Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti městských atraktivit

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Termín realizace: 
01/2009 - 11/2009
Registrační číslo: 
CZ.1.14/3.1.00/03.01157
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
49.869.191,- Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
46.129.000,99 Kč (92,5% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
3.740.190,01 Kč (7,5% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
02.01.2008
Zahájení fyzické realizace: 
01.04.2009
Ukončení fyzické realizace: 
30.10.2009
Ukončení projektu: 
20.11.2009
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je vybudování nové pěší a cyklistické lávky přes řeku Otavu ve vnitřním prostoru města Strakonice a propojení nového úseku na stávající cyklotrasy. Jedná se o propojení centra města s hlavní turistickou atraktivitou města - hradem - a prodloužení cyklotrasy jižně na obec Mutěnice. Lávka se sama stane jednou z nových atraktivit města Strakonice a to i vzhledem k architektonickému řešení, které se snaží o maximální začlenění do okolního prostoru. Délka nově budované lávky je 110 m a šíře 4 m, délka navazující nově budované cyklotrasy je 1.437,23 m.

Nová lávka s úsekem cyklotrasy řeší především zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, jejich odklonění z hlavního silničního tahu a zpřístupnění objektu hradu pro handikepované občany. Bude nabízet i větší komfort pro vodáky – na každé straně bude vybudováno vodácké přístaviště. Navíc bude umět komunikovat – formou on-line přehledu s pohyblivou kamerou bude informovat o dění na lávce i v jejím okolí. Zároveň dojde k propojení cyklostezky a navázání na naučný okruh, které jsou spjaté s řekou, ale i s hradem samotným.

Partneři projektu: 

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o.

Technické služby Strakonice, s.r.o.

Další informace o projektu: 

 

Vizualizace lávky u strakonického hradu:

Budoucí podobu lávky u strakonického hradu si můžete prohlédnout zde.

On-line výstavbu lávky u strakonického hradu můžete sledovat zde.

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...