Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Částečná uzavírka komunikace Raisova 5. - 16. 12. 2022

Částečná uzavírka komunikace Raisova

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e

společnosti M - SILNICE a.s., částečnou uzavírku místní komunikace v ulici Raisova ve Strakonicích, v úseku od křižovatky s místní komunikací v ulici Písecká ke křižovatce s ulicí Na Jelence a MUDr. K. Hradeckého (včetně).

Uzavírka se povoluje v termínu od 5.12.2022 do 16.12.2022.

Objízdná trasa dle návrhu DIO:

Vedena po silnici č. II/173 v ulici Radomyšlská – po silnici č. I/22 – po silnici č. I/4.

Dle stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 28.11.2022 se uzavírka dotkne níže uvedených linek a spojů MHD:

Linky MHD:

385004 Strakonice,aut.nádr. - Strakonice,Velké nám. - Strakonice,Raisova - Strakonice,aut.nádr.

385005 Strakonice,Modlešovice - Strakonice,aut.nádr. - Strakonice,Raisova - Strakonice,Sídliště - Strakonice,Starý Dražejov

Po dobu uzavírky budou dotčené spoje výše uvedených linek vedeny po stanovené objížďce Radomyšlská ulice - sil. I/22 (nový obchvat) - sil. I/4 (Písecká ulice) a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.

Po dobu uzavírky budou u všech spojů výše uvedených linek zrušeny zastávky Raisova a Raisova I.

Oprava poloviny ulice Raisova na straně Technických služeb a firmy NAFO a křižovatka ulic Raisova, Na Jelence a MUDr. K. Hradeckého bude provedena o víkendu ve dnech 10.12. a 11.12. V případě opravy druhé poloviny komunikace bude zhotovitel stavby informovat společnost PRIMA, a.s. o přesném termínu provádění stavebních prací z důvodu možného vjezdu do firmy.

Prodloužení uzavírky ulice Zvolenská do 16.12.2022

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy rozhodl takto:

termín úplné uzavírky místní komunikace v ulici Zvolenská ve Strakonicích se p r o d l u ž u j e  d o  16.12.2022.

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,Zvolenská

Náhradní zastávka: Strakonice,Sídliště

Termín dočasného zrušení zastávky: 21.11.2022 – 16.12.2022

Aktualizace: Zastávky MHD  Strakonice,  Máchova ul. a Strakonice, Jiřího z Poděbrad jsou již v provozu. Provizorní zastávka MHD v ulici Plánkova je na základě obnoveného provozu v ulici Máchova zrušena.