Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Odbor sociální - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Bc. Petra Romová, terénní sociální pracovnice, kurátor pro mládež
Telefon: 383700339
Sídlo: Smetanova 533 - 1.patro - číslo dveří 22
- výkon sociálně právní ochrany dětí - realizace opatření na ochranu dětí - zajišťování poradenské a preventivní činnosti - sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy - výkon opatrovnické funkce
Poslední aktualizace: 22.May 2020