Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti městských atraktivit

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Termín realizace: 
01/2009 - 11/2009
Registrační číslo: 
CZ.1.14/3.1.00/03.01157
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
49.869.191,- Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
46.129.000,99 Kč (92,5% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
3.740.190,01 Kč (7,5% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
02.01.2008
Zahájení fyzické realizace: 
01.04.2009
Ukončení fyzické realizace: 
30.10.2009
Ukončení projektu: 
20.11.2009
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je vybudování nové pěší a cyklistické lávky přes řeku Otavu ve vnitřním prostoru města Strakonice a propojení nového úseku na stávající cyklotrasy. Jedná se o propojení centra města s hlavní turistickou atraktivitou města - hradem - a prodloužení cyklotrasy jižně na obec Mutěnice. Lávka se sama stane jednou z nových atraktivit města Strakonice a to i vzhledem k architektonickému řešení, které se snaží o maximální začlenění do okolního prostoru. Délka nově budované lávky je 110 m a šíře 4 m, délka navazující nově budované cyklotrasy je 1.437,23 m.

Nová lávka s úsekem cyklotrasy řeší především zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, jejich odklonění z hlavního silničního tahu a zpřístupnění objektu hradu pro handikepované občany. Bude nabízet i větší komfort pro vodáky – na každé straně bude vybudováno vodácké přístaviště. Navíc bude umět komunikovat – formou on-line přehledu s pohyblivou kamerou bude informovat o dění na lávce i v jejím okolí. Zároveň dojde k propojení cyklostezky a navázání na naučný okruh, které jsou spjaté s řekou, ale i s hradem samotným.

Partneři projektu: 

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o.

Technické služby Strakonice, s.r.o.

Další informace o projektu: 

 

Vizualizace lávky u strakonického hradu:

Budoucí podobu lávky u strakonického hradu si můžete prohlédnout zde.

On-line výstavbu lávky u strakonického hradu můžete sledovat zde.

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...