2015

Hlášení městského rozhlasu - 18. Březen 2015

Vzhledem k havárii vodovodního řadu nepoteče na Sídlišti Mír přibližně do 14 hodin voda. Částečné zakalení vody ve vodovodním řádu není vyloučeno.

Děkujeme za pochopení

Hlášení městského rozhlasu - 12. Březen 2015

1.
E-on oznamuje, že 17. března 2015 v době od 8:00 do 14:00 bude přerušena dodávka elektrické energie v Hajské – úpravna vody.
2.
Strakonické muzeum zve do Zámecké galerie na výstavu Dýmky, fajfky, tabáček prezentující historii kuřáckých pomůcek. Výstavu lze navštívit do 25. dubna. Vstupné dobrovolné.
3.
Informace pro občany
oznamujeme, zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení k záměru ,,Novostavba výrobní haly Denios Strakonice,, vliv na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Iveta Gruzovská

Otázka: 

Dobrý den, začala jsem zjišťovat(díky procházkám s kočárkem s vnučkou)v jakém strašidelném stavu jsou chodníky v naší horní části - Mírová, Dubského, ... nejhorší Sídliště a chybějící chodníky na Jezárkách. A taky mi začínají hodně vadit velcí psi bez košíků a venčení psů bez úklidu. Nedávno jsem vyslechla hovor, že zvíře je teď víc než člověk a že děti nemají žádné bezpečné hřiště. A taky si vzpomínám na porevoluční článek ve strakonickém tisku, jak naše delegace ve Švýcarsku obdivovala psí záchody a pořádek. Pořádku se naučili pokutami. Škoda, že jsme nezačali taky a možná by byli i psí toalety... A poslední připomínka nechci benzínovou pumpu vedle gymnázia a nemůže ji chtít nikdo se zdravým rozumem!!! Iveta Gruzovská

Odpověď: 

Vážená paní Gruzovská,

děkujeme za Vaše postřehy a připomínky.

Problematika technického stavu chodníků je v řešení majetkovým odborem, kterému bylo doporučeno připravit seznam chodníků a vozovek, které jsou ve zpracovaném pasportu komunikací označeny stupněm 5 (nejhorší stav). Postupně se budou nejkritičtější místa rekonstruovat.

Volně pobíhající psi jsou věčnou nemocí na kterou se jen velmi obtížně hledá lék. Momentálně se uvažuje o tvrdších sankcích pro neukázněné majitele psů. Dále by měly být vytipovány lokality (mimo město, avšak v jeho dostatečné vzdálenosti), kde by mohli psi volně pobíhat a nerušit okolí. Každopádně je to hlavně na vás občanech, všímejte si a informujete městskou policii, protože jen tak je možné, sice pomalu, ale s kladným výsledkem dosáhnout nápravy.

Výstavba benzinové pumpy bylo jen představením záměru, který není konečným řešením. Je opět na občanech, aby vyjádřili svůj postoj.

Markéta Bučoková, PR   

Hlášení městského rozhlasu - 10. Březen 2015

1.
E-on oznamuje, že 17. března 2015 v době od 8:00 do 14:00 bude přerušena dodávka elektrické energie v Hajské – úpravna vody.
2.
Strakonické muzeum zve do Zámecké galerie na výstavu Dýmky, fajfky, tabáček prezentující historii kuřáckých pomůcek. Výstavu lze navštívit do 25. dubna. Vstupné dobrovolné.
3.
Informace pro občany
oznamujeme, zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení k záměru ,,Novostavba výrobní haly Denios Strakonice,, vliv na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Hlášení městského rozhlasu - 5. Březen 2015

1.
E-on oznamuje, že 6. března 2015 v době od 8:00 do 12:00 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: ul. Kosmonautů č.p. 1242.
2.
Strakonické muzeum zve do Zámecké galerie na výstavu Dýmky, fajfky, tabáček prezentující historii kuřáckých pomůcek. Výstavu lze navštívit do 25. dubna. Vstupné dobrovolné.
3.
Informace pro občany města

Hlášení městského rozhlasu - 3. Březen 2015

1.
E-on oznamuje, že 5.3. 2015 v době od 8:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – Krále Jiřího z Poděbrad čp. 201, 310, 612, 772, Plánkova 921, zadní objekt Krajského ředitelství Policie za hlavní budovou.

2.
dále 6. března 2015 v době od 8:00 do 12:00 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: ul. Kosmonautů č.p. 1242.

Hlášení městského rozhlasu - 3. Březen 2015

1.
E-on oznamuje, že 5.3. 2015 v době od 8:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – Krále Jiřího z Poděbrad čp. 201, 310, 612, 772, Plánkova 921, zadní objekt Krajského ředitelství Policie za hlavní budovou.

2.
dále 6. března 2015 v době od 8:00 do 12:00 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: ul. Kosmonautů č.p. 1242.

Hlášení městského rozhlasu - 26. Únor 2015

1.
E-on oznamuje, že 27.2. 2015 v době od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – Vrchlického čp. 1193 - 1196
2.
Dále 5.3. 2015 v době od 8:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – Krále Jiřího z Poděbrad čp. 201, 310, 612, 772, Plánkova 921, zadní objekt Krajského ředitelství Policie za hlavní budovou.
3.

J. Ouředník

Otázka: 

Dobrý den, na rozdíl od udání občanem Strakonic, já nemám problém se pod svůj příspěvek podepsat. Pakliže chce dopravní odbor prostřednictvím zákazových či příkazových značek likvidovat poslední volná místa k parkování na sídlišti Stavbařů, mělo by taky urychleně přijít s řešením akutního nedostatku parkovacích míst v této lokalitě!

Odpověď: 

Dobrý den,

v rámci projektu „Regenerace sídliště Stavbařů“ jsou řešena i parkovací stání v této lokalitě. Při realizaci I. a části II. etapy Regenerace sídliště Stavbařů v roce 2014, za využití dotací z MMR ČR, bylo nově provedeno 7 kolmých parkovacích stání a 1 vyhrazené kolmé parkovací stání pro občany se sníženou pohyblivostí. V rámci dokončení II. etapy výše uvedeného projektu bude nově realizováno 18 šikmých parkovacích stání, 6 kolmých stání a 1 vyhrazené kolmé parkovací stání pro občany se sníženou pohyblivostí. Tato realizace je však závislá na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice a na zajištění vhodné dotace. V současné době je podaná žádost z programu MMR ČR Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015.

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

František

Otázka: 

Dobrý den, v souvislosti s upozorněním na parkování vozidel v ul. Stavbařů, bych chtěl i já reagovat na stejný nešvar a to na parkování vozidel v zatáčce proti zdravotnímu středisku v ulici Spojařů na sídlišti Mír. Pokud projíždí řidič ul. Spojařů ve směru od restaurace U Malířů, pak před křižovatkou s ulicí Mládežnická musí v protisměru riskantně objíždět v zatáčce zaparkovaná vozidla. Většinou zde stojí tři až čtyři. Dnes došlo k vyřezání keřů v okolí křižovatky, ale stejně protijedoucí vozidla nejsou včas vidět a často tady dochází ke kritickým situacím. Rovněž i zde by stálo za zvážení umístění dopravní značky. V těsném sousedství je pro parkování dost velké parkoviště před budovou Telecomu. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

i touto lokalitou se zabývala dopravní komise na svém prvním setkání a rozhodla o osazení dopravního značení, které bude řešit problémovou situaci. V současné době běží legislativní proces povolování (opatření obecné povahy). Dopravní značení bude osazeno v měsíci dubnu.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Pages

Užitečné odkazy:   Infolinka Státního zdravotního ústavu denně od 9 do 21...
Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační...
Vážení spoluobčané, v souvislosti s dotazy, které nám zasíláte, týkající se poplatků za...
Již tento pátek, tedy 28. února se od 20.00 hodin v sále strakonické Sokolovny uskuteční...
Ve čtvrtek 27. února od 16.00 hodin Vás město Strakonice, jako investor rekonstrukce...
Vyprávění policejního matadora na setkání seniorů Ve středu 26. února se v Infocentru...
Zrušení zákazu návštěv v domovech pro seniory   Od pondělí 24. 2. 2020...
Ne vždy jsou zdi strakonického městského úřadu svědky tak milého setkání, jako bylo to...
Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
20.February 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...