Komplexní zateplení obálky budovy č.p. 137 – Nádvorní budova Městského úřadu ve Strakonicích

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí,

Prioritní osa 5: Energetické úspory,
specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

 

        

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
05/2017 - 08/2017
Registrační číslo: 
CZ.05.518/0.0/0.0/15_019/0001673
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
5 823 042,18
Způsobilé výdaje: 
4 951 932,00
Nezpůsobilé výdaje: 
871 110,18
Příspěvek z SFŽP: 
(40 % ze způsobilých výdajů) 1 980 772,80
Rozpočet města Strakonice: 
(60 % ze způsobilých výdajů) 2 971 159,20
Harmonogram
Zahájení projektu: 
02. 05. 2017
Zahájení fyzické realizace: 
18. 05. 2017
Ukončení fyzické realizace: 
15. 08. 2017
Ukončení projektu: 
31. 10. 2017
Stručný obsah projektu: 

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti Nádvorní budovy č.p. 137 Městského úřadu ve Strakonicích. Budova se skládá z jednoho třípodlažního objektu a jednoho dvoupodlažního. V rámci projektu jsou zatepleny svislé obvodové konstrukce, strop nad 3. nadzemním podlažím u prvního objektu a střecha nad 2. nadzemním podlažím druhého objektu, vyměněna jsou i dřevěná okna a vrata do garáží.

 

Výstupy a přínosy projektu:
Realizací opatření bude dosažena úspora energie minimálně 59,8 % průměrné celkové spotřeby energie v MWh/rok.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi

Město Strakonice a Scéna mladých při DS Čelakovský srdečně zvou na další představení pod...
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...