2014

Petr

Otázka: 

Dobrý den,bylo by třeba prořezat větve stromů u chodníku na Podsrpu ( před zastávkou autobusu ). Po chodníku se již nedá chodit, jak jsou větve nízko. A u základní školy je navíc zarostlý pomník obětem války,který je od smrti pana učitele Hornického neudržovaný.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Prořezávka bude uskutečněna v nejbližším termínu a rovněž stav pomníku bude překontrolován a případně upraven.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Petr

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda také budete osvětlovat přechod na Podsrpu,když se osvětlují přechody ve městě.

Odpověď: 

Dobrý den,

v současné době je zpracováván projekt osvětlení výše uvedeného přechodu pro chodce na Podsrpu před domem čp. 85. V případě získání finanční podpory z grantového programu Jihočeského kraje bude realizace možná již v příštím roce.

Mgr. Irena Malotová - vztahy s veřejností

Lucka

Otázka: 

Dobrý den, na sídlišti Mír ve velkém dvoře u školky směrem k Podskalí leží vyvrácený odpadkový koš, kterým tam kdosi tak dlouho kýval ze strany na stranu, až ho vyvrátil. Bylo by možno koš znovu upevnit?, ale prosím upevnit, ne odstranit, jako tomu bylo v ulici Obránců míru, když byla nahlášeno odcizení odpadkové nádoby a tím tedy odstraněn i sloupek na umístění koše. Dále bych se ráda zeptala: Když jsem včera šla po dlouhé době do obchodního domu Prior směrem od Maxima upoutal mě vzrostlý, ale opravdu vzrostlý bezový keř u bývalého květinářství "U Šeflů", v jehož větvích se tísní borovice. Myslím si, že ten bez tam totiž vůbec nemá být, jen je to pozůstatek nezodpovědného sekání zeleně, kdy ten, kdo seká se na určité druhy zeleně s prominutím úplně "vykašle" a pak si plevel roste a roste, až jsou z něj stromy. To ostatně není jen na tomto místě, ale i na spoustě dalších míst ve městě. Mohli by jste na takové nedůsledné sekání zeleně dohlédnout,aby k tomuto nedocházelo? Děkuji.

Odpověď: 
Dobrý den,
děkujeme za informaci ohledně poškození odpadkového koše. Ihned jsme zjednali nápravu a ukotvení koše bylo zadáno technickým službám. Stánek s květinářstvím by se měl v dohledné  době likvidovat z důvodu plánované dostavby OC. Likvidace měla proběhnout již v květnu tohoto roku, byla však z technických důvodů posunuta. Likvidovat se bude i přilehlá zeleně. Podle mých informací to bude do začátku prázdnin.
Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Pavlína

Otázka: 

Dobrý den,prosím o info ohledně obecních bytů.Zda město byty má a za jakých okolností jsou přidělovány.Případně kde je umístěm přehled volných bytů a datum prohlídky či výběrového řízení.Děkuji

Odpověď: 
Dobrý den,
město Strakonice v současné době vlastní 566 bytů. Podmínky pro podání žádosti o nájem bytu jsou následující:

a) žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti, nemají žádné nesplněné závazky vůči městu Strakonice,

b) žadatel v uplynulých pěti letech před podáním žádosti nebyl, či ke dni podání žádosti není nájemcem družstevního bytu, nebo v uplynulých pěti letech před podáním žádosti nebyl, či ke dni podání žádosti není vlastníkem či spoluvlastníkem domu nebo bytu,

c) žadatel není nájemcem bytu ve vlastnictví města Strakonice - tato podmínka neplatí v případě, kdy se žadatel písemně zaváže před uzavřením nájemní smlouvy ukončit stávající nájemní poměr, a to společně se všemi osobami, kterým v bytě vznikl společný nájem dle příslušných právních předpisů.

Byty určené k prodeji jsou zveřejňovány na www.strakonice.eu, na úředních deskách a ve Zpravodaji města.

Uvolněné byty určeny k pronájmu přiděluje rada města na základě podaných žádostí o nájem bytu.

Eva Charvátová, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 29. Květen 2014

1.

Mateřské centrum Beruška Vás zve od května do prosince na cenově výhodné aktivity projektu "Vědomé rodičovství třetího tisíciletí, které jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Více info na FB a webu MC Beruška."

2.

Technické služby Strakonice oznamují, že v úterý 3. 6. 2014 v době od 8 do 14 hodin nepoteče voda v ul. Plánkova v části mezi ulicemi Šmidingerova a Krále Jiřího z Poděbrad z důvodu výměny hlavního uzávěru na vodovodním řadu  

Hlášení městského rozhlasu - 27. Květen 2014

1.

E-ON oznamuje, že 28.5.2014 v době od 8:00 do 10:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast : Strakonice zahrádkářská osada Za ryšavé nad ulicí Radomyšlskou a směr Droužetice včetně podnikatelských odběrů v této části, vysílač Eurotel na Šibeňáku

2.

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Strakonice pořádá  ve své počítačové učebně v ulici Stavbařů počítačové kurzy  pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Kurzy začínají  v květnu 2014 a jsou  zdarma.

Václav

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat proč se na sídlišti Mír seká tráva tak pozdě, že už má půl metru na výšku. Tráva je tak strašně vysoká,že po posekání vypadá jako když jí někdo sekal tankem. Rovněž by mě zajímal systém, kterým je zde tráva sekána. Vždy je někde "užvejknuto" a pokračuje se až druhý den. "Sekáči" se v traktůrcích prohánějí po chodnících po sídlišti místo, aby trávu sekali. Spousta míst je posekána napůl, například kolem školky a keřů kolem ní, není tráva vysekána vůbec. Zajímalo by mě, jestli by si někdo takto sekal trávu kolem svého domu, nehledě na to, že některá místa ve městě, například Rennerovy sady vypadají po sekání jinak než třeba naše sídliště. Proč? Je tam snad jiná tráva než tady? Myslím, že ti, kteří trávu sekají by za peníze daňových poplatníků měli odvést mnohem kvalitnější práci než odvádějí a ne jen někde ale všude.

Odpověď: 

Dobrý den,

odpověď ředitele TS Ing. Ludvíka Němejce na Váš dotaz ohledně seče naleznete níže.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Anna

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy TS hodlají posíct trávu v ulici Na Ohradě. Děti si tu musí hrát pomalu v půlmetrové trávě! Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

v této záležitosti jsme kontaktovali ředitele Technických služeb Strakonice Ing. Ludvíka Němejce. Níže přikládáme jeho odpověď.

Sečení trávy je v začátku vegetačního období vždy velmi frekventovaným tématem. Sesečením se začíná paralelně s jarním úklidem, po skončení jarního úklidu se těžiště naší činnosti soustředí právě na sečení. Nápor v tomto období je však obrovský. Letos nás navíc vytrvalý déšť, kdy se do zeleně nedalo vjet, zpozdil zhruba o týden. V tomto exponovaném období spolupracujeme s externími dodavateli, koordinujeme s nimi činnost a své zaměstnance nasazujeme i v mimopracovní době a víkendech. Tento víkend jsme sekání odložili, protože většina zeleně byla podmáčená od vytrvalého deště z minulého týdne a došlo by k jejímu poškození. V maximálně intenzivním nasazení vlastních i externích zaměstnanců budeme pokračovat, dokud situace nebude stabilní.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Hlášení městského rozhlasu - 22. Květen 2014

1.

E-ON oznamuje, že 23.5.2014 v době od 8:00 do 10:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: ulice Žižkova 418,419,420,421 a 642

2.

dále  28.5.2014 v době od 8:00 do 10:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast : Strakonice zahrádkářská osada Za ryšavé nad ulicí Radomyšlskou a směr Droužetice včetně podnikatelských odběrů v této části, vysílač Eurotel na Šibeňáku

Hlášení městského rozhlasu - 20. Květen 2014

1.

E-ON oznamuje, že  21.5.2014 v době od 8:30 do 13:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie na Podsrpu. Vypnutá oblast : Podsrp dolní část v okolí vodárny po čp. 15 včetně a zahrádky, včetně všech podnikatelských odběrů v této části, mimo Vodárny Podsrp

2.

dále  23.5.2014 v době od 8:00 do 10:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast : ulice Žižkova 418,419,420,421 a 642

3.

Pages

Užitečné odkazy:   Infolinka Státního zdravotního ústavu denně od 9 do 21...
Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační...
Vážení spoluobčané, v souvislosti s dotazy, které nám zasíláte, týkající se poplatků za...
Již tento pátek, tedy 28. února se od 20.00 hodin v sále strakonické Sokolovny uskuteční...
Ve čtvrtek 27. února od 16.00 hodin Vás město Strakonice, jako investor rekonstrukce...
Vyprávění policejního matadora na setkání seniorů Ve středu 26. února se v Infocentru...
Zrušení zákazu návštěv v domovech pro seniory   Od pondělí 24. 2. 2020...
Ne vždy jsou zdi strakonického městského úřadu svědky tak milého setkání, jako bylo to...
Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
20.February 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...