Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 v rámci Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory 3.2  – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Termín realizace: 
07/2014 – 11/2014
Registrační číslo: 
CZ.1.14/3.2.00/25.02762
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
8 498 130 Kč
Způsobilé výdaje: 
7 051 218 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
1 446 912 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
(85% způsobilých výdajů) 5 993 535 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
2 504 595 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
17. 04. 2013
Zahájení fyzické realizace: 
18. 07. 2014
Ukončení fyzické realizace: 
15. 11. 2014
Ukončení projektu: 
30. 01. 2015
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je dokončení obnovy památkově chráněné části areálu kolem hřbitovního kostela sv. Václava ve Strakonicích za účelem zachování této kulturně-historické památky regionálního významu, ale také využití jejího potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku. V rámci projektu bude kompletně opravena a zrestaurována kaple Nejsvětější Trojice, objekt bývalé márnice a hřbitovní zeď.  První etapa celkové revitalizace areálu  řešila záchranu kaple sv. Vojtěcha, jinak zvané „hrobka maltézských rytířů“, jejíž oprava proběhla v r. 2012 za podpory Ministerstva kultury ČR.

Partneři projektu: 

Muzeum středního Pootaví

Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství

Římskokatolická farnost Strakonice

Ciao…., cestovní kancelář, s.r.o.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na http://www.rr-jihozapad.cz

 

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...