Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Odbor majetkový - Oddělení investic
Dušan Kučera, investiční technik
Telefon: 383700324
Sídlo: Velké náměstí nádvorní - 1.patro - číslo dveří 2105
- informace k jednotlivým rekonstrukcím, opravám a investičním akcím města Strakonice včetně projekčně připravovaných akcí (např. komunikace, vodovodní a kanalizační řady, veřejné osvětlení, budovy v majetku města včetně ZŠ a MŠ) - smlouvy o vybudování parkovacích míst
Poslední aktualizace: 22.May 2020