Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Tisková zpráva č. 22 (18. 8. 2022)

Tisková zpráva č. 22, ze dne 21. 3. 2022

Válečný stav na Ukrajině a s ním spojený příliv ukrajinských migrantů s sebou nese problematiku vzdělávání předškolních a školních dětí. Dle kvót musí město Strakonice ubytovat 307 Ukrajinců. S předstihem rada města na šedesátém třetím zasedání projednala možnosti podpory občanům Ukrajiny prominutím úplaty za vzdělávání a školské služby.

Tisková zpráva č. 20 (18. 8. 2022)

 

Tisková zpráva č. 20, ze dne 14. 3. 2022

Rekonstrukce mostu Jana Palacha přes řeku Volyňku čeká řidiče od 21. března letošního roku.
Most projde celkovou rekonstrukcí tak, jako jeho první část v roce 2016. Rekonstrukci bude v celkových nákladech necelých 14 mil. Kč bez DPH hradit Ředitelství silnic a dálnic ČR. Město Strakonice se bude podílet částkou v řádu set tisíců za veřejné osvětlení.  

Tisková zpráva č. 18 (18. 8. 2022)

Tisková zpráva č. 18, ze dne 4. 3. 2022

Město Strakonice ostře odsoudilo agresivní vpád ruské velmoci na Ukrajinu. Tímto činem byly zcela pošlapány veškeré principy suverénního státu a demokracie. Pro nás všechny je ruská agrese neomluvitelná a odsouzeníhodná.
V tuto chvíli jsou již na území města první příchozí z Ukrajiny. Město nabízí ubytování, potraviny i hmotnou pomoc.

Tisková zpráva č. 17 (18. 8. 2022)

Tisková zpráva č. 17, ze dne 28. 2. 2022

Město Strakonice ostře odsoudilo agresivní vpád ruské velmoci do Ukrajiny. Tímto činem byly zcela pošlapány veškeré principy suverénního státu. Pro nás všechny je ruská agrese neomluvitelná a odsouzeníhodná.
V tuto chvíli se naplno rozběhla pomoc budoucím příchozím obyvatelům z oblasti válečného konfliktu.  

Tisková zpráva č. 16 (18. 8. 2022)

Tisková zpráva č. 16, ze dne 23. 2. 2022

Náves jako centrální místo, kde se lidé setkávají a které je zároveň výkladní skříní každé obce. Ta v osadě Hajská je aktuálně před rekonstrukcí. Čeká ji zcela nová podoba, která zachová původní ráz jihočeské vesnice s následným rozčleněním do několika specifických ploch sloužících širokému spektru obyvatel i návštěvníků. Svůj jasný prostor dostane vymezen odpočinek, dětské zázemí, zeleň i komunikační spojnice.

Tisková zpráva č. 15 (18. 8. 2022)

Tisková zpráva č. 15, ze dne 22. 2. 2022

Již v roce 2018 navštívil Strakonice, tehdy za podpory města, projekt multimediální vlakové soupravy - Revolution Train. Jedná se o naučný projekt z oblasti prevence užívání návykových látek. Ve spolupráci s městskou policií by projekt měl pokračovat i v letošním roce. Rada města schválila jednodenní zastávku ve Strakonicích. Termín bude upřesněn se společností Nové Česko, která službu preventivního projektu pro obce zajišťuje.