Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky

Projekt je spolufinancován z Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí,

Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního

a vyššího odborného školství

Programovací období: 
Termín realizace: 
1/2015 – 07/2015
Registrační číslo: 
CZ.1.14/2.4.00/34.03255
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
3.444.879 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
2.634.478 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
810.401 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
19.6.2014
Zahájení fyzické realizace: 
12.1.2015
Ukončení fyzické realizace: 
30.7.2015
Ukončení projektu: 
27.8.2015
Stručný obsah projektu: 

Jedná se o projekt Základní školy Dukelská, Strakonice 166, město Strakonice je v tomto projektu partnerem.

 

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnění podmínek výuky technicky a přírodovědně orientovaných předmětů na Základní škole Dukelská, Strakonice. Tímto projektem se základní škola snaží zlepšit vybavení pro výuku, a tím jí zatraktivnit s cílem zvýšit zájem žáků o jednotlivé předměty. Výsledkem by mělo být zlepšení dovedností a vědomostí žáků školy tak, aby se zlepšilo jejich budoucí postavení na trhu práce.

 

Průběh projektu:

V rámci realizace projektu bylo pořízeno celkem 25 souborů movitého majetku zaměřeného na modernizaci výuky přírodovědných předmětů tzn. chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis a také majetku pro zlepšení výuky ve školních dílnách a pro tělesnou výchovu.

Další informace o projektu: 

Více informací o spolufinancování projektů Evropskou unií: http://www.europa.eu

Více informací o regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na http://www.rr-jihozapad.cz

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...