Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu

"Objekty kulturního dědictví – Opatření č. 2-Obnova drobné sakrální architektury".

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2015 - 10/2015
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
64 110,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
36.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
28.110,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
27.02.2015
Přidělení dotace: 
16.04.2015
Ukončení projektu: 
30.10.2015
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je kompletní oprava božích muk na Radomyšlské ulici. Oprava spočívá v úpravě povrchu celého objektu, zhotovení plastik a položení nové krytiny.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.