Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad

Projekt je spolufinancován z Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Programovací období: 
Termín realizace: 
6/2014 – 07/2015
Registrační číslo: 
CZ.1.14/2.4.00/34.03275
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 607 713 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
1 366 556 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
241 157 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
19.6.2014
Zahájení fyzické realizace: 
19.6.2014
Ukončení fyzické realizace: 
30.6.2015
Ukončení projektu: 
10.7.2015
Stručný obsah projektu: 

Jedná se o projekt Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, město Strakonice je v tomto projektu partnerem.

 

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnění podmínek výuky technicky a přírodovědně orientovaných předmětů na Základní škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882. Tímto projektem se základní škola snaží zlepšit vybavení pro výuku, a tím jí zatraktivnit s cílem zvýšit zájem žáků o jednotlivé předměty. Výsledkem by mělo být zlepšení dovedností a vědomostí žáků školy tak, aby se zlepšilo jejich budoucí postavení na trhu práce.
 
Průběh projektu:
V rámci realizace projektu bylo pořízeno celkem 13 souborů movitého majetku zaměřeného na modernizaci výuky přírodovědných předmětů tzn. chemie, fyzika, přírodopis a také majetku pro zlepšení výuky pracovních činností a interaktivních technologií v učebnách I. stupně.

Další informace o projektu: 

Více informací o spolufinancování projektů Evropskou unií: http://www.europa.eu
Více informací o regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na http://www.rr-jihozapad.cz

Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...