2010

Elgrova Alena

Otázka: 

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda má město ještě nějaké volné byty na jezárkách a za jakých podmínek se přiděluji.Elgrová

Odpověď: 

Vážená paní Elgrová,

město Strakonice v současné době nemá žádnou volnou bytovou jednotku v domech č.p. 1391, 1392 ul. Leknínová. Byty v těchto domech se přidělují na návrh bytové komise (na základě předloženého seznamu uchazečů o nájem bytu), který je předkládán radě města k projednání. Nájemce v těchto bytových jednotkách musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb., tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti.

Eva Charvátová, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 24. Srpen 2010

Hlášení městského rozhlasu  24. 8. 2010

 

 

1. E.ON oznamuje, že 26. srpna v době od 7:30 do 16:00 bude přerušena dodávka elektrické energie na Podsrpu v dolní části po č.p. 15, vodárna Podsrp.

 

 

2. dále dne 30. srpna v době od 8:00 do 14:00 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v bytovém domě v ulici Leknínová 1391.

tesárek

Otázka: 

dobrý den, vzhledem k předchozímu dotazu budu směřovat i dalších pár otázek týkajících se dopravy ve Strakonicích tentokrát o Václavské pouti. Po zkušenosti z cvičením 13.8. si nemyslím že uzavřít na celý víkend mimo ulici pod hvězdou jako je každý rok ještě ulici pod nemocničním parkem parkoviště pod nemocnicí a k tomu přilehlou komunikaci není zrovna ideální řešení! Určitě bych si tyto stánky a atrakce na výše zmiňovaných místech odpustil. Každá sranda něco stojí a pokud nemáte místo které je již dlouhou dobu určené ke stánkaření o Václavské pouti k dispozici, tím myslím strakonické náměstí, neměla by kvůli tomu trpět další část Strakonic už v tak rozpracovaném stavu jako je teď. Náměstí jsme měli i když bych nemohl říct že to byla chlouba Strakonic, ale víc než nové náměstí a lávku u strakonického hradu je určitě zapotřebí dokončit obchvat Strakonic. Co se týká ucpání Strakonic v dopravě to vám poslední dobou jde velmi dobře. Jen tak dál! S pozdravem Tesárek

Odpověď: 

Dobrý den,

není to ideální řešení, ale objízdné trasy s malým zdržením dopravu přenesou. Václavská pouť má v našem městě významnou tradici a pokud chceme uspokojit její návštěvníky i prodejce, vyžaduje to samozřejmě jisté kompromisy i omezení. Jistě máte pravdu také v tom, že obchvat Strakonic je velmi důležitý, ale pokud se dosud nepodařilo (z již dříve vysvětlených příčin) jeho stavbu zahájit, nezastavíme jen proto jiné investiční akce a nebudeme s rukama v klíně čekat. Nové náměstí i lávka u hradu naše město výrazně zatraktivňují. O tom není třeba polemizovat.

Mgr. Irena Malotová (PR)

B. Hrdlička

Otázka: 

Dobrý den. Socha Švandy dudáka na náměstí. Chtěl bych se zeptat, kdo ji zaplatí a kde na ni vezme peníze. Dotaz odesílám 23.8.2010v 19.16 hod. Děkuji, B. Hrdlička

Odpověď: 

Vážený pane Hrdličko,

socha Švandy dudáka bude stát dle uzavřené smlouvy o dílo 499.000,- Kč (částka je složena z dotace a podílu města - dotace činí 424.150,- Kč, podíl města činí 74.850,- Kč.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Pavel

Otázka: 

Dobrý den Chtěl bych se zeptat na dudácký festival a to které ulice a od kolika do kolika hodin budou uzavřený pro průjez osobním automobilem. Na žádných stránkách ani čárka. zpozdravem

Odpověď: 

Dobrý den,

informace o aktuálních uzavírkách komunikací v průběhu Mezinárodního dudáckého festivalu najdete na webových stránkách města www.strakonice.eu.

Mgr. Irena Malotová

Jaroslav Císař

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat jestli město nějak reguluje chov domácího zvířectva. Nebo si může soused k vašemu plotu dát libovolně slepice, kachny, prasata atd. bez vašeho souhlasu a obtěžovat nás nesnesitelným zápachem, při kterém se nedá na zahradě být? Za psy se například vybírají poplatky a v tomto případě by to mělo být alespoň se souhlasem souseda.

Odpověď: 

Dobrý den,

chov domácího zvířectva není regulován, není upraven městskou vyhláškou, ale měl by být zajištěn tak, aby neobtěžoval sousedy a neznečišťoval životní prostředí. V opačném případě má každý, kdo se cítí být obtěžován podobně jako tazatel, právo řešit situaci v souladu s § 127 odst. 2 OZ. Doporučuji kontaktovat odbor životního prostředí,

tel.: 383 700 307.

Stanislav Mrkvička, OŽP

Václav

Otázka: 

Dobrý den, je noc, sobota 21.8.2010. Bydlím na Míru a slyším skrze zavřená okna dunění hudby. Nejprve jsem myslel, že jde o hudbu z blízkého Inferna, ta ale nikdy nebyla slyšet tak hlasitě. Jaké bylo mé překvapení, když jsem po dotazu na městské policii zjistil, že se jedná o povolený, venkovní koncert, který se koná dokonce někde v Habeši, a že je povolený do 2:00. Upřímně lituji lidi bydlící v těsné blízkosti této akce a už vůbec nechápu, jak mohla být povolena do tak pozdních hodin. Pro takové akce by snad byla vhodnější nějaká neobydlená oblast nebo by mohla být konána v odpoledních hodinách.

Odpověď: 

Dobrý den,

výjimku z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku udělila pořadateli akce panu Michalu Štěpánkovi Rada města Strakonice. Kapely mohly hrát do pozdních nočních hodin, tak jak uvádíte. Šlo o akci skutečně výjimečnou, která k prázdninové atmosféře patří. S Vaším názorem, že místo pro takovou produkci v areálu u habešské hospody není zrovna nejšťastněji zvolené vzhledem k sousedním rodinným domkům, však nelze než souhlasit.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Karel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda budou ořezány větve akátů nad železničním mostem a okolo něho ve směru na letiště. Trny zasahují přímo do očí a to na veřejném chodníku. To samé platí i pro kopřivy a ostatní nálet na chodníku při zdi.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za Vaši připomínku. Do konce tohoto týdne bude zeleň prořezána.

Ing. Ondřej Feit, OŽP

Hlášení městského rozhlasu - 19. Srpen 2010

1.

E.ON oznamuje, že 26. srpna v době od 7:30 do 16:00 bude přerušena dodávka elektrické energie na Podsrpu v dolní části po č.p. 15, Vodárna Podsrp.

 

2.

20.srpna 2010 od 20.45 na 2. hradním nádvoří uvede Divadelní soubor Čelakovský, spolu se skupinami historického šermu Markýz a Vendetta a se členy Strakonické dudácké muziky, hru Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák .

3.

Upozornění pro občany

Mgr. Václav Buzín

Otázka: 

Dobrý den, můj dotaz se týká toho, zda by nebylo možné osadit nově vzniklou cestu / pěšinu / za domy v Mírové ulici, kudy si lidé zkracují cestu k areálu u Kauflandu a zapomínají na dobré vychování /alespoň jedním odpadkovým košem. V současné době to vypadá tak, že obyvatelé přilehlých domů po těchto nevychovancích uklízejí. Patrně by se tento úkol týkal TS. Mgr. Václav Buzín

Odpověď: 

Vážený pane Buzíne,

děkujeme za Váš podnět. Bohužel výše zmíněné pozemky nejsou v majetku města. Část z nich vlastní stát - resp. Úřad pro zastupování státu, část je majetkem společnosti vlastnící Kaufland a ani do budoucna nejsou vyhlídky na to, že by pozemky přešly pod správu města příliš nadějné, neboť o ně mají zájem jednotliví vlastníci bytů v přilehlých domech. Vyšlapaná pěšina není ani chodníkem či oficiální komunikací, tudíž zde nelze umístit odpadkový koš. Město mělo o pozemky eminentní zájem právě z důvodu údržby a zkulturnění nevzhledného prostranství mezi obytnou a nákupní zónou, nicméně z již uvedených příčin nám nepřísluší o tyto pozemky pečovat.

Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí OŽP

Jarka F.

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se počítá s rozšířením dětského hřiště v ulici Mikoláše Alše, neboť toto neodpovídá množství dětí, které sem docházejí /pískoviště, skluzavka, houpací koník, l houpačka a l houpací guma/. V souvislosti s osídlováním nových bytových domů na Jezárkách - jak výstavba města, tak výstavba soukromého investora. Realizace parku, která byla na Jezárkách plánována, nebude dle mých informací provedena. Na toto dětské hřiště docházejí i děti z ostatních přílehlých ulic - Mírová, Máchova a další. Děkuji a za podání informace.

Odpověď: 

Dobrý den,

 v letošním roce již žádné nové herní prvky instalovány nebudou. Podle finančních možností se v budoucnu pokusíme hřiště rozšířit. Parkové úpravy na Jezárkách jsou závislé na dotacích, které se v letošním roce k tomuto účelu zatím nepodařilo sehnat.

Mgr. Irena Malotová (PR) 

Dominik Moravec

Otázka: 

Dobrý podvečer, mohl by mi prosím někdo veřejně zodpovědět tyto dva předmětné dotazy? 1) Proč radnice cenzuruje tuto diskuzi a nezveřejňuje automaticky všechny příspěvky? Je zde snad strach z nehezké "reklamy" o skutcích vedení městěa prezentovaných občany přímo zde)? Kdy dojde k vytvoření skutečné demokracie a svobody slova na tomto webu? 2) Jakým způsobem bude radnice řešit provoz na "novém" náměstí, když zde došlo z hlediska dopravy k MINIMÁLNÍM změnám(doprava nebyla z náměstí odkloněna, zůstávají i parkovací plochy)? Proč zde nevznikla řádná pěší zóna bez automobilů(s vyjímkou zásobování)? Kroutím stále nevěřícně hlavou. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

odpověď na Váš první dotaz naleznete v menu občan v rubrice Co vás zajímá, kde jsou zveřejněna pravidla pro fungování této rubriky a Mgr. Kotlíkovou dostatečně vysvětlena. Úroveň volných internetových diskusí, a v tom se jistě shodneme, je víc než pokleslá, neboť právě anonymita virtuálního prostředí dává některým diskutujícím prostor k projevům psychopatologických rysů jejich osobnosti. Rubrika také nemůže sloužit k sebeprezentaci tazatelů a nemá ani diskuzní charakter.

Rovněž na Váš druhý dotaz najdete odpověď na těchto webových stránkách. Doporučuji Vám vizualizace nové podoby Velkého náměstí po kompletní rekonstrukci. Dopravní opatření, která povedou k útlumu dopravy v prostorách náměstí (např. zjednosměrnění některých ulic) budou provedena až po dokončení celé stavby. Pěší zóna v tak velkém rozsahu by nebyla pro většinu obyvatel i podnikatelů přijatelná.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Hlášení městského rozhlasu - 17. Srpen 2010

1.

E.ON oznamuje, že 19.8. v době od 8:00 do 18:00 hod bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích, ulici Máchova bytovky čp. 894, 895, 900, 901, 902, 903, celé gymnázium čp. 174 včetně kuchyně, sportovní hala čp. 1113 včetně obchodů uvnitř, tělocvična čp. 108 včetně obchodů uvnitř, házenkářská hala, celý tenisový areál včetně tenisové haly, garáže vedle tenisu.

2.

Tesárek

Otázka: 

jen jeden takovy maly detail nevim koho to napadlo simulovat havarii cisterny pod hvezdou kdyz kamiony nemaji povoleny vjezd jestli se melo neco simulovat tak realneji a aby toho nebylo malo tak krome uzavrene silnice pod hvezdou se pridala jeste uzavirka casti silnice pod nemocnici kde se pokladal novy asvalt, doufam ze si páni zastupitele konecne uvedomi ze staci uzavrit jednu ulici a doprava v celych strakonicich kolabuje.

Odpověď: 

Dobrý den,

cvičení pořádal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Cvičení a s ním uzavírka ulice Ellerova probíhalo od 8,00

do 11,00 hod. Termín opravy krytu komunikace pod nemocnicí byl volen schválně po dobu hasičského cvičení, aby nebyly dvě uzavírky po sobě. Dopolední problém s dopravou byl spíše způsoben nehodou při vjezdu do Prioru, kde byl zablokován volný průjezd. Odpoledne byla již byla Ellerova ulice průjezdná bez omezení.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Renata Kratochvílová

Otázka: 

Dobrý den, měla bych spíše připomínku týkající se parkoviště a příslušné komunikace v ulici Dukelská u restaurace Jiskra mezi dvěma podélnými paneláky (ten druhý se nyní zatepluje)č.p.482-492. Téměr dva měsíce zde společnost tuším UGA měla na přilehlém parkovišti skládku písku a jiného materiálu a po skončení výkopových prací nebyla komunikace dostatečně vyčištěna, tudíž já jako maminka s kočárkem mám nyní veškerý písek a prach doma. Nehledě na to, že díry v komunikaci se důsledkem těžkých nákladních vozů ještě prohloubily.A ještě jedna drobná připomínka, horší pískoviště a vyžití pro malé děti snad ve Strakonicích není. Po nocích se tu slézá pouze místní omladina, holduje alkoholu a ruší noční klid.

Odpověď: 

Dobrý den

pozemek p.č. 640/1 k.ú. Strakonice mezi dvěma zmiňovanými podélnými paneláky není ve vlastnictví města, v tomto případě je vlastníkem Stavební bytové družstvo Strakonice. Přilehlá komunikace p.č. 640/9 bude v místech poškození opravena po dokončení stavebních prací. K druhé části Vaší připomínky: dětská hřiště v majetku města spravují Technické služby Strakonice. Nevím sice přesně, které hřiště máte na mysli, ale obecně platí, že pokud kdokoliv hřiště ničí a znečišťuje nebo ruší noční klid, porušuje tak přinejmenším vyhlášku města. Proto v tomto případě kontaktujte, prosím, městskou policii na tel. 383 700 195 nebo přímo na lince 156.

Mgr. Irena Malotová (PR)

 

Pages

Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Vlastníci a uživatelé pozemků jsou dle zákona...
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...