Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 v rámci Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory 3.2  – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Termín realizace: 
07/2014 – 11/2014
Registrační číslo: 
CZ.1.14/3.2.00/25.02762
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
8 498 130 Kč
Způsobilé výdaje: 
7 051 218 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
1 446 912 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
(85% způsobilých výdajů) 5 993 535 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
2 504 595 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
17. 04. 2013
Zahájení fyzické realizace: 
18. 07. 2014
Ukončení fyzické realizace: 
15. 11. 2014
Ukončení projektu: 
30. 01. 2015
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je dokončení obnovy památkově chráněné části areálu kolem hřbitovního kostela sv. Václava ve Strakonicích za účelem zachování této kulturně-historické památky regionálního významu, ale také využití jejího potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku. V rámci projektu bude kompletně opravena a zrestaurována kaple Nejsvětější Trojice, objekt bývalé márnice a hřbitovní zeď.  První etapa celkové revitalizace areálu  řešila záchranu kaple sv. Vojtěcha, jinak zvané „hrobka maltézských rytířů“, jejíž oprava proběhla v r. 2012 za podpory Ministerstva kultury ČR.

Partneři projektu: 

Muzeum středního Pootaví

Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství

Římskokatolická farnost Strakonice

Ciao…., cestovní kancelář, s.r.o.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na http://www.rr-jihozapad.cz

 

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...