Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti městských atraktivit

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Termín realizace: 
01/2009 - 11/2009
Registrační číslo: 
CZ.1.14/3.1.00/03.01157
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
49.869.191,- Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
46.129.000,99 Kč (92,5% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
3.740.190,01 Kč (7,5% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
02.01.2008
Zahájení fyzické realizace: 
01.04.2009
Ukončení fyzické realizace: 
30.10.2009
Ukončení projektu: 
20.11.2009
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je vybudování nové pěší a cyklistické lávky přes řeku Otavu ve vnitřním prostoru města Strakonice a propojení nového úseku na stávající cyklotrasy. Jedná se o propojení centra města s hlavní turistickou atraktivitou města - hradem - a prodloužení cyklotrasy jižně na obec Mutěnice. Lávka se sama stane jednou z nových atraktivit města Strakonice a to i vzhledem k architektonickému řešení, které se snaží o maximální začlenění do okolního prostoru. Délka nově budované lávky je 110 m a šíře 4 m, délka navazující nově budované cyklotrasy je 1.437,23 m.

Nová lávka s úsekem cyklotrasy řeší především zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, jejich odklonění z hlavního silničního tahu a zpřístupnění objektu hradu pro handikepované občany. Bude nabízet i větší komfort pro vodáky – na každé straně bude vybudováno vodácké přístaviště. Navíc bude umět komunikovat – formou on-line přehledu s pohyblivou kamerou bude informovat o dění na lávce i v jejím okolí. Zároveň dojde k propojení cyklostezky a navázání na naučný okruh, které jsou spjaté s řekou, ale i s hradem samotným.

Partneři projektu: 

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o.

Technické služby Strakonice, s.r.o.

Další informace o projektu: 

 

Vizualizace lávky u strakonického hradu:

Budoucí podobu lávky u strakonického hradu si můžete prohlédnout zde.

On-line výstavbu lávky u strakonického hradu můžete sledovat zde.

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...