Bezpečnostní opatření realizovaná v ulici Lidická - veřejné osvětlení, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,

Prioritní osa IROP 4: Komunitně vedený místní rozvoj,
specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

V rámci 6. výzvy „MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro bezpečnou dopravu“

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
09/2019 - 12/2019
Registrační číslo: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010046
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
571 734,14 Kč
Způsobilé výdaje: 
571 734,14 Kč
Příspěvek z IROP: 
543 147,43 Kč (95%)
Rozpočet města Strakonice: 
28 586,71 Kč (5%)
Stručný obsah projektu: 

V projektu je řešeno opatření obnovy venkovních svítidel, stožárů a kabeláže pro zlepšení bezpečnosti v uvažované lokalitě. Nově navrhovaná svítidla mají oproti původně osazeným lepší index podání barev, realizací se dosáhne rovnoměrnějšího světelného toku na komunikaci a chodníku.

 

Projekt řeší obnovu části kabelového vedení VO a uzemnění v ulici Lidická od bodu č.1 po bod č.3, výměnu 4ks stožárů za nové bez-paticové ocelové stožáry s výložníky, výměnu 6ks svítidel za nová LED svítidla. Nové zemní kabely budou uloženy v chráničkách vnějšího průměru 75mm, kryty ve výkopu výstražnou fólií. Zemní práce budou provedeny v pozemku Města Strakonice. Veškeré dotčené povrchy budou po ukončení zemních prací uvedeny do stavu blízkého původnímu stavu.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu najdete na  www.irop.mmr.cz.

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...