Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města Strakonice

je spolufinancován Jihočeským krajem
z Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
– grantového programu Ochrana před povodněmi

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2007 – 11/2007
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.768.868,- Kč včetně DPH
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
1.000.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
768.868,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
18.4.2007
Přidělení dotace: 
29.5.2007
Zahájení výběrového řízení: 
27.6.2007
Ukončení výběrového řízení: 
31.7.2007
Zahájení fyzické realizace: 
1.8.2007
Ukončení fyzické realizace: 
31.10.2007
Ukončení projektu: 
30.11.2007
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním záměrem projektu je reagovat na slabé stránky a ohrožení města v oblasti protipovodňové ochrany a snížení rizik a zvýšení ochrany osob a majetku (jak veřejného, tak i soukromého). Specifickým cílem projektu je realizace pasivních prvků protipovodňové ochrany centra města Strakonice.

Účelem stavby je protipovodňová ochrana centra města. Na základě studií a rozborů lze ochránit centrum města využitím tzv. pasivního principu protipovodňových opatření – tedy výstavbou ochranných bariér, které zamezí záplavě vytčeného chráněného území. Chráněným územím je vpřípadě realizace tohoto projektu považováno níže položené území města na levém břehu řeky Otavy mezi Katovickou silnicí a ulicí Ellerovou.

Projekt řeší následující stavební objekty:

SO 01 – Hrazení podchodu Katovické silnice u jezu
V tomto stavební objektu je navržena realizace mobilního hrazení zlehkých nerezavějících hradidel komůrkové konstrukce.

SO 02 – Ochranná hrázka u Katovické silnice
Navrhovaná hrázka bude zřízena podél paty zemního náspu Katovické silnice tak, aby překlenula a ochránila snížené místo silnice přelévané při povodni.

SO 03 – Revize a úprava hrazení Mlýnského náhonu
Vtok do náhonu je realizován úsekem trubního vedení s možností hrazení v betonové šachtě dřevěným stavidlem pohybovaným v drážkách shora pomocí pohybového mechanismu. Projekt předpokládá demontáž stavidla, odříznutí drážek v úrovni vrchu šachty a demontáž pohybového mechanismu.

SO 04 – hrazení podchodu katovické silnice u mostu
V tomto stavebním objektu je navrženo mobilní hrazení – stejné jako u SO 01.

Investiční akce je realizována dle zhotovené projektové dokumentace „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany centra“ od projektové kanceláře VH-TRES, s.r.o. vodohospodářské služby. Nově vybudovaná ochranná hráz bude mít délku 115,7 m a délka nově pořízeného mobilního hrazení bude 22,72 m2.

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel díla – jakožto nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice (výše nabídkové ceny činí 1.768.868,- Kč). Smlouva o dílo byla podepsána dne 31. července 2007 a hned poté začaly probíhat stavební práce.

Další informace o projektu: 

Podrobnější informace k realizaci projektu Vám poskytne Ing. Miloš Haiser, majetkový odbor Městského úřadu Strakonice, tel.: 383 700 326, e-mail: milos.haiser@mu-st.cz.

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.

Technické služby Strakonice oznamují, že v úterý 16. 7. 2019 od 8 do 11 hodin bude...
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul....
Tisková zpráva č. 12 ze dne 8. 7. 2019, Strakonice   V těchto dnech se...
V sobotu 6. července od 14.00 hodin si v Rennerových sadech připomeneme 604. výročí...
Upozornění pro občany a řidiče V pondělí 1. 7. 2019 od 8:00 hodin se bude v lokalitě...
Oznámení společnosti E.ON k plánovaným investičním akcím ve Strakonicích, které sice...
Zveme Vás na setkání se zástupci Lesů České republiky k aktuálnímu dění v ...
Pozvánka na Den otevřených dveří ve strakonické Teplárně, a.s. Ve čtvrtek 13. 6. 2019 od...
Na strakonické nádraží zavítá již podruhé protidrogový vlak Šest stříbrných obrněných...
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...