Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu

Jihočeského kraje Nemovité kulturní památky 2010

Programovací období: 
Termín realizace: 
7/2010 – 10/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
745.662,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
200.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
545.662,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
16.3.2010
Přidělení dotace: 
22.6.2010
Zahájení fyzické realizace: 
7/2010
Ukončení fyzické realizace: 
8/2010
Ukončení projektu: 
10/2010
Stručný obsah projektu: 

Obnova se týká hradu Strakonice, konkrétně objektů, které tvoří společně se západní bránou, která je vstupem do III. hradního nádvoří, závěr severozápadní části rozsáhlého komplexu areálu strakonického hradu.  Stavební úpravy řeší opravu severního a západního průčelí fasády objektu, ve kterém je umístěno oddělení Šmidingerovy knihovny, společně se západním průčelím západní brány a objektu uzavírající komplex. Půjde tak o obnovu původního stavebního, technologického a materiálového řešení, které bude odpovídat hodnotě této kulturní nemovité památky.

Další informace o projektu: 

Podrobnější informace k realizaci projektu Vám poskytne Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor Městského úřadu Strakonice, tel.: 383 700 322, e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz.

 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.