Pasport městské zeleně, Strakonice

Projekt je spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR

z programu Zeleň do měst a jejich okolí

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2014 – 12/2015
Registrační číslo: 
23511332
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
551 760 Kč
Příspěvek z SFŽP: 
441 408 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
110 352 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
25. 11. 2014
Přidělení dotace: 
05. 06. 2014
Ukončení projektu: 
31. 12. 2015
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je vytvoření podrobné analýzy struktury a kvantitativního zastoupení vegetačních a technických prvků veřejné zeleně ve správě města Strakonice, včetně místních částí. Tím bude vytvořen jednotný, centralizovaný a aktualizovaný přehled veškerých souborů zeleně ve sledovaném území, který umožní jejich účelnou a hospodárnou správu. Pasport zeleně bude sloužit jako podklad pro plánování vhodného režimu údržby a pěstebních opatření pro každý typ prvku a sestavování rozpočtu na údržbu ploch veřejné zeleně. Využití pasportu tak povede k zefektivnění procesu správy městské zeleně, optimalizaci nákladů a zkvalitnění péče o zeleň. Pasport zeleně bude dále sloužit jako pomocný nástroj územního plánování a přispěje tak k celkovému rozvoji území. Plochy zeleně, které jsou ve vlastnictví či ve správě města tvoří celkem plochu o rozloze cca 120 ha.

Další informace o projektu: 

Více informací o programu Zeleň do měst a jejich okolí: http://www.sfzp.cz

Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Vlastníci a uživatelé pozemků jsou dle zákona...
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...