Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Tisková zpráva č. 4 (2014-04-22)

Stavební ruch na strakonickém nádraží

V květnu započnou stavební práce na rekonstrukci kolejiště na nádraží ve Strakonicích. Modernizace stávajícího nádraží bude spočívat v kompletní rekonstrukci železničního svršku a ve vybudování ostrovních zastřešených nástupišť s bezbariérovým přístupem pomocí podchodu. Ten navíc z rozhodnutí zastupitelstva města bude prodloužen tak, aby byl zajištěn přístup na nádraží také z druhé strany od hřbitova.

Tisková zpráva č. 3 (2014-04-08)

Plavecký stadion se začne postupně přestavovat

Dobrou zprávou pro milovníky vodních sportů a rekreačního plavání je, že postupnými kroky dojde k rekonstrukci zázemí a přístavbě bazénové haly plaveckého stadionu ve Strakonicích. V první etapě by měly být realizovány technologická část (výměna filtrů pro venkovní bazény) a šatny.

Tisková zpráva č. 15 (2013-12-13)

Na nové adrese bude Infocentrum pro seniory snáze dostupné

Včera bylo oficiálně otevřeno nové Infocentrum pro seniory ve Strakonicích v ulici U Sv. Markéty. Hned první den si je přišlo prohlédnout a v několika případech i využít jeho služeb 40 občanů. Klientům infocentra jsou k dispozici aktuální informace z oblasti kultury, života ve městě i zdraví. Otvírací doba je každý všední den od 10 do 16 hodin s polední přestávkou.

Tisková zpráva č. 14 (2013-11-21)

O domácí kompostování je zájem

Téměř 400 předběžných žádostí o kompostér obdržela v uplynulých dnech strakonická radnice. Jde o výsledek průzkumu, který měl ověřit zájem majitelů a uživatelů zahrad o domácí kompostování. Získané údaje jsou důležitým ukazatelem pro pilotní projekt separace bioodpadu plánovaný městem, v případě získání dotace, již na léto příštího roku. V rámci projektu by mělo být rozdáno 500 kompostérů.

Tisková zpráva č. 17 (2012-11-29)

Zodpovědné řidiče zima nepřekvapí

Ve středu 28. listopadu kontrolovali policisté dopravní a pořádkové policie hloubku dezénu pneumatik u vozidel zaparkovaných na parkovišti v nákupní zóně v ulici Katovická ve Strakonicích. Cílem bylo upozornit řidiče na platnou novelu a namátkově prověřit, jak jsou připraveni na zimní období. Preventivní akci Bezpečné pneumatiky, základ bezpečné jízdy připravilo Zdravé město Strakonice ve spolupráci s Policií ČR Strakonice.

Tisková zpráva č. 28 (2011-12-16)

Co a jak se povedlo ve Zdravém městě Strakonice

Dva roky úspěšného projektu Zdravé město Strakonice rekapituluje hodnotící zpráva, se kterou se včera seznámili zastupitelé. Součástí publikace je mimo jiné přehled akcí, které se v rámci projektu a s jeho podporou v našem městě v uplynulých dvou letech uskutečnily. Strakonice jsou členem Národní sítě zdravých měst již od roku 2006.

Tisková zpráva č. 13 (2011-05-17)

Strakoničtí podporují zachování průmyslovky

Celkem 4 267 občanů se podepsalo v průběhu víkendu a v pondělí  pod „Petici za záchranu strakonické průmyslovky“. Do podpisové akce se zapojily téměř  všechny významnější firmy a organizace ve městě, strojírenské i stavební podniky, strakonické školy i jednotlivci.

Tisková zpráva č. 12 (2011-05-11)

Výsledkem intenzifikace ČOV je čistá Otava

Práce na největší investiční akci ve městě Strakonice, kterou je intenzifikace čistírny odpadních vod, jsou právě v polovině. Rok po slavnostním poklepu na základní kámen se v úterý 10. května na stavbě sešli zastupitelé města, aby si současný stav díla prohlédli.