Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

 

Vzhledem k vývoji situace, kdy byl koronavirus potvrzen již i v České republice, bude Česká pošta, s.p., v případě, že jí bude známo, že se jedná o jednotlivé adresáty, byty nebo lokalitu s výskytem koronaviru, popř. bude vyhlášena plošná karanténa na určitém území, postupovat při dodávání zásilek v dané lokalitě následujícím způsobem:

 

Obyčejné zásilky

Mimořádná prosba MěÚ Strakonice

Vážení občané,

v souvislosti s opatřením vlády České republiky o šíření koronavirové nákazy prosíme o zvážení nutnosti návštěvy a jednání na městském úřadu. Je-li možnost vaše požadavky vyřídit elektronickou cestou či telefonicky, využijte ji. Chráníte tím nejen sami sebe, ale i naše zaměstnance, před šířící se nákazou koronavirem COVID-19.
Část pracovníků je nucena, po zavedení opatření související s uzavřením základních škol, zůstat doma, přesto se snažíme, aby městský úřad fungoval bez většího omezení, které byste, jako klienti pocítili.

Zákaz návštěv v domovech pro seniory MúSS - aktuální informace

Zákaz návštěv v domovech pro seniory

 

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření, kterým všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě s účinností od 10. 3. 2020 do odvolání nařizuje ZÁKAZ NÁVŠTĚV osob.

Mimořádná opatření pro školy a společenské akce v souvislosti s COVID-19

Tisková zpráva č. 31 ze dne 10.3.2020, Strakonice

 

Na základě vydaného vládního prohlášení, které reaguje na vývoj situace epidemie v Evropě, jsou s účinností od 10. března 2020 od 18:00 hodin zrušeny všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad sto osob.

Součástí příloh zveřejněné tiskové zprávy jsou mimořádná optření vydaná OŠMT Jihočeského kraje a Teams pro školy.

Zákaz a omezení návštěv na střediscích MěÚSS

Zákaz a omezení návštěv na střediscích MěÚSS

 

Z důvodu rostoucího výskytu 2. vlny chřipky a respiračních onemocnění a s ohledem na zdraví našich uživatelů i zaměstnanců, kteří o naše seniory pečují, vyhlašuje vedení Městského ústavu sociálních služeb Strakonice (MěÚSS) s okamžitou platností ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově pro seniory v Rybniční ulici (včetně DZR).

V Domově pro seniory v Lidické ulici a na ostatních střediscích prozatím platí pouze OMEZENÍ NÁVŠTĚV.

Aktualizované informace ke COVID-19 k 5.3.2020

Tisková zpráva č. 25 ze dne 4.3.2020, Strakonice

 

Na středeční schůzce vedení města se zdravotnickými složkami na téma koronavirové nákazy byla potvrzena připravenost všech zdravotnických složek ve smyslu zásobení bariérovými pomůckami.
V regionu Strakonicko nebyla u testovaných lidí nákaza potvrzena.

V italských městech došlo k rozšíření nákazy o oblasti Trentina a Alto Adige.  

 

Pro získání informací byly v rámci Jihočeského kraje zřízeny další telefonní infolinky:  

Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020

Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020

 

Jihočeský kraj zveřejnil dne 31. 1. 2020 další dotační programy pro r. 2020:

 

Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích

Podpora činnosti mikroregionů

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

Bílá stopa

Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji

Podpora školství

Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu

ZRUŠENO - V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ SEMINÁŘ ZRUŠEN

Pozvánka na seminář "Dotační programy pro bytové domy" - 31.3.2020 od 16:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice.
Pořádá společnost Švamberk pod záštitou starosty města Strakonice.

Významné životní jubileum emeritního senátora

Významné životní jubileum emeritního senátora
Významné životní jubileum oslavil 17. února emeritní senátor a bývalý poradce prezidenta Václava Klause, Josef Kalbáč.
U této příležitosti mu byla starostou města Břetislavem Hrdličkou předána cena za celoživotní práci v oblasti hospodářského a kulturního rozvoje regionu.
Během setkání, kterého se zúčastnili oba místostarostové, se vzpomínalo, jak to tak bývá v přítomnosti bravurního pamětníka, kterým Josef Kalbáč je, na události domácí i světové historie.

Pages

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...