Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu - základní informace

Tento projekt byl podpořen
z Národního programu PHARE 2003 (část II)
 - Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury

Termín realizace: 
12/2005 – 08/2006
Registrační číslo: 
CZ2003/005-601.08.07
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
33.988.185,- Kč (900.000 EUR)
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
33,3% tj. 300.000 EUR (9.520.500,- Kč)
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
33,4% tj. 300.000 EUR (9.520.500,- Kč)
Rozpočet města Strakonice: 
33,3% tj. 300.000 EUR (9.520.500,- Kč + 19% DPH)
Stručný obsah projektu: 

 

Strakonický hrad je dominantou města Strakonice a významným centrem kulturního a společenského dění. Je jedním z největších hradních komplexů v celé České republice; vzhledem k historickým a stavebním hodnotám byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit dopravní infrastrukturu v areálu hradu ve Strakonicích, která je v současné době na nedostatečné úrovni především ve kvalitě páteřních komunikací uvnitř a vně hradu a zároveň v nedostatečné kapacitě parkovacích míst pro návštěvníky hradu.

Průběh projektu:

Projekt řeší realizaci celkem sedmi aktivit v 7 samostatných stavebních objektech, které zajistí obnovu turistické infrastruktury hradu Strakonice k optimalizaci podmínek pro zvýšení jeho návštěvnosti. Jednotlivými aktivitami projektu jsou řešeny rekonstrukce komunikací a obnova povrchů I, II a III nádvoří, rekonstrukce vozovky a autobusové zastávky u „Jelenky“, kompletní rekonstrukce parkoviště, včetně chodníků „Na Dubovci“, vytvoření nových parkovacích stání u letního kina a prodloužení komunikace až k řece, aby byl umožněn přístup vodáků na hrad, dále bude nově upraven hlavní přístup před hradem (prostor před budovou ZUŠ), doplněn o lavičky a doprovodný mobiliář a bude doplněno veřejné osvětlení, včetně slavnostního nasvícení hradu. V areálu hradu bude zřízeno sociální zařízení, které zde dosud chybělo.

Výsledek projektu:

Po realizaci projektu se zvýší kvalita dopravní infrastruktury pro zahraniční i tuzemské návštěvníky hradu, dojde k vymístění parkování z nádvoří I – III a tím se zlepší kvalita životního prostředí v bezprostřední blízkosti hradu.

Další informace o projektu: 

Více informací o strukturálních fondech na http://www.strukturalni-fondy.cz

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...