Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu - základní informace

Tento projekt byl podpořen
z Národního programu PHARE 2003 (část II)
 - Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury

Termín realizace: 
12/2005 – 08/2006
Registrační číslo: 
CZ2003/005-601.08.07
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
33.988.185,- Kč (900.000 EUR)
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
33,3% tj. 300.000 EUR (9.520.500,- Kč)
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
33,4% tj. 300.000 EUR (9.520.500,- Kč)
Rozpočet města Strakonice: 
33,3% tj. 300.000 EUR (9.520.500,- Kč + 19% DPH)
Stručný obsah projektu: 

 

Strakonický hrad je dominantou města Strakonice a významným centrem kulturního a společenského dění. Je jedním z největších hradních komplexů v celé České republice; vzhledem k historickým a stavebním hodnotám byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit dopravní infrastrukturu v areálu hradu ve Strakonicích, která je v současné době na nedostatečné úrovni především ve kvalitě páteřních komunikací uvnitř a vně hradu a zároveň v nedostatečné kapacitě parkovacích míst pro návštěvníky hradu.

Průběh projektu:

Projekt řeší realizaci celkem sedmi aktivit v 7 samostatných stavebních objektech, které zajistí obnovu turistické infrastruktury hradu Strakonice k optimalizaci podmínek pro zvýšení jeho návštěvnosti. Jednotlivými aktivitami projektu jsou řešeny rekonstrukce komunikací a obnova povrchů I, II a III nádvoří, rekonstrukce vozovky a autobusové zastávky u „Jelenky“, kompletní rekonstrukce parkoviště, včetně chodníků „Na Dubovci“, vytvoření nových parkovacích stání u letního kina a prodloužení komunikace až k řece, aby byl umožněn přístup vodáků na hrad, dále bude nově upraven hlavní přístup před hradem (prostor před budovou ZUŠ), doplněn o lavičky a doprovodný mobiliář a bude doplněno veřejné osvětlení, včetně slavnostního nasvícení hradu. V areálu hradu bude zřízeno sociální zařízení, které zde dosud chybělo.

Výsledek projektu:

Po realizaci projektu se zvýší kvalita dopravní infrastruktury pro zahraniční i tuzemské návštěvníky hradu, dojde k vymístění parkování z nádvoří I – III a tím se zlepší kvalita životního prostředí v bezprostřední blízkosti hradu.

Další informace o projektu: 

Více informací o strukturálních fondech na http://www.strukturalni-fondy.cz

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové nákazy - důležité informace naleznete v...
SPOLEČNOST Technické služby Strakonice s.r.o. Z DŮVODU OCHRANY PŘED NÁKAZOU COVID...
Musíme si pomáhat V dnešní době to není o musíme, ale o prostém chceme. Těžko mluvit za...
Diecézní Charita České Budějovice - infolinky Seznam infolinek sítě Charit jednotlivých...
Potravinová pomoc pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami....
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 31.3.2020 od 7:30 – 16:30 bude...
Vážení strakoničtí jubilanti, stalo se milou tradicí, že v souvislosti s vašimi...
Vážení Strakoničtí, velmi děkujeme za vaše reakce na zhoršenou kvalitu rozhlasového...
Potraviny pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami Již dvakrát...
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...