Obytná zóna Na Muškách - komunikace

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osa 1 – Dostupnost center,
oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací.

Termín realizace: 
07/2008 - 06/2010
Registrační číslo: 
CZ.1.14/1.5.00/02.00212
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
28.935.445,- Kč
Způsobilé výdaje: 
21.536.499,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
7.398.946,- Kč (hrazeno žadatelem)
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
19.921.261,56 Kč (92,5% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 07. 2008
Zahájení fyzické realizace: 
30. 03. 2009 (nejpozdější termín)
Ukončení fyzické realizace: 
30. 05. 2010
Ukončení projektu: 
30. 06. 2010
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření potřebné dopravní a technické infrastruktury pro řešené území, tj. zóna „Na Muškách“ (nachází se v jižní části města Strakonice – v lokalitě Přední Ptákovice), a napojení této rozvojové zóny na nadřazenou silniční síť. Zóna Na Muškách bude využita k výstavbě bytových jednotek (předpokládá se příprava území pro cca 25 rodinných domů).

V rámci projektu bude realizována výstavba nových komunikací (celková délka 990 m), zpevněných ploch, parkovišť a chodníků v lokalitě „Na Muškách“ ve Strakonicích. Základem projektu je vybudování nové obslužné komunikace ve tvaru smyčky, která bude napojena na stávající obslužnou komunikaci – ulice Hraniční, a dále propojení této komunikace s ulicí Strojařů; rovněž bude provedena stavební úprava stávající ulice Hraniční (celková délka 430 m) a výstavba několika samostatných nových chodníků pro zkvalitnění pěší dopravy v dané lokalitě.

Součástí akce bude rovněž výstavba nové kanalizace a vodovodu pro celou lokalitu, řešení veřejného osvětlení a dále nezbytné vegetační úpravy. Tyto položky již bohužel nejsou způsobilými výdaji projektu a budou tudíž financovány výhradně z rozpočtu města Strakonice.

Partneři projektu: 

Technické služby Strakonice s.r.o.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...