Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

Termín realizace: 
10/2014 – 11/2014
Registrační číslo: 
CZ.1.02/7.1.00/14.23043
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 703 211 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 668 521 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
1 418 242 Kč
Příspěvek z SFŽP: 
83 426 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
201 543 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
07. 01. 2014
Zahájení fyzické realizace: 
01. 10. 2014
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2014
Ukončení projektu: 
31. 12. 2014
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na úpravu zahrady Mateřské školy Lidická – odloučeného pracoviště Holečkova 413 ve Strakonicích. Cílem projektu je vytvořit zahradu v přírodním stylu, která podpoří u dětí kladný vztah k živé i neživé přírodě, dá dětem možnost osvojovat si nové dovednosti, testovat a rozvíjet své schopnosti, získávat poznatky a zkušenosti v přirozeném prostředí.

 

V rámci projektu budou vytvořeny vyvýšené záhony, vrbové tunely i květinová „motýlí“ louka, současné výsadby doplní několik ovocných stromů. Mezi novými přírodními prvky nebude chybět broukoviště, hmyzí hotel či dřevěná zvonkohra, pro vodní hrátky bude vytvořen vodní prvek a nainstalováno kamenné pítko. Významná část nákladů bude směřována do rekonstrukce oplocení zahrady.

Další informace o projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí http://www.opzp.cz

 

  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Opožděná nadílka v Dětském centru Veselé obrázky na stěnách, množství hraček a rozpačité...
UPOZORNĚNÍ: přechod na nové televizní vysílání DVB-T2 pro multiplexy 2 a 4, ve kterých...
Česká televize, jako první vysílatel, jehož programy postupně ze starého signálu DVB-T...
Tříkrálová sbírka odstartovala po celé České republice. Koledníci dorazili i na Městský...
První miminko nového roku 2020 Jihočeského kraje se narodilo ve strakonické porodnici...
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Po již tříletých zkušenostech se svozem bioodpadu a s ohledem na novou legislativní...
13.January 2020
Roční hlášení o odpadech za rok 2019 Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů,...
8.January 2020
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...