Komunitní plánování sociálních služeb ORP Strakonice (www.kpss-st.cz)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Globální grant CZ.1.04/3.1.03.

Termín realizace: 
09/2010 – 12/2011
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 824 822,80 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
1 824 822,80 Kč (100%)
Rozpočet města Strakonice: 
0 Kč (0%)
Stručný obsah projektu: 

Souhrnné informace k projektu a  databázi poskytovatelů sociálních služeb naleznete na adrese www.kpss-st.cz.

Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 – 2014  schválilo zastupitelstvo města Strakonice na svém jednání dne 15. prosince 2011 usnesením č.237/ZM/2011, text usnesení naleznete na http://www.strakonice.eu/sites/default/files/usneseni/06ZM141211.pdf na straně č. 23 (poslední strana).

 

Všeobecným cílem projektu byla podpora začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Specifickými cíli projektu je vytvoření místního partnerství na území obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Strakonice a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, stěžejní partnerství bude realizováno mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, do procesu je zapojena širší veřejnost.

Hlavním výstupem z procesu plánování je komunitní plán sociálních služeb (dále jen KPSS), který přispěje k podpoře a vytvoření podmínek pro rozvoj a udržitelnost sociálních služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby občanů Strakonicka. Dalším výstupem projektu bude katalog poskytovatelů sociálních služeb, který přispěje k informovanosti občanů o dostupnosti služeb.

 

Metodika komunitního plánování sociálních služeb je v současné době standardizovanou metodou střednědobého plánování soc. služeb, která je uznávána Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a v současné době i metodou danou zákonem pro plánování soc. služeb na úrovni krajů.

 

V rámci Jihočeského kraje bylo území ORP Strakonice jednou ze tří posledních území, kde ještě KPSS nebyl zpracován.

 

Realizátor projektu:   Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP

                                Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

Partner projektu:       Město Strakonice

 

Cíle projektu:

  • Zajištění podmínek pro rozvoj a udržení sociálních služeb
  • Vytvoření systému sociálních služeb reagujícího na skutečné potřeby občanů
  • Informování veřejnosti

 

Výstupy projektu:

  • Komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Strakonice
  • Katalog poskytovatelů sociálních služeb
  • Databáze poskytovatelů sociálních služeb na webu www.kpss-st.cz
  • Zpracované analýzy

 

Neméně důležité bylo prohloubení spolupráce a navázání partnerství.

Na vypracování KPSS se podílela řídící skupina a čtyři tématické pracovní skupiny složené ze zástupců města, poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů.

Pracovní skupiny měly celkem 21 jednání.

Do práce pracovních skupin bylo zapojeno přímo přes 100 osob.

Partneři projektu: 

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...