Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Odbor majetkový - Oddělení investic
Ing. Oldřich Švehla, vedoucí oddělení
Telefon: 383700322
Sídlo: Velké náměstí nádvorní - 1.patro - číslo dveří 2105
- informace k městskému informačnímu systému (označníky pro pěší a dopravu, apod.) - oznámení závad na komunikacích - informace k jednotlivým rekonstrukcím, opravám a investičním akcím města Strakonice včetně projekčně připravovaných akcí (např. komunikace, vodovodní a kanalizační řady, veřejné osvětlení, budovy v majetku města)
Poslední aktualizace: 22.May 2020