Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

Termín realizace: 
10/2014 – 11/2014
Registrační číslo: 
CZ.1.02/7.1.00/14.23043
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 703 211 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 668 521 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
1 418 242 Kč
Příspěvek z SFŽP: 
83 426 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
201 543 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
07. 01. 2014
Zahájení fyzické realizace: 
01. 10. 2014
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2014
Ukončení projektu: 
31. 12. 2014
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na úpravu zahrady Mateřské školy Lidická – odloučeného pracoviště Holečkova 413 ve Strakonicích. Cílem projektu je vytvořit zahradu v přírodním stylu, která podpoří u dětí kladný vztah k živé i neživé přírodě, dá dětem možnost osvojovat si nové dovednosti, testovat a rozvíjet své schopnosti, získávat poznatky a zkušenosti v přirozeném prostředí.

 

V rámci projektu budou vytvořeny vyvýšené záhony, vrbové tunely i květinová „motýlí“ louka, současné výsadby doplní několik ovocných stromů. Mezi novými přírodními prvky nebude chybět broukoviště, hmyzí hotel či dřevěná zvonkohra, pro vodní hrátky bude vytvořen vodní prvek a nainstalováno kamenné pítko. Významná část nákladů bude směřována do rekonstrukce oplocení zahrady.

Další informace o projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí http://www.opzp.cz

 

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...