Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

Termín realizace: 
10/2014 – 11/2014
Registrační číslo: 
CZ.1.02/7.1.00/14.23043
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 703 211 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 668 521 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
1 418 242 Kč
Příspěvek z SFŽP: 
83 426 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
201 543 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
07. 01. 2014
Zahájení fyzické realizace: 
01. 10. 2014
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2014
Ukončení projektu: 
31. 12. 2014
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na úpravu zahrady Mateřské školy Lidická – odloučeného pracoviště Holečkova 413 ve Strakonicích. Cílem projektu je vytvořit zahradu v přírodním stylu, která podpoří u dětí kladný vztah k živé i neživé přírodě, dá dětem možnost osvojovat si nové dovednosti, testovat a rozvíjet své schopnosti, získávat poznatky a zkušenosti v přirozeném prostředí.

 

V rámci projektu budou vytvořeny vyvýšené záhony, vrbové tunely i květinová „motýlí“ louka, současné výsadby doplní několik ovocných stromů. Mezi novými přírodními prvky nebude chybět broukoviště, hmyzí hotel či dřevěná zvonkohra, pro vodní hrátky bude vytvořen vodní prvek a nainstalováno kamenné pítko. Významná část nákladů bude směřována do rekonstrukce oplocení zahrady.

Další informace o projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí http://www.opzp.cz

 

Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...