Obytná zóna Na Muškách - komunikace

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osa 1 – Dostupnost center,
oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací.

Termín realizace: 
07/2008 - 06/2010
Registrační číslo: 
CZ.1.14/1.5.00/02.00212
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
28.935.445,- Kč
Způsobilé výdaje: 
21.536.499,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
7.398.946,- Kč (hrazeno žadatelem)
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
19.921.261,56 Kč (92,5% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 07. 2008
Zahájení fyzické realizace: 
30. 03. 2009 (nejpozdější termín)
Ukončení fyzické realizace: 
30. 05. 2010
Ukončení projektu: 
30. 06. 2010
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření potřebné dopravní a technické infrastruktury pro řešené území, tj. zóna „Na Muškách“ (nachází se v jižní části města Strakonice – v lokalitě Přední Ptákovice), a napojení této rozvojové zóny na nadřazenou silniční síť. Zóna Na Muškách bude využita k výstavbě bytových jednotek (předpokládá se příprava území pro cca 25 rodinných domů).

V rámci projektu bude realizována výstavba nových komunikací (celková délka 990 m), zpevněných ploch, parkovišť a chodníků v lokalitě „Na Muškách“ ve Strakonicích. Základem projektu je vybudování nové obslužné komunikace ve tvaru smyčky, která bude napojena na stávající obslužnou komunikaci – ulice Hraniční, a dále propojení této komunikace s ulicí Strojařů; rovněž bude provedena stavební úprava stávající ulice Hraniční (celková délka 430 m) a výstavba několika samostatných nových chodníků pro zkvalitnění pěší dopravy v dané lokalitě.

Součástí akce bude rovněž výstavba nové kanalizace a vodovodu pro celou lokalitu, řešení veřejného osvětlení a dále nezbytné vegetační úpravy. Tyto položky již bohužel nejsou způsobilými výdaji projektu a budou tudíž financovány výhradně z rozpočtu města Strakonice.

Partneři projektu: 

Technické služby Strakonice s.r.o.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...