordinační výkres je k nahlédnutí rovněž v infocentru na Velkém náměstí.

Ing. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Hlášení městského rozhlasu - 12. Květen 2011

1.

E-on oznamuje, že 13.5. 2011 v době od 9:00 – 11:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích v ulici Alfonse Šťastného čp. 185

2.

dále 13.5. 2011 v době od 7:00 – 13:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích části ulice Dr. Jiřího Fifky od čp. 784 a 797 včetně, po křižovatku s Plánkovou a v Plánkově ulici čp. 558 a čp. 596

3.

Zita

Otázka: 

Dobrý den. Jak je možné, že v ulici Husova asi 300m za křižovatkou od Katovic u zahrady, kde je cedule "Čištění aut" č.p. 562 neustále vyjíždí a zajíždí auta. Toto místo je velmi nepřehledné. Vodím tudy děti a několikrát se mi stalo, že tam auto vyjíždějící z této zahrady nebezpečně vyjelo a ohrozilo mě i mé děti. Nehledně na to, že ohrožuje i ostatní chodce jdoucí po chodníku. Zajímalo by mě, zda je vůbec možné takovým způsobem vyjíždět rovnou na chodník a ohrožovat chodce. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

při vjíždění na pozemní komunikaci nesmí řidič ohrozit chodce. V případě porušení zákona kontaktujte prosím policii. Vámi popsaný vjezd je zde umístěn dlouhodobě, v posledních letech nebyl povolován.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Hlášení městského rozhlasu - 10. Květen 2011

1.

E-on oznamuje, že 13.5. 2011 v době od 9:00 – 11:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích v ulici Alfonse Šťastného čp. 185

2.

dále 13.5. 2011 v době od 7:00 – 13:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích části ulice Dr. Jiřího Fifky od čp. 784 a 797 včetně, po křižovatku s Plánkovou a v Plánkově ulici čp. 558 a čp. 596

3.

Jiří Holík

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal z jakého důvodu je stále na Podskalí "prolézačka" z pneumatik (Krokodýl)? Přístup na ní je zakázán a jsem skálopevně přesvědčen, že ekoligická rovněž není (vliv UV záření na rozpad pneumatik, rozpad barev použitých na nátěr pneumatik atd.). Všechny tyto látky jsou následně deštěm omývané a přechází do půdy a následně do řeky. Pamatuji si s jakou slávou byl tento výtvor pana Pavla předáván městu. Proto se ptám, zda město bude iniciovat ostranění této prolézačky-neprolézačky z důvodu bezpečnostních (zranění dětí), hygienických (kontakt škodlivých látek s dětskou pokožkou) a ekologických odstraněn (podle mne by toto měl odstanit autor, který se zde zbavil nepotřebných pneumatik). Děkuji za odpověď (doufaje) Jiří Holík

Odpověď: 

Dobrý den,

předmětný herní prvek byl v době svého vzniku příjemným zpestřením. Doba pokročila a v souladu s aktuálně platnými normami již nelze tento herní prvek využívat pro hru dětí.

Z tohoto důvodu je na "pneumatiksaura" nahlíženo jako na plastiku, na kterou je zakázaný vstup. O míře ekologické zátěže a hygienické škodlivosti bych s Vámi polemizoval.

Předmětná plastika je v majetku města a připravuje se její náhrada za moderní herní prvek. Cena certifikovaného herního prvku s dopadovou plochou je značná a zatím nezbývají prostředky na její realizaci.

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

Míra

Otázka: 

Dobrý den.U nové zastávky v Husově ulici jste povolili vybudovat velmi nevzhlednou zídku ze šalovacích tvárnic.Dojde k jejímu odstranění a postavení původní z kamene.Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

v současné době probíhá jednání s dodavatelskou firmou ohledně Vámi uváděné zídky u autobusového zálivu v Husově ulici, přičemž se nabízí několik variant dokončení stavby od kamenného obkladu až po odstranění stávající opěrné zdi a postavení zdi z kamene.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 5. Květen 2011

1.

MěKS Strakonice všechny zve dne 5. května od 19.30 hod. do Rytířského sálu na koncert skupiny Arcus.

Dále MěKS všechny srdečně zve dne 6. května  na II. hradní nádvoří, kam v 17.45 hod. dorazí kolona historických vojenských vozů US čtvrté obrněné divize.

Městské kulturní středisko všechny srdečně zve  dne 7. května od 10.00 hod. do domu kultury na Mistrovství České republiky v country tancích dětí. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji MěKS Strakonice.

 2.

Simona Kubínová

Otázka: 

Dobrý den, je nějaké rozumné vysvětlení, proč město Strakonice má jedny z nejvyšších cen za teplo, vodné-stočné v republice? Ptám se proto, že město rozhodně nevypadá na to, jak draze se zde bydlí. Registruji kolem sebe samé negativní reakce nejen na letošní vyúčtování služeb(teplo, voda), ve kterém většina občanů vidí snahu města vytáhnout z kapes občanů peníze na dluhy, které městu narůstají, ale i nespokojenost s kulturou života v našem městě(město doslova umírá). Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

musím se ohradit proti nařčení "město doslova umírá". Osobně ten dojem nemám a myslím si, že jej nesdílí ani velká část obyvatel našeho města. Poměrně čilý stavební ruch radnice či soukromých investorů hovoří sám za sebe a svědčí spíš o odpovědném rozvoji Strakonic. Navíc jsou Strakonice hodnoceny pro svou bohatou zeleň i za čistotu velice kladně. O kulturu v našem městě se stará nejen Městské kulturní středisko, Muzeum středního Pootaví, Základní umělecká škola či Dům dětí a mládeže ale i řada podnikatelů, provozoven a zájmových sdružení. Proto nevím, kam přesně tazatelka míří. Možná prostě, kdo nechce vidět, nevidí. Nesouhlasím ani s tvrzením o nejvyšších cenách tepla a vody. Stačí si porovnat údaje z nejbližších jihočeských měst.

Ing. Pavel Pavel, místostarosta

Hlášení městského rozhlasu - 3. Květen 2011

1.

E-on oznamuje, že dne 4. května 2011 v době od 7:30 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v ulici Pionýrská – bytové domy čp. 1127,1128, 1129, 1130, Velké náměstí čp. 151, 150 a v ulici Hrnčířská (trafika) a autodíly Stela

 

2.

MěKS Strakonice všechny zve dne 5. května od 19.30 hod. do Rytířského sálu na koncert skupiny Arcus.

 

Hlášení městského rozhlasu - 28. Duben 2011

1.

E-on oznamuje, že dne 29.4.2011 v době od 8:30 do 11:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v celé ulici Jiráskova, Vrchlického, Mánesova, Baarova, Budovatelská, Raisova od firmy Nafo a Primy po křižovatku s Radomyšlskou, Radomyšlská od křižovatky s Raisovou směr Radomyšl, včetně všech podnikatelských odběru v těchto ulicích – Prima a.s., Bianco Polák, Městský ústav sociálních služeb, Nafo s.r.o., Strakon s.r.o., Stavebniny Raab Karcher

2.

Hlášení městského rozhlasu - 26. Duben 2011

1.

Hudební škola Yamaha spolu s Volnočasovým klubem ToLeDo pořádá v pátek 29.4.2011 od 14:00 Kurz výroby glycerinových mýdel.

2.

Pages

Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...