Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
10/2011 - 2/2013
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.08237
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
3.466.652,61 Kč
Způsobilé výdaje: 
3.221.615,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
245.037,61 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
2.738.372,60 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
728.280,01 Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
31. 10. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
31. 05. 2012
Ukončení projektu: 
28. 02. 2013
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel problémové zóny „Sídliště Mír“ ve Strakonicích a navazující ulice Bavorova, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství v rámci dané lokality.

 

Tato etapa zahrnuje stavební úpravy drobnějšího charakteru, které povedou zejména ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zpřehlednění dopravní situace a rovněž k částečnému snížení deficitu parkovacích míst v sídlišti.

 

V rámci projektu budou realizovány 3 dílčí podprojekty:

  1. Zlepšení bezpečnosti silničního provozu – sídliště Mír – jedná se o stavební úpravy 4 nejexponovanějších křižovatek v rámci sídliště vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a zpřehlednění silničního provozu,
  2. Parkoviště ulice Spojařů – jedná se o vybudování nové parkovací plochy o kapacitě 16 stání ve vnitrobloku sídliště Mír,
  3. Úprava komunikace Bavorova – jedná se o rekonstrukci odvodnění komunikace a zpevněných ploch

Celková plocha revitalizovaného území:  3.753 m2

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu                             

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

Město Strakonice a Scéna mladých při DS Čelakovský srdečně zvou na další představení pod...
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...