Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Kulturní dědictví“

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2017 – 09/2017
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
130.240,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
20.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
110.240,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
13.01.2017
Přidělení dotace: 
23.03.2017
Ukončení projektu: 
08.11.2017
Stručný obsah projektu: 

V rámci projektu byla provedena celková oprava Božích muk ve Starém Dražejově. Byly opraveny omítky, proveden vnější silikátový nátěr, vyměněna střešní krytina, osazen nový kovaný křížek, proveden okapový chodník. Do nik Božích muk byla umístěna reliéfní výzdoba.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.