Hoštice

Adresa: 
Obecní úřad Hoštice, Hoštice u Volyně 29, 387 01 Volyně
IČO: 
251 232
Telefon: 
606 934 172
e-mail: 
ou@obechosticeuvolyne.cz
Úřední hodiny: 
Čt  14.00 – 18.00
Starosta
Starosta: 
Ing. Miroslav Tománek
Adresa: 
Hoštice 1
Mobil: 
606 934 172
Je uvolněný ?: 
Ne
Zástupce
Zástupce: 
Jan Hais
Adresa: 
Hoštice 84
Mobil: 
724 884 298
Zástupce
Je uvolněný ?: 
Ne
Památky: 

První písemná zmínka o Hošticích ležících pod vrchem Kalný pochází z roku 1274. V roce 1749 se v Hošticích narodil Václav Leopold Chlumčanský, pozdější pražský arcibiskup.

- Kostel Narození Panny Marie a hřbitov pochází z roku 1593 a ve zdivu je renesanční. V 18. století byl zevně i 
  vnitřně upraven. Zařízení kostela je barokní z roku 1742 a pseudorenesanční. Od většiny jiných kostelů se liší tím,
  že není orientovaný, jeho podélná osa nesměřuje oltářem k východu, jak je to jinde obvyklé.

- Na hřbitově, nalevo od vchodu do kostela, jsou pochováni někteří členové rodiny Schuttersteinů a Haidenburgů,
  posledních šlechtických majitelů zámku. Na jihozápadní straně, u hřbitovní zdi, odpočívá legenda české country –
  Michal Tučný.
- Na návsi je zemědělská usedlost čp. 12 s rozložitým selskobarokním štítem a předzahrádkou pochází z poloviny
  19. století.

- Historicky cenná je také usedlost čp. 3 a špýchárek u čp. 34.

- Židovský hřbitov leží přibližně 750 m severozápaně od Hoštic na cestě do Strunkovic. Pochází ze 17. století.
  Zachováno je asi 30 náhrobků s místy již nečitelnými hebrejskými nápisy.    

- Zámek - Původně vladycké sídlo, k němuž je roku 1274 uváděn Držislav, syn Viléma z Hoštic. V roce 1315 byly
  Hoštice jednou z osad, kterým dává královna Eliška Přemyslovna privilégia tzv. králováckých obcí a v té době patří
  do tvz. Volyňského újezdu. Později byly převedeny k panství Hluboká a ke Kašperku. V 16. století se dostaly Hoštice
  dědičně do majetku Viléma z Rožmberka a později v roce 1593 byly prodány Arnoštu Vitanovskému z Vlčkovic. Ve
  vlastnictví tohoto rodu zůstaly až do konce 17. století, kdy je koupil Vladislav Chlumčanský z Přestavlk. V roce 1749
  se zde narodil Václav Leopold Chlumčanský, pozdější pražský arcibiskup. Od roku 1799 vlastnil Hoštice Jáchym
  Zádubský ze Šontálu a od roku 1822 šlechtický rod Schubertů von Schutterstein. Posledním šlechickým majitelem
  zámku je Adolf Haid von Haidenburg, který umírá v roce 1940.

  Dnešní prostý jednopatrový zámek s raně barokním portálem uprostřed dvora byl patrně postaven v 17. století na 
  místě starého sídla, případně s použitím některým konstrukcí pozdně renesančního obydlí Vitanovských z Vlčkovic.
  Za Chlumčanských z Přestavlk byla roku 1777 budova radikálně přestavěna, další velké úpravy následovaly
  v letech 1870–80 a počátkem 40. let 20. století.     

Zajímavosti:

Obec se proslavila triologií režisera Zdeňka Trošky - Slunce, seno… Také zde prožil poslední roky svého života legenda české country Michal Tučný (1946–1995). Jeho hrob najdeme na hřbitově od vstupu vlevo u zdi, na kterém je umístěný kamenný klobouk, který vytvořil v roce 1998 akademický sochař Michal Gabriel. Každý rok koncem srpna se v obci koná vzpomínková akce – koncert country hudby zvaný Stodola Michala Tučného.

 

V obci se nachází řada míst, kde byly natáčeny záběry z filmů Slunce, seno…  Přes sezonu je v obci otevřeno malé hasičské museum a pobočka Jihočeské pohádkové kanceláře s možností nákupu suvenýrů.

Dopravní dostupnost: 

autobus v pracovní dny
vlak i o víkendech, zastávka vzdálena 2 km od obce

Nabídka volného pracovního místa v organizaci MěÚSS Strakonice - všeobecná zdravotní...
Ve dnech 12. - 14. ledna probíhá on-line Burza škol JHK, která je určená žákům 7. až 9....
Tříkálová sbírka 2021 bude jiná   Tříkálová sbírka 2021 bude jiná, než jak...
Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich uživatelů, od 22.12.2020 upravila vláda...
Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci...
Úřední hodiny Městského úřadu Strakonice v závěru roku 2020   pondělí...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství Na základě zjištění...
MěÚSS vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce Vedoucí domova pro seniory...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...