Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
10/2011 - 2/2013
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.08237
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
3.466.652,61 Kč
Způsobilé výdaje: 
3.221.615,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
245.037,61 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
2.738.372,60 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
728.280,01 Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
31. 10. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
31. 05. 2012
Ukončení projektu: 
28. 02. 2013
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel problémové zóny „Sídliště Mír“ ve Strakonicích a navazující ulice Bavorova, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství v rámci dané lokality.

 

Tato etapa zahrnuje stavební úpravy drobnějšího charakteru, které povedou zejména ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zpřehlednění dopravní situace a rovněž k částečnému snížení deficitu parkovacích míst v sídlišti.

 

V rámci projektu budou realizovány 3 dílčí podprojekty:

  1. Zlepšení bezpečnosti silničního provozu – sídliště Mír – jedná se o stavební úpravy 4 nejexponovanějších křižovatek v rámci sídliště vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a zpřehlednění silničního provozu,
  2. Parkoviště ulice Spojařů – jedná se o vybudování nové parkovací plochy o kapacitě 16 stání ve vnitrobloku sídliště Mír,
  3. Úprava komunikace Bavorova – jedná se o rekonstrukci odvodnění komunikace a zpevněných ploch

Celková plocha revitalizovaného území:  3.753 m2

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu                             

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...