Pasport městské zeleně, Strakonice

Projekt je spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR

z programu Zeleň do měst a jejich okolí

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2014 – 12/2015
Registrační číslo: 
23511332
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
551 760 Kč
Příspěvek z SFŽP: 
441 408 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
110 352 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
25. 11. 2014
Přidělení dotace: 
05. 06. 2014
Ukončení projektu: 
31. 12. 2015
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je vytvoření podrobné analýzy struktury a kvantitativního zastoupení vegetačních a technických prvků veřejné zeleně ve správě města Strakonice, včetně místních částí. Tím bude vytvořen jednotný, centralizovaný a aktualizovaný přehled veškerých souborů zeleně ve sledovaném území, který umožní jejich účelnou a hospodárnou správu. Pasport zeleně bude sloužit jako podklad pro plánování vhodného režimu údržby a pěstebních opatření pro každý typ prvku a sestavování rozpočtu na údržbu ploch veřejné zeleně. Využití pasportu tak povede k zefektivnění procesu správy městské zeleně, optimalizaci nákladů a zkvalitnění péče o zeleň. Pasport zeleně bude dále sloužit jako pomocný nástroj územního plánování a přispěje tak k celkovému rozvoji území. Plochy zeleně, které jsou ve vlastnictví či ve správě města tvoří celkem plochu o rozloze cca 120 ha.

Další informace o projektu: 

Více informací o programu Zeleň do měst a jejich okolí: http://www.sfzp.cz

Ve čtvrtek 5.3.2020 je pro vás k dispozici od 14.00 - 16.00 hodin insolvenční poradna....
Užitečné odkazy:   Infolinka Státního zdravotního ústavu denně od 9 do 21...
Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační...
Vážení spoluobčané, v souvislosti s dotazy, které nám zasíláte, týkající se poplatků za...
Již tento pátek, tedy 28. února se od 20.00 hodin v sále strakonické Sokolovny uskuteční...
Ve čtvrtek 27. února od 16.00 hodin Vás město Strakonice, jako investor rekonstrukce...
Vyprávění policejního matadora na setkání seniorů Ve středu 26. února se v Infocentru...
Zrušení zákazu návštěv v domovech pro seniory   Od pondělí 24. 2. 2020...
Ne vždy jsou zdi strakonického městského úřadu svědky tak milého setkání, jako bylo to...
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
20.February 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...