2011

Karel Pacourek

Otázka: 

Dobrý den. Šel jsem asi před 2 dnmy přes velké náměstí a co jsem uviděl. Po obou stranách jedno auto vedle druhého. Byl to hrozný pohled. Doufám, že s tím něco uděláte aby zde bylo náměstí bez aut a ne parkoviště. To staré náměstí bylo lepší. Bude se s tím něco dělat?

Odpověď: 

Dobrý den,

minulý týden na Jarním setkání s občany byla vedení města položena stejná otázka. Podle vyjádření starosty není současný stav definitivní. Doprava na náměstí (včetně parkování) se bude řešit po dostavbě kruhové křižovatky mezi Velkým náměstím a ulicemi Na Stráži a U Sv. Markéty. Tato stavba by měla být dokončena ještě v tomto roce.

Mgr. Irena Malotová, PR

Catrová Ludmila

Otázka: 

Proč město neupravuje chov dobytka,skotu a drůbeže ve městě?

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice se před léty pokoušelo vydat vyhlášku, která by nějakým způsobem regulovala chovy zvířat na území města. Bohužel tato vyhláška narážela na spoustu legislativních překážek, včetně základní listiny lidských práv a svobod. V současně době je nutné každý chov posuzovat individuálně dle platných právních předpisů. Zákonem na ochranu zvířat proti týrání počínaje, občanským zákoníkem konče. Pro bližší informace se, prosím, obraťte na odbor životního prostředí. Kontakty naleznete na těchlo webových stránkách.

Ing. Jaroslav Brůžek, odbor životního prostředí 

Hlášení městského rozhlasu - 17. Březen 2011

1.

Dne 23.března 2011 od 19.00 hodin  všechny srdečně zve Leoš Šimánek  na přednášku - Austrálie křížem krážem, do Domu kultury Strakonice.

Městské kulturní středisko všechny srdečně zve ve dnech 24.-26. března na loutkářskou přehlídku Skupovy Strakonice do  kulturního zařízení Mír. V rámci přehlídky se uskuteční v sále U Kata výstava Strašidel a pohádkových bytostí.

HANA

Otázka: 

Dobrý den, poslední dobou mám pocit, že poměrně velká část občanů se staví proti umístění bronzové sochy dudáka na náměstí. Občané by uvítali spíš nějaký vodní prvek, nemyslíte? Ani já nejsem zastáncem jakýchkoli soch na náměstí, které je už tak dost ošklivé... (absence zeleně, etc.), ale vy si jistě nutnost umístění sochy zdůvodníte... . Mám pocit, že odkrytí základů hradeb v části náměstí, ke kterému při rekonstrukci došlo a opět byly zasypány, by bylo lepším počinem a pro historii Strakonic významnějším a jistě důstojnějším přínosem než bronzový dudák... .

Odpověď: 

Dobrý den,

více informací o projektu rekonstrukce Velkého náměstí, včetně realizace bronzové sochy, vizualizací i umístění vodní fontány naleznete na www.strakonice.eu v rubrice Co vás zajímá.

Mgr. Irena Malotová, PR

Pavel Zach

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se do budoucna počítá s opravami komunikací v obci Modlešovice. Případně, jestli se počítá s novou kanalizací v této obci. V týdeníku Strakonicko jsem se dočetl, že obce Modlešovice a Hajská se dočkají oprav cest. Nakonec se ukázalo, že se jedná o cyklotrasu, spojující tyto dvě obce, v hodnotě 10 000 000 korun. Nyní se objevil další článek o opravách povrchů v Modlešovicích za 4 079 000 korun společností Strabag. Mohou se občané Modlešovic těšit nebo se dál vyhýbat výmolům? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Město Strakonice zadalo již v roce 2008 vypracování projektové dokumentace, která řeší odkanalizování, zásobování vodou, veřejné osvětlení a komunikace v příměstské části Modlešovice. Realizace této akce bohužel nebyla v letošním roce zařazena do rozpočtu města. Město Strakonice monitoruje možnosti podání žádostí o finanční podporu na realizaci této stavby.

Předmětná dokumentace je k nahlédnutí na MěÚ Strakonice, majetkový odbor, Ing. Srb (tel. 383 700 324).

Dále Vám sdělujeme, že v současné době byl vybrán zhotovitel stavby „Komunikace k.ú. Modlešovice na p.č. 1086/1“. Stavbu bude provádět společnost STRABAG, a.s., přičemž předmětem plnění uvedené stavby je rekonstrukce stávajícího povrchu komunikace mezi příměstskou částí Modlešovice a Hajská.

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

Martina Janoutová

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by nebylo možné změnit přednost v jízdě na křižovatce směrem ze Strakonic na Drachkov, vznikla tam velká zástavba chatek a není tam vůbec vidět. Předem děkuji za odpověď Martina Janoutová

Odpověď: 

Dobrý den,

se změnou hlavní a vedlejší silnice v křižovatce na Drachkov a Pracejovice neuvažujeme. Změny přednosti v jízdě jsou samy o sobě velice problematické, protože většina lidí jezdí po paměti. Změna přednosti by se nepřinesla výrazně lepší rozhledové poměry na křižovatce.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se dozvěděl jak kdo hlasoval při usneseních Rady města. Je to někde přístupné? Konkrétně by mě zajímalo hlasování o usnesení 0231/2011 (10/12). Děkuji za zveřejnění dotazu a odpovědi.

Odpověď: 

Dobrý den,

jednání RM nejsou veřejná, pokud tedy není v zápise na přání radních vysloveně uvedena, je také tato informace neveřejná.

Mgr. Irena Malotová, PR

Eliška

Otázka: 

Dobrý den, neuvažují zástupci města nad zavedením "farmářských trhů", jak je tomu i v jiných městech ČR. Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

farmářské trhy by určitě byly vítaným zpestřením nabídky. Jejich pořadateli jsou obvykle soukromé společnosti, občanská sdružení nebo fyzické osoby nikoliv města samotná. Pokud by někdo tento zájem projevil, podporu města by jistě našel.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 15. Březen 2011

1.

E-ON oznamuje, že 16. března v době od 8:00 do 16:00 a 18. března v době od 7:30 do 14:30 dojde k přerušení dodávky elektrické energie v obci Pracejovice a Nový Dražejov. Vypnutá oblast: Nový Dražejov ul. Otavská od Myslivny k č.p. 193 a Virtova ke hřišti Nový Dražejov ulice Otavská obě strany od Strakonic k Lipové, zahrádky a Zadní Podskalí, Nový Dražejov ČOV, Pracejovice – celá Bažantnice, bytovka, dílny firmy JEKY.

 

2.

Mirek K.

Otázka: 

Dobrý den. Chci se zeptat, kdo z MÚ vyřizuje žádost o poskytnutí "podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj CR" nutné pro realizaci projektu "Regenerace sídliště 1. Máje - II. etapa" ve výši výdajů 13,5 mil. korun? Je tato podpora městu Strakonice již poskytnuta? Děkuji za odpověď, Mirek Kotrč, obyvatel sídliště 1. Máje.

Odpověď: 

Dobrý den,

žádost o finanční podporu projektu s názvem Regenerace sídliště 1. máje – II. etapa byla odeslána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na konci února tohoto roku. Předložené žádosti zatím nebyly ministerstvem vyhodnocené, tudíž dosud nevíme, zda byla podpora městu Strakonice přiznána či nikoliv. Agendou žádosti se zabývá Odbor rozvoje, oddělení externího financování.

Ing. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Pavel Smrkovský

Otázka: 

Proč se zde zveřejňují jen některé dotazy?

Odpověď: 

Dobrý den,

pravidla pro tuto rubriku naleznete na webových stránkách města v menu občan/rubrika Co vás zajímá.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 10. Březen 2011

1.

E-ON oznamuje, že 16. března v době od 8:00 do 16:00 a 18. března v době od 7:30 do 14:30 dojde k přerušení dodávky elektrické energie v obci Pracejovice a Nový Dražejov. Vypnutá oblast: Nový Dražejov ul. Otavská od Myslivny k č.p. 193 a Virtova ke hřišti Nový Dražejov ulice Otavská obě strany od Strakonic k Lipové, zahrádky a Zadní Podskalí, Nový Dražejov ČOV, Pracejovice – celá Bažantnice, bytovka, dílny firmy JEKY.

 

2.

Roman Novák

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz ohledně kácení stromů v ulici Mlýnská, u vchodu do domu č.p. 1088 a 1089. Konkrétně se jedná o vzrostlou břízu u vchodu 1089 a o tis u vchodu 1088. O pokácení těchto stromů má zájem většina zde bydlících občanů. Je i podepsaná petice, která byla předložena na MÚ ve Strakonicích, dne 9. února 2007. Asi před měsícem zde byly pracovnice MÚ, kopie petice jim byla opět předložena. Bylo mi ústně přislíbeno, že oba stromy budou poraženy ještě letos. Oba stromy totiž vzhledem ke svému vzrůstu stíní v bytech a v době květu způsobují zvýšenou prašnost v bytech. Manželka a bohužel i pětiletý syn, trpí pylovou alergií a v tomto období se jejich stav ještě více zhorší, neboť vzrostlé stromy jsou cca necelé tři metry od našich oken. Děkuji za odpověď. Roman Novák, místopředseda SVJ, pro dům Mlýnská č.p. 1088 a 1089.

Odpověď: 

Dobrý den,

v rámci výstavby bytového domu v ul. Mlýnská proběhne i úprava zeleně v celé ulici. Nahodilé výsadby a nevhodně rostoucí stromy by měly být v budoucnu nahrazeny oboustrannou alejí malokorunných stromů a keřů , které zpříjemní prostředí ulice, ale nebudou dosahovat extrémních rozměrů.

Kácení dřevin rostoucích přímo před panelovým domem však nebude prováděno v nejbližším termínu, a to s ohledem na rozsáhlé kácení v místě stavby domu ( jde o kácení dřevin na ploše celého svahu pod parkovištěm a zasahováno bude částečně i do zeleně u mlýnského náhonu). Toto kácení proběhne v nejbližších dnech a kácením dalších stromů na druhé straně ulice by došlo k odstranění veškeré zeleně v nejbližším okolí, se všemi dalšími důsledky (odstranění úkrytů pro ptactvo, eliminace pozitivních funkcí zeleně, atd.) . S ohledem na stavbu domu, zvýšení hluku a prašnosti během stavby, bude pro životní prostředí této části města vhodnější odstranit tyto stromy po ukončení stavby a ihned je nahradit plánovanou náhradní výsadbou.

Pro upřesnění ještě uvádím detaily zmiňovaného setkání s pracovnicemii MěÚ. Nešlo o zaměstnance městského úřadu, ale o pracovnice externí firmy, provádějící inventarizaci dřevin a návrh nových výsadeb.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Ondřej Feit, OŽP

Hlášení městského rozhlasu - 8. Březen 2011

1.

E-ON oznamuje, že 16. března v době od 8:00 do 16:00 a 18. března v době od 7:30 do 14:30 dojde k přerušení dodávky elektrické energie v obci Pracejovice a Nový Dražejov. Vypnutá oblast: Nový Dražejov ul. Otavská od Myslivny k č.p. 193 a Virtova ke hřišti Nový Dražejov ulice Otavská obě strany od Strakonic k Lipové, zahrádky a Zadní Podskalí, Nový Dražejov ČOV, Pracejovice – celá Bažantnice, bytovka, dílny firmy JEKY.

2.

Catrová Ludmila

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych vědět jak se město Strakonice staví k alternativním palivům konkrétně zemního plynu CNG. V současné době vznikají ve většině větších měst tankovací stanice na tento stlačený zemní plyn. Po mém zjišťování my Český plynárenský svaz sdělil, cituji(Před několika lety jsem o CNG pořádal ve Strakonicích seminář ale bohužel s velkým zájmem ze strany vedení města ani dopravního podniku (Sttrans) jsem se nesetkal). A protože po letech může být situace jiná a město by mohlo podporovat více ekologia a zřízení tankovací stanice na CNG ve Strakonicích mě zajímá zda budete podporovat ekologickou městskou dopravu nebo alespoň zřízení tankovací stanice na CNG plyn pro osobní a užitková vozidla. Domnívám se, že bez podpory města budeme zase poslední město v republice, které není ekologické.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice vítá každou smysluplnou iniciativu či pokrokovou myšlenku, která vede vývoj směrem k lepší ekologii a hospodárnosti. Při posuzování jednotlivých námětů však postupuje obezřetně a s ohledem na stávající podmínky. Osobně jsem se semináře o CNG účastnil a výstupy vzhledem k náročnosti investic nepřesvědčily ani vedení společnosti ČSAD STTRANS ani vedení města o smysluplnosti projektu ve stávajících ekonomických a ekologických pravidlech. Vzhledem k tvrdé konkurenci na současném dopravním trhu a ostatním prioritám, není patrně výstavba potřebné infrastruktury a přezbrojení dopravních prostředků ve městě na CNG na prvním místě. Nicméně nikde není řečeno, že tato otázka nebude někdy v budoucnu aktuální.

Ing. Pavel Pavel, místostarosta

Pages

Prokázání totožnosti při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve...
Informace pro voliče, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti ze zdravotních...
ODSTÁVKA PITNÉ VODY - SÍDLIŠTĚ MÍR Technické služby Strakonice oznamují, že...
V sobotu 4.9. se od 10:00 hodin na strakonickém letišti uskuteční již sedmý ročník...
O tom, že fotbal je nejen zábava, ale když je třeba, dokáže i pomoci, se budete moci...
Výzva ke smrtelné dopravní nehodě na cyklostezce Hajská Strakonice – Nehodu vyšetřují...
Rada města Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Městského...
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...