Opatření na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu v k.ú. Přední Ptákovice - v lokalitě nad Chalupami

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Životní prostředí,

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
4/2018 - 7/2018
Registrační číslo: 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006149
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 235 010,24 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 096 919,94 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
138 090,30 Kč
Příspěvěk z EFRR: 
822 689,95 Kč (75 % ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
274 229,99 Kč (25 % ze způsobilých výdajů)
Stručný obsah projektu: 

Projekt řeší protierozní ochranu zpomalením odtoku povrchové vody při přívalových deštích. Řešené území se nachází v katastrálním území Předních Ptákovic, které je součástí města Strakonice. Opatření vyplývá z komplexní studie odtokových poměrů a spočívá ve vybudování soustavy zasakovacích a svodných prvků.

 

Výstupy a přínosy projektu:

Přínosem projektu je vybudování opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku vody a posílení protierozní ochrany. Vedlejším efektem je ochrana části obce, která je ohrožována erozním smyvem a povrchově odtékající vodou z přívalových dešťů.

Další informace o projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí a výzvě č. 59: http://www.opzp.cz/vyzvy/59-vyzva

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...