Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem
z Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
– grantového programu Podpora a rozvoj protidrogové politiky v Jihočeském kraji v roce 2008.

Programovací období: 
Termín realizace: 
03/2008 - 06/2008
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
62.650,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
50.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
12.650,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
19.2.2008
Přidělení dotace: 
15.4.2008
Zahájení fyzické realizace: 
16.4.2008
Ukončení fyzické realizace: 
6.6.2008
Ukončení projektu: 
20.6.2008
Stručný obsah projektu: 

Kampaň DROGY DNES je projekt, který vznikl z podnětu Dětského zastupitelstva města Strakonice.

Kampaň probíhala ve školním roce 2006/2007 a měla následující průběh: Na podzim roku 2006 si dětské zastupitelstvo zvolilo hlavní téma pro celý školní rok – problematika drog a jiných návykových látek a jejich prevence. Následovala koordinační schůzka se zástupci jednotlivých škol, občanských sdružení, zástupců Policie ČR a dalších institucí zabývajících se drogovou problematikou. Městem bylo vybráno občanské sdružení PREVENT pro následnou spolupráci na budoucí kampani. Poté proběhl adaptační kurz, na kterém se dětští zastupitelé dohodli na plánovaných činnostech celé kampaně a jejím průběhu.

Záměrem bylo uspořádat ankety týkající se drogové problematiky, do kterých měli zájem být zapojeni jak žáci základních škol, tak strakonická veřejnost, dále vytvořit informativní brožuru a pomocí filmových klipů informovat o nejpalčivějších tématech problematiky.

Téma drog a jejich řešení si vybraly samy děti. Jedná se o téma, které je zajímá a to zejména z důvodu toho, že se jich i osobně dotýká (zkušenosti, setkání s drogou, ubránění se nabízené droze apod. – dle výsledků proběhlých anket).

Cílem projektu je šíření informací o drogové problematice, zejména mezi mládeží. Brožura je psána jazykem teenagerů a obsahuje informace, které náctiletí v brožurách, které jsou v současné době k dispozici, nenalézají. Záměrem je tisk brožury vytvořené v rámci protidrogové kampaně strakonických dětí a následně její distribuce do jednotlivých strakonických škol. Brožura by měla být vytištěna v nákladu 3.500 ks.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.