Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Odbor vnitřních věcí - Oddělení matrik
Martina Šambazova, matriční agenda - manželství
Telefon: 383700240
Sídlo: Velké náměstí 2 - Přízemí - číslo dveří 1009
uzavírání manželství, vyhotovení rodných, oddacích a úmrtních listů, určení otcovství souhl. prohlášením rodičů, vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, osvědčení pro uzavření církevního sňatku, změna příjmení po rozvodu do 6 měsíců, prohlášení o užívání dvou jmen, změna jména osvojence, nabírání žádostí o vyhotovení matričních dokladů Zvláštní matrikou Brno
Poslední aktualizace: 17.September 2021