Komunitní plánování sociálních služeb ORP Strakonice (www.kpss-st.cz)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Globální grant CZ.1.04/3.1.03.

Termín realizace: 
09/2010 – 12/2011
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 824 822,80 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
1 824 822,80 Kč (100%)
Rozpočet města Strakonice: 
0 Kč (0%)
Stručný obsah projektu: 

Souhrnné informace k projektu a  databázi poskytovatelů sociálních služeb naleznete na adrese www.kpss-st.cz.

Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 – 2014  schválilo zastupitelstvo města Strakonice na svém jednání dne 15. prosince 2011 usnesením č.237/ZM/2011, text usnesení naleznete na http://www.strakonice.eu/sites/default/files/usneseni/06ZM141211.pdf na straně č. 23 (poslední strana).

 

Všeobecným cílem projektu byla podpora začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Specifickými cíli projektu je vytvoření místního partnerství na území obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Strakonice a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, stěžejní partnerství bude realizováno mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, do procesu je zapojena širší veřejnost.

Hlavním výstupem z procesu plánování je komunitní plán sociálních služeb (dále jen KPSS), který přispěje k podpoře a vytvoření podmínek pro rozvoj a udržitelnost sociálních služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby občanů Strakonicka. Dalším výstupem projektu bude katalog poskytovatelů sociálních služeb, který přispěje k informovanosti občanů o dostupnosti služeb.

 

Metodika komunitního plánování sociálních služeb je v současné době standardizovanou metodou střednědobého plánování soc. služeb, která je uznávána Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a v současné době i metodou danou zákonem pro plánování soc. služeb na úrovni krajů.

 

V rámci Jihočeského kraje bylo území ORP Strakonice jednou ze tří posledních území, kde ještě KPSS nebyl zpracován.

 

Realizátor projektu:   Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP

                                Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

Partner projektu:       Město Strakonice

 

Cíle projektu:

  • Zajištění podmínek pro rozvoj a udržení sociálních služeb
  • Vytvoření systému sociálních služeb reagujícího na skutečné potřeby občanů
  • Informování veřejnosti

 

Výstupy projektu:

  • Komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Strakonice
  • Katalog poskytovatelů sociálních služeb
  • Databáze poskytovatelů sociálních služeb na webu www.kpss-st.cz
  • Zpracované analýzy

 

Neméně důležité bylo prohloubení spolupráce a navázání partnerství.

Na vypracování KPSS se podílela řídící skupina a čtyři tématické pracovní skupiny složené ze zástupců města, poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů.

Pracovní skupiny měly celkem 21 jednání.

Do práce pracovních skupin bylo zapojeno přímo přes 100 osob.

Partneři projektu: 

Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...