Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

- původně sociálnědemokratická a po únoru 1948 komunistická politička, ministryně průmyslu, ministryně výživy, ministryně potravinářského průmyslu, místopředsedkyně vlády, v srpnu 1968 odsoudila sovětskou okupaci Československa, spolupracovala s disentem a připojila svůj podpis pod Chartu 77

Čestné občanství uděleno: 
1 950
Důvod udělení čestného občanství: 

„Usneseno jednomyslně uděliti ministryni Ing L. Jankovcové čestné občanství města Strakonic za její zásluhy o naší zlepšenou výživu a její spravedlivý postoj ve věci zřízení sušárny mléka v Strakonicích.”

Zdroj: 

Zápis o schůzi plena MNV Strakonice ze dne 13. 1. 1950