Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Odbor sociální - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Bc. Dagmar Pilíková, terénní sociální pracovnice
Telefon: 383700337
Sídlo: Smetanova 533 - 1.patro - číslo dveří 22
- výkon sociálně právní ochrany dětí - realizace opatření na ochranu dětí - zajišťování poradenské a preventivní činnosti - sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy - výkon opatrovnické funkce
Poslední aktualizace: 17.September 2021