Církevní

Kostel sv. Prokopa

Přímo v hradním areálu se nachází původně románský kostel sv. Prokopa s barokní přestavbou a rokokovými prvky. Jeho barokní interiér je převážně z let 1720–1730. Kostel byl původně zasvěcen sv. Vojtěchovi. Při stavebních úpravách byly odhaleny nástěnné malby z roku 1340. Každou neděli zde pravidelně probíhají bohoslužby římskokatolické církve. Do kostela je možno nahlédnout při prohlídce kapitulní síně a ambitu, kam se vchází z druhého hradního nádvoří.

Kostel sv. Markéty

V roce 1583 si strakoničtí měšťané nechali postavit na ostrově na základech staršího gotického kostela z počátku 13. století rozsáhlý kostel, v němž se mohlo přijímat podobojí. Stavbou kostela byl pověřen vlámský stavitel V. Vogarelli. Nově vzniklá hodnotná sálová renesanční stavba s gotickými prvky je sklenuta síťovou hvězdovou klenbou. Vybavení kostela je pseudogotické z roku 1984. Při rekonstrukci střechy v roce 2000 byly objeveny v kopuli dokumenty z roku 1873.

Kostel sv. Václava

Původně gotický, později změněný v období baroka, hřbitovní kostel sv. Václava s farou založil ve strobylé osadě Lom na přelomu 13. a 14. století Bavor III. V téže době vznikl u kostela hřbitov, který se postupně stává jediným strakonickým hřbitovem. Hřbitov, pevně spojený s křesťanským kultem, býval nazýván také svaté pole. Původně nevelký prostor musel být postupně rozšiřován až do dnešní rozlohy např. po epidemii hladomoru v 18. století. 

Kostel Panny Marie Bolestné

Na jihovýchodním okraji města v městské části Podsrp se nachází kostel Panny Marie Bolestné z 18. století, který se stal vyhledávaným poutním místem. Zajímavý je trojkřídlý ambit na západní straně kostela a jednopatrová fara s volutovými štíty.

Židovský hřbitov

Západně od Strakonic se u silnice na Pracejovice nachází starobylý židovský hřbitov. Po zboření židovské synagogy (nejstarší modlitebna shořela roku 1741, stará synagoga se zřítila v roce 1858, nová synagoga byla zbořena v roce 1956) je židovský hřbitov jednou z mála památek na tuto významnou komunitu, která se nesmazatelně zapsala do historie města, především jeho textilního průmyslu.

Kaplička v Hajské

V roce 1932 byla na návsi, na místě starší kaple pocházející z první poloviny 19. století, postavena kaplička Panny Marie Podsrpenské. Kaplička má obdélníkový půdorys s trojbokým zakončením. Ve štítě je zvonička. Vchod i dvě boční okna jsou zaklenuty do půlkruhového tvaru. Její zastřešení je sedlového typu s pálenými taškami.

Kaplička - zvonička v Modlešovicích

Na návsi mezi stromy se nachází obdélníková kaplička zřejmě z počátku 19. století. Má šindelovou stříšku, nad kterou je zvonička ve tvaru cibule se zvonem. Čelo zdobí nika se soškou. Zvonice je přístupná ze strany malými dvířky. Před ní je v kamenném podstavci osazen litinový kříž.  

Svatováclavský hřbitov

V okolí kostela sv. Václava se nachází svatováclavský hřbitov, na území zaniklé osady Lom. Vznikl na přelomu 13. a 14. století, v době kdy byl založen Bavorem III. kostel sv. Václava s farou ve starobylé osadě. Postupem doby se stal jediným strakonickým hřbitovem. Jeho starobylost dokládá i řada náhrobků ze 16. století, které jsou osazeny do podlahy kostela. Jeho půda byla vždy půdou posvěcenou. Nejprve se rozprostíral v těsném okolí kostela, postupem doby byl rozšířen až do dnešní rozlohy.

Podsrpenský hřbitov

Hřbitov se nachází vedle státní silnice vedoucí do Českých Budějovic. Je obehnán kamennou zdí. Na vstupní bráně s maltézským křížem je nápis: "Co vy jste, to my jsme byli, co my jsme, to vy budete." Uprostřed hřbitova stojí velký kamenný kříž z 19. století. Po roce 1837 je na opačné straně hřbitova postavena malá márnice. 

Kaplička Nejsvětější Trojice

Kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici pochází pravděpodobně také z první poloviny 19. století. Jedná se o monumentální pilířkovitou stavbu s bohatě tvarovanými křídly. Ve spodní části je dvířky krytý výklenek, ve kterém je umístěn obrázek.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Kaplička svatého Jana Nepomuckého je nazývána také „kaplička Šípů“. Její dnešní podobu lze klást do první poloviny 19. století. Je to jednoduchá obdélná stavba s výklenkem opatřeným dvířky. Nyní jsou v kapličce umístěny různé reprodukované obrázky.

Kaple u Blatského rybníka

Stojí v blízkosti Blatského rybníka, na okraji zahrádkářské kolonie. Kovaný kříž nad stříškou již zmizel a jen pamětníci si vzpomenou na výjev obrazu na dřevě.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Dražejově

Na dražejovské návsi byla v roce 1812 postavena úhledná kaple svatého Jana Nepomuckého. Kaple se dostala pod patronát obce kolem roku 1900, kdy se obec zavázala, že chce být patronem kaple na věčné časy. Na udržování světla v kapličce existoval odkaz Marie Křivancové. Kaple sloužila jako obecní zvonice, zvoník dostával od obce za svou službu odměnu. V kapli býval zvon s vlysem sv. Jana Nepomuckého a ornamentální výzdobou s letopočtem 1791.

Kaplička na Virtě

V osadě Virt je postavena kaplička podobného typu jako ve Střele. Je umístěna pod vzrostlými stromy nedaleko dnešního hřiště a zasvěcena zemskému patronu sv. Václavovi. Jednoduchá obdélná stavba se zvonem v štítě je na fasádě označena rokem 1909. Před kaplí, která sloužila především jako obecní zvonice, je umístěn na kamenném podstavci litinový kříž. V čele visí velký obraz svatého Václava.

Hrobka dědičných poštmistrů

Na strakonickém hřbitově nedaleko kostela svatého Václava stojí raně barokní kaple Nejsvětější Trojice, neboli hrobka dědičných poštmistrů. Byla založena v roce 1680. O jejím zřízení informuje nápis vytesaný v mramorové desce kryjící kryptu. Kaple sloužila k bohoslužbám a byla vysvěcena tehdy pražským arcibiskupem. V josefínské době byla nejvyšším dekretem určena k zániku. Poté byla tehdejším poštmistrem Janem Michaelem Čížkem opravena a navrácena svému původnímu účelu. 7. srpna 1751 se stal poštmistrem Jan Nemrha a úřad se stal dědičným. Hrobka se tak stala posledním útulkem rodiny strakonických a dědičných poštmistrů, kteří se zároveň o hrobku starali.

Stránky

Mezinárodní akci Závody kočárků (Strollering) již podruhé ve Strakonicích organizuje...
17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice Ve tředu 19. 4. 2017 od 15.00 hodin ve...
Výběrové řízení - pracovník/ pracovnice Městského informačního centra Strakonice...
Čtvrteční setkání s občany - 6. 4. 2017 - 16:00 hodin Téma: Městská policie Velká...
Odhalení pamětní desky - Jarko Dvořák Šumavský 5. 4. 2017 od 15:00 hodin. Jednota Karla...
Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění...
Čtvrteční setkání s občany bude v příštím týdnu - 23. 3. 2017 od 16:00 hodin ve velké...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. - 386 03 Strakonice 3 Z...
Recepce nově otevřena   V pondělí 6. 3. 2017 byla zprovozněna nová služba...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), a...
27.Únor 2017
Aktuální POH města Strakonice naleznete ZDE.
23.Únor 2017
dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   I. Věcné zaměření...
21.Únor 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
21.Únor 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
16.Únor 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Únor 2017
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
26.Leden 2017
Strakonice – zahájení turistické sezony 29. 4. 2017 Rodinám s dětmi, sportovcům a všem...
Ve Strakonicích se již po dvaapadesáté uskuteční loutkařská přehlídka Skupovy Strakonice...
K prvnímu únoru 2017 ukončí činnost Městské informační centrum v přízemí budovy na Velkém...
Strakonice budou své kulatiny slavit po dvanáct následujících měsíců. Rok oslav otevřel...
Na letošní rok si divadelní spolek Radost připravil pro malé i velké několik zajímavých...
Spoluobčané, kteří jste v roce 2016 oslavili či oslavíte významné životní jubileum 75, 80...
Stejně jako v loňském roce si milovníci zimních radovánek mohou vyzvednout v Městském...
Ski areál Kubova Huť ve spolupráci s městem Strakonice nabízí svým návštěvníkům 20% slevu...
Čas vánočních svátků je období, na které se většina z nás těší celý rok. Klid, pohodová...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...