Hrad Strakonice - obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu

Projekt je spolufinancovaný z Finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu.

Sdělením Kanceláře finančních mechanismů, se sídlem v Bruselu, ze dne 13.6.2008, bylo městu Strakonice potvrzeno udělení grantu na projekt "Hrad Strakonice – obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu".

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2008 – 12/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.870.486 EUR
Příspěvek FM EHP/Norska: 
1.589.913 EUR (85%)
Rozpočet města Strakonice: 
280.573 EUR (15%)
Stručný obsah projektu: 

 

Prioritní oblast 1 – Uchovávání evropského kulturního dědictví
Priorita 1.4 – Obnova historického a kulturního dědictví v regionech

Základním cílem projektu je obnova areálu strakonického hradu jako historického regionálního centra, které je živou památkou a skýtá mnohé příležitosti pro další rozvoj regionu. Projekt je součástí komplexního záměru obnovy celého areálu strakonického hradu, který jak byl v minulosti rozšiřován a přestavován, nese stopy všech stavebních slohů, takže dnešní podoba hradu je reprezentativní ukázkou českého hradního stavitelství.

Hlavní záměr spočívá ve stavebních úpravách, udržovacích pracech a novém využití části severního křídla hradu (celková rekonstrukce objektu včetně restaurování a konzervace památkově cenných dřevěných i stavebních dílů stavby a provedení veškerých nových technických rozvodů a přípojek) a stavebních a udržovacích pracech na zámku (ošetření krovu, výměna střešní krytiny a světlíků, obnova fasády). Cílem těchto technických úprav je přeměna stávajících objektů pro potřeby města i dalších kulturních institucí působících v regionu, získání reprezentačních prostor společensko-kulturního charakteru s možností pořádání představení a kulturních pořadů komorního charakteru, výstav, přednášek, seminářů, konferencí a dalších. Obnova infrastruktury bude doplněna o doprovodná opatření – zřízení webové stránky a umístění interaktivních aplikací.

Obecně lze konstatovat, že architektonické i technické řešení v maximální míře vychází z požadavků na zachování autentičnosti výrazu, vzhledu a dispozičního řešení objektu, na zachování dobových materiálů, cenných stavebních detailů i prvků.

Aktivity projektu

 

  • rekonstrukce střechy a fasády severního a severovýchodního křídla hradu (budova ZUŠ) – návrh vychází z projektu kanceláře STA projektový ateliér, v.o.s. – v rámci této aktivity dojde k ošetření krovu, výměně střešní krytiny a obnově fasády. Jedná se již o druhou etapu rekonstrukce této budovy.
  • rekonstrukce sýpky a sušárny, vytvoření víceúčelového sálu a dvou výstavních sálků – návrh vychází z dokumentace zpracované projektovou kanceláří KOMPLET - tato aktivita se skládá z celkové rekonstrukce objektu včetně restaurování a konzervace památkově cenných i stavebních dílů stavby a provedení veškerých nových technických rozvodů a přípojek. Konkrétně se jedná o objekt bývalé sýpky a objekt sušárny, nacházející se proti kostelu sv. Prokopa, mezi Základní uměleckou školou a budovou děkanství a muzea. Řešená část je čtyřpodlažní objekt, přičemž v prvním podlaží bude umístěn výstavní sálek, s případně možným umístěním lapidária, ve druhém podlaží je navržen výstavní sál s možností občerstvení, ve třetím nadzemním podlaží je umístěn víceúčelový sál, který výškově zasahuje i do čtvrtého podlaží. Kromě plně bezbariérového přístupu do všech prostor v objektu budou též zřízeny indukční smyčky pro osoby s poruchou sluchu a také jsme připraveni nabídnout „náš hrad“ i osobám s poruchou zraku – a to na webových stránkách.
  • zřízení webových stránek, interaktivní prohlídka – návrh vychází z vize, že na internetu bude prezentován celý komplex areálu strakonického hradu v prostředí příznivém pro návštěvníky (kromě jazykových mutací, které jsou dnes již nutností, bude celá webová stránka zpracována technologií vhodnou pro osoby nevidomé, tzv. WAI – Web Accessibility Initiative). Díky těmto webovým stránkám a využití nejmodernějších internetových a počítačových aplikací také budeme moci pozvat návštěvníky „na dálku“ – pomocí virtuální prohlídky celého hradu. Pro zvýšení interaktivnosti stránek jsou dále navrženy různé formy flashových aplikací a vytvoření galerie panoramatických fotografií.

Tímto způsobem chceme zpřístupnit náš hrad jako součást evropského kulturního dědictví celému světu.

Partneři projektu: 

Hlavním partnerem projektu je Muzeum středního Pootaví Strakonice
Podpůrným partnerem projektu je Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s.

Další informace o projektu: 

Více informací o finančních mechanismech EHP/Norska naleznete na www.eeagrants.cz, případně na www.eeagrants.org.

STRAKONICE KVETOU - HLASOVÁNÍ Soutěž Strakonice kvetou je uzavřena a nyní přichází na...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
V. VZPOMÍNKOVÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ ŠUMAVOU - 10. 8. 2019 od 11.00 hodin na nádvoří...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...