Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Odbor školství - Oddělení školství
Dagmar Havlanová, školství
Telefon: 383700611
Sídlo: Velké náměstí 3 - 1.patro - číslo dveří 3101
oblast samosprávy: - obecně závazná vyhláška a stanovení školských obvodů základních škol, - smlouvy s obcemi o zajištění plnění povinné školní docházky v ZŠ, obecně závazná vyhláška a stanovení školských obvodů mateřských škol, - smlouvy s obcemi o zajištění předškolního vzdělávání ve školském obvodu spádové mateřské školy, příprava podkladů pro vyúčtování příspěvku za umístění dětí v MŠ ve Strakonicích obcím, , - příprava a organizace zápisů do ZŠ a MŠ, - uvolňování záloh na provoz základních a mateřských škol zřizovaných městem, - prázdninový provoz v MŠ, oblast státní správy: - zpracování dat z dokumentace a ze školních matrik škol a školských zařízení.
Poslední aktualizace: 31.March 2021