Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad

Projekt je spolufinancován z Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Programovací období: 
Termín realizace: 
6/2014 – 07/2015
Registrační číslo: 
CZ.1.14/2.4.00/34.03275
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 607 713 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
1 366 556 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
241 157 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
19.6.2014
Zahájení fyzické realizace: 
19.6.2014
Ukončení fyzické realizace: 
30.6.2015
Ukončení projektu: 
10.7.2015
Stručný obsah projektu: 

Jedná se o projekt Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, město Strakonice je v tomto projektu partnerem.

 

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnění podmínek výuky technicky a přírodovědně orientovaných předmětů na Základní škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882. Tímto projektem se základní škola snaží zlepšit vybavení pro výuku, a tím jí zatraktivnit s cílem zvýšit zájem žáků o jednotlivé předměty. Výsledkem by mělo být zlepšení dovedností a vědomostí žáků školy tak, aby se zlepšilo jejich budoucí postavení na trhu práce.
 
Průběh projektu:
V rámci realizace projektu bylo pořízeno celkem 13 souborů movitého majetku zaměřeného na modernizaci výuky přírodovědných předmětů tzn. chemie, fyzika, přírodopis a také majetku pro zlepšení výuky pracovních činností a interaktivních technologií v učebnách I. stupně.

Další informace o projektu: 

Více informací o spolufinancování projektů Evropskou unií: http://www.europa.eu
Více informací o regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na http://www.rr-jihozapad.cz

Město Strakonice a Scéna mladých při DS Čelakovský srdečně zvou na další představení pod...
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...