Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Odbor vnitřních věcí - Oddělení matrik
Radka Petelová, matriční agenda - úmrtí
Telefon: 383700251
Sídlo: Velké náměstí 2 - Přízemí - číslo dveří 1008
změna jména a příjmení, CzechPoint - datové schránky, konverze, ověřování podpisů a listin, vítání občánků, zlaté a diamantové svatby
Poslední aktualizace: 22.May 2020