2012

Milan

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se touto cestou zeptat, zda a do kolika hodin byla povolena hudební produkce na Zavadilce v noci z pátku 27.7.2012 na sobotu 28.7.2012. Poměrně velmi hlasitá hudba se zpěvem podporovaná zvukovou aparaturou se ozývala ještě po půl třetí v noci (skončila asi v 02:40) a opravdu se v této pozdní hodině při ní nedalo spát. Neodpovídejte mi způsobem, že byl v Panské zahradě koncert, že byla na Ostrově na Podskalí hudební produkce (jednak nehrají tak dlouho a nejsou v bezprostřední blízkosti bytové zástavby), prosím o jasnou a konkrétní odpověď, týkající se produkce na Zavadilce. Rád hudbu poslouchám, ale myslím si, že v těchto už pozdních nočních hodinách je hudební produkce ze Zavadilky omezující a rušící obytnou zástavbu, která je v těsné blízkosti. Pokud tyto produkce na Zavadilce povolujete, měli byste brát i tyto okolnosti na zřetel a povolovat ukončení produkce v nějakou rozumnější hodinu. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,
pořadatel dané akce nežádal radu města o výjimku z obecně závazné vyhlášky, aby mohl provozovat hudební produkci po 22:00. O konání koncertu Na Zavadilce město tedy bohužel nevědělo a nemohlo jí nijak zabránit.
Petra Měšťanová, MIC

Barbora

Otázka: 

U silnice na Únice, před Tisovníkem (za Strakonicemi první odbočka lesní cesty vlevo)je v lese cca 30 m od silnice skládka komunálního odpadu. Likvidace na náklady města je jistě nákladná, přesto snad možná. Přimlouvám se za co nejpřísnější trestání původců černých skládek.

Odpověď: 
Dobrý den,
děkujeme za Vámi podaný podnět. Úklid skládky na lesním pozemku bude s majitelem lesa řešen formou správního řízení o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a  o změně a doplnění některých zákonů.
Ing. Anna Sekyrová, odbor životního prostředí

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, všiml jsem si že města a obce v kraji stále více využívají elektronické aukce pro nákup služeb, lze na nich významně ušetřit. Využívá město tuto možnost např. při nákupu energií pro radnici a městské firmy ?

Odpověď: 

Dobrý den,

město doposud nakoupilo prostřednictvím elektronické aukce následující komodity a služby:

-  telefonické služby mobilních operátorů,

-  osobní automobily (město + zřizované organizace)

-  faxy a kopírky

Město využívá e-aukce tam, kde dojde k prokazatelné úspoře nákladů, která ovšem není spojena s poklesem kvality dodávané služby. O poptávce dodávky energií prostřednictvím e-aukce se prozatím neuvažuje.

Bc. Ing. Stanislav Štěpánek, kancelář tajemníka

Jan

Otázka: 

zajímalo by mne, zda má město Strakonice přijatu platnou, obecně závaznou vyhlášku, o rušení nedělního klidu na území města. V případě, že ano, jedná se o celodenní zákaz používání např. pil, sekaček a pod.? Nebo by platilo omezení např. od 6,00 do 13,00 hod. a od 19,00 do 22,00 hod., jako je to v jiných městech, popř. obcích?

Odpověď: 
Dobrý den,
město Strakonice má přijatu vyhlášku č. 9/2006 o veřejném pořádku, kde je vymezena doba nočního klidu od 22 do 6 hodin. Vyhlášku o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku - tj. vyhlášku, která by např. omezovala užívání  sekaček, vrtaček, pil apod. v určitých dnech či čase,  město nemá přijatu.
JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Hlášení městského rozhlasu - 24. Červenec 2012

1.

Městské kulturní středisko srdečně zve na koncert slovenské populární skupiny NO NAME, který se koná dne 27. července od 21,00 hod. v areálu letního kina. Jako předkapela vystoupí kapela ROZKROCK.

J. Kuchař

Otázka: 

Dobrý den, 1/ chtel bych se zeptat, zda se budou nekdy opravovat chodníka na sídlišti Šumavská, je to katastrofa, vozíckáž nebo rodice s kocárkem se nejsou schopni porádne po sídlišti pohybovat a je to o zlámání nohou. Dle nejakých názoru co jsem zaslechl, tak oficiálne se tam ani tyto chodníky nenachází a proto je nikdo nespravuje. Jak to vyrešit a co s tím plánuje mesto, na koho se obrátit? 2/ prechod, nebo spíše tlacítko a interval, k ochodu Coop na Volynké je absolutne nefunkcní. Pokaždé tam stojí lidi a když porád neskáce zelená tak 90 % lidí prejde na cervenou a když pak po dlouhé dobe preci jen skocí zelená auta tam jen stojí a klepají si na celo, proc stojí, když nikdo neprechází. Všichni už totiž prešli... Je možné nastavit funkcní, logický interval jako je to na jiných prechodech? Dekuji

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice vlastní ve Vámi uváděné lokalitě pouze část pozemků a chodníků, přičemž některé z nich byly v minulých letech opravovány. Z Vašeho dotazu bohužel není zřejmé, zda se jedná o majetek města Strakonice, a tudíž Vám nemohu konkrétně odpovědět. Kontaktujte mě, prosím, k upřesnění dotazu nebo k dohodnutí schůzky, na telefonu č. 383 700 300 či 724 351 300 nebo e-mailu jana.narovcova@mu-st.cz .

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

 

Světelná signalizace byla na základě Vašeho podnětu zkontrolována 8. 8. 2012 a vše fungovalo. V případě opakování závady mi, prosím, zavolejte na tel. 724 164 286. Děkuji.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

 

Michal Bárta

Otázka: 

Upozornuji na nebezpecnou dopravni situaci pri smeru jizdy z ulice K Drazejovu po ulici Vodni vzhledem k prednosti zprava a neposecene vysoke trave, ktera zabranuje vyhledu do ulice Lekninova a Labuti. Nebezpecnost je zvysena i tim, ze v techto mistech nejsou chodniky.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. po domluvě s TS byla zjednána náprava.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Jana

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě proč byla odstraněna skluzavka z hřiště v ulici Ellerova? Jestli to bylo z bezpečnosti, tak proč je stejná a ještě méně bezpečnější na hřišti v ulici Heydukova? Nebylo by možné umístit na jedno z těchto hřišť bezpečnou klouzačku? Když už jste na hřiště v Ellerově ulici umístili tak hezké lavičky tak, aby bylo hřiště účinné a né jen péráky a nebezpečná prolézačka. Takto to vypadá, že lavičky byly umístěny pro důchodkyně ze soudního baráku. :-( :-(

Odpověď: 
Dobrý den,
předmětná skluzavka byla ve velmi špatném stavu a pro hru dětí již naprosto nevhodná a značně nebezpečná.
Konstrukce skluzavky na hřišti v ulici Heydukova byla v podstatně lepším stavu. Tato skluzavka po úpravě byla dočasně ponechána a výhledově bude nahrazena novým herním prvkem. V předmětné lokalitě se do budoucna počítá s odstraněním i původní prolézačky, další herní prvky zde již nebudou instalovány. Dále bude rozvíjeno lépe umístěné hřiště v ulici Heydukova, které je vzdáleno cca 60 m od tohoto prostoru. Na využívání laviček seniory ze sousedních domů nevidím nic špatného. 
Ing. arch. David Andrlík, architekt města

Michaela Stará

Otázka: 

Dobrý den, měla bych zájem otevřít si stánek na Strakonické pouti, prosím o bližší informace o ceně a podmínkách získání místa. Děkuji, M. Stará

Odpověď: 

Vážená paní Stará,

bližší informace Vám poskytne finanční odbor MěÚ, paní Petra Šmolíková. Kontakt: email petra.smolikova@mu-st.cz, tel. 383 700 520.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jan

Otázka: 

V současnosti probíhá za podpory radnic a evropských dotací výstavba technologických center a parků - u nás v kraji například Písek, České Budějovice, Třeboň, Nové Hrady. Proč podobný projekt není i u nás? Staré Fezko u hradu chátrá a příležitost k vybudování také nemusí trvat věčně. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice se v rámci dotační politiky zatím zaměřuje na jiné projekty (např. rekonstrukce centra města, revitalizace sídlišť, rekonstrukce čistírny odpadních vod, obnova Strakonického hradu, výstavby nové lávky přes řeku Otavu a mnohé další). Není možné realizovat každý projekt, na který je vypsán nějaký dotační titul. Vámi uvedená „technologická centra“ jsou ve většině případů aktivitami soukromých popř. akademických subjektů, města tyto aktivity pouze tzv. „podporují“. Areál „starého Fezka“ u hradu, který zmiňujete, není v majetku města Strakonice, tudíž město nemůže s těmito objekty disponovat.

Ing. arch. Marta Slámová

Jan

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat k problematické světelné křižovatce u sídliště Mír. Není zde splněn požadavek na vložení mezičasu pro vyklizení křižovatky a při vyjíždění vozidel ze sídliště Mír směrem ke Kauflandu dochází ke kolizním situacím. Problém zde již zazněl několikrát, ale nelze argumentovat mírným snížením čekací doby za cenu nedodržení požadavků na světelná signalizační zařízení a ohrožení bezpečnosti provozu. Proto bych měl 3 dotazy: 1) Budete problém řešit? 2) Na koho se mohou občané obracet, jestliže problém budete i nadále ignorovat? 3) Protože nejsou splněny požadavky kladené na signální plán semaforů, nemůže se jednat o světelné signalizační zařízení sloužící k řízení dopravy ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Jednoduše řečeno, nejsou to semafory, ale sloupy na ozdobu. Pokutovala by městská policie řidiče, kteří by teoreticky toto "zařízení" nerespektovali jako zařízení pro řízení dopravy? Děkuji za odpověď

Odpověď: 
Dobrý den,
světelná signalizace je naprogramována podle technických předpisů vztahující se na SSZ. Vámi popsaná skutečnost byla předána k řešení projektantovi světelné signalizace s návrhem na úpravu.
Ing. Václav Býček

Renata

Otázka: 

Dobrý den,jako maminka s kočárkem bych chtěla upozornit na semafor, který je před kruhovým objezdem u Lidlu směrem od nádraží. Rychlost jakou přeskočí zelený panáček zpět na červeného není možné stihnout přejít.Metr před chodníkem již naskakuje řidičům zelená. Dost nepříjemné pro matku s dvěma prckama.

Odpověď: 
Dobrý den,
světelná signalizace je nastavena tak, aby chodec který vstoupil na přechod na zelenou mohl dokončit přecházení i při pomalejší chůzi. Při dalším protažení zelené by docházelo již k ucpávání sousedního kruhového objezdu.
Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Hlášení městského rozhlasu - 17. Červenec 2012

1.

město Strakonice všechny srdečně zve dnes na procházku městem s odhalením sochy zamilovaných Dorotky na Podskalí. Procházka začíná ve 21:00 hodin u sochy Švandy na Velkém náměstí.

2.

Městské kulturní středisko srdečně zve na přednášku cestovatele Dana Přibáně Tatrou mezi kajmany, která se koná dnes 17. července od 19,30 hod. v rytířském sále strakonického hradu.

Pages

Odkaz na přímý přenos rozsvícení vánočního stromu - On-line příběh vánočního stromu 2020...
Omezení sociálních kontaktů - leták MZ ČR  
Už za týden začne adventní doba, čas, kdy všechna náměstí zdobí vánoční stromy. Pojďme...
Mapka s podrobným popisem trasy pro pěší z oblasti Jezárka do nákupního centra....
Sedmnáctý listopad - připomenutí svobody a demokracie. Pojmů, které se v Čechách již...
Boj s nelegálními reklamními nosiči Strakonice – Pomoci mohou Strakoňáci. Celou řadu...
11.11. - Den válečných veteránů U památníku Na Dubovci jsme si připomněli...
Vzhledem k nelehké době, ve které se všichni nacházíme, jsme i my v Pilulce přemýšleli o...
Letošní rok je v mnoha ohledech jiný, než léta předchozí. Zítřejší státní svátek Dne...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...