Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Odbor majetkový - Oddělení investic
Michal Bezpalec, investiční technik, energetik
Telefon: 383700321
Sídlo: Velké náměstí nádvorní - 1.patro - číslo dveří 2204
- vyjádření nutná k jednotlivým stavebním řízením vedeným na stavebním úřadě, odboru dopravy a odboru životního prostředí: vyjádření a stanovení podmínek zvláštního užívání komunikace, vyjádření a stanovení podmínek při záboru veřejného prostranství - vyjádření k energetickému generelu města Strakonice - oznámení závad - na veřejném osvětlení a světelném signalizačním zařízení - řešení připojení na el.síť při pořádání kulturních akcí a strakonické pouti - žádosti o prodloužení nebo o investiční výstavbu veřejného osvětlení - řešení technických problémů na teplovodních rozvodech a zařízeních v pronajatých objektech v majetku města a vyúčtování energetických služeb.
Poslední aktualizace: 22.May 2020