Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Odbor sociální - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Lucie Viktorová, DiS., teréní sociální pracovnice
Telefon: 383700355
Sídlo: Smetanova 533 - 1 - číslo dveří 24
- plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkovém řízení,spolupráce s věznicemi a výchovnými ústavy -plnění úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy
Poslední aktualizace: 1.September 2021